Pomoc administracyjna

FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU GŁOS MŁODYCH

Poznań

2016-10-12

FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU
Fundacja na rzecz promocji i rozwoju Głos Młodych – to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit. Nasze projekty umożliwiają szerzenie przedsiębiorczości w ramach wolnego rynku- poprzez ich realizację w sposób etyczny i odpowiedzialny społecznie, rozwijaniu zdolności komunikacyjnych i umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii.
Uczestniczący w programach, w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreują własne projekty i stają się ich menedżerami.
Będziemy szukać środków na wdrażanie pomysłów – na ich realizację. Jednocześnie Fundacja zapewnia w miarę możliwości i zasobów wsparcie merytoryczne i logistyczne. 

Obowiązki

• pomoc administracyjna fundacji 
• możliwość współpracy zdalnej i o określonych godzinach
• zadaniem pomocy administracyjnej biurowej jest wykonywanie różnych, drobnych prac administracyjno- biurowych
• pomoc administracyjna fundacji - możliwość współpracy zdalnej i o określonych godzinach ustalonych z zarządem fundacji

Oferujemy

• możliwość odbycia bezpłatnej praktyki
• wszyscy współpracujący z fundacja otrzymują referencje / a dla najlepszych rekomendacje
• zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie administracji
• poznanie praktycznych czynności zawiązanych możliwość zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 66758 ofert pracy. Sprawdź!