Kierownik Działu IT

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wałbrzych

2016-09-19

 

Zarząd Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. ogłasza nabór na nowotworzone stanowisko:

Kierownik Działu IT

Do zadań Kierownika Działu IT należeć będą m.in.:

1) pełnienie funkcji lidera w trakcie przygotowań, wdrożenia a później funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w tym systemu GIS dla Wodociągów Wałbrzych, integracja systemów i zarządzanie zmianą funkcjonalności,

2) wsparcie realizacji celów biznesowych Wodociągów Wałbrzyskich poprzez rozwój narzędzi i systemów wspomagających procesy biznesowe,

3) zapewnienie właściwych relacji i przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i Działem IT,

4) przygotowanie i realizacja strategii rozwoju systemów informatycznych zgodnie z przyjętą strategia rozwoju Wodociągów Wałbrzyskich,

5) opracowywanie procesów biznesowych i procedur dotyczących środowiska IT (ITIL),

6) tworzenie, rozliczanie i kontrola budżetu informatycznego,

7) nadzór na bezpieczeństwem danych elektronicznych,

8) współpraca z dostawcami zewnętrznymi,

9) ścisła współpraca z Zarządem,

10) zarządzanie i rozwój zespołu Działu IT (zarządzanie kompetencjami, motywowanie pracowników, rozwiązywania problemów interpersonalnych), koordynowanie pracy tego działu odpowiedzialnego za następujący obszar:

 • funkcjonowanie systemów informatycznych przedsiębiorstwa Spółki,
 • adaptacja, wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej systemów,
 • konfiguracja komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz innych urządzeń i systemów komputerowych,
 • archiwizacja danych z systemów informatycznych,
 • analizowanie możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych,
 • inicjowanie zakupów sprzętu komputerowego oraz systemów i oprogramowania,
 • współpraca i koordynowanie prac w bezpośrednich kontaktach z dostawcami oraz usługodawcami zasobów informatycznych Przedsiębiorstwa Spółki, w tym również prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • pomoc oraz doradztwo w zakresie bezpiecznej eksploatacji sprzętu oraz oprogramowania informatycznego,
 • dysponowanie sprzętem komputerowym, kontrola jego eksploatacji oraz zapewnienie prawidłowej pracy, prowadzenie książki inwentarzowej całego sprzętu komputerowego przedsiębiorstwa Spółki oraz aparatów fotograficznych,
 • wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w systemie informatycznym,
 • zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem przez osobę nieuprawnioną oraz zamianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku (Dyrektor IT, Kierownik Działu IT etc),
 • doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań/systemów biznesowych (m.in. ERP),
 • znajomości metodyk zarządzania projektami informatycznymi i realizacją usług (Prince2,PMI, ITIL, inne) i doświadczenia w ich stosowaniu,
 • znajomości baz danych (MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Serwer),
  • znajomości oprogramowania wspierającego prowadzenie projektów,
  • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • potwierdzonych doświadczeniem umiejętności budowania i rozwijania efektywnych w działaniu zespołów specjalistów,
  • samodzielności w działaniu i gotowości do wzięcia odpowiedzialności za funkcjonowanie powierzonego obszaru działalności,
  • umiejętności prowadzenia szkoleń, w tym z zakresu projektów,
  • wykształcenia wyższego o profilu informatycznym lub pokrewnym.

 

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • dużą samodzielność działania,
 • realny wpływ na rozwój i zmiany w organizacji,
 • konkurencyjne warunki zatrudnienia
 • pracę w stabilnej firmie z wieloletnimi tradycjami.

 

Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w ofercie:

1)      życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy, a także kontakt telefoniczny i e-mailowy,

2)      list motywacyjny,

3)      referencje (jeżeli kandydat posiada),

4)      oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 – t.j. z późniejszymi zmianami). W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji mam prawo złożyć żądanie usunięcia swoich danych osobowych, co nastąpi niezwłoczne po moim zgłoszeniu. Mam świadomość, że podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie niniejszej zgody.” .

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w terminie do 30.09.2016 r. na adres: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 39. z dopiskiem”Nabór na stanowisko Kierownika Działu IT” lub przesłać za pomocą poniższej funkcji “Aplikuj”.

 

 

Postanowienia końcowe:

 1. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 2. Administratorem danych kandydatów jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych. Dane są zbierane dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej w ofercie, wg wyżej podanego wzoru. 
Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 76133 ofert pracy. Sprawdź!