Konsultant IT / Tester

Double8 Sp. z .o.

Wrocław

2016-09-15

W związku z realizacją przez Double8 Sp. z o.o. wraz z partnerem, przedsiębiorstwem OctoGemini Sp. z o.o., projektu

“Nowa Metodyka i narzędzia do nauczania programowania z wykorzystaniem metod personalizacji procesu nauki”

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemacie 1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Double8 Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko:

Konsultant IT / Tester

Do zadań osoby na tym stanowisku będzie należało:

- zbieranie danych badawczych w ramach współpracy z Szkołami, dotyczacych profili Inteligencji Wielorakich dla celów uczenia się algorytmów,

- wykonywanie i raportowanie testów funkcjonalnych i technicznych aplikacji, 
- opracowywanie przypadków testowych aplikacji.

Osoba na tym stanowisku powinna posiadać:

- wykształcenie wyższe (informatyczne, ekonomiczne lub pokrewne),

- doświadczenie zawodowe w branży IT,

- być zaangażowana w wykonywane działania, samodzielna, odpowiedzialna, dyspozycyjna,

- posiadać umiejętność pracy w zespole, 

- biegle posługiwać się pakietem Office,

- posiadać prawo jazdy kategorii B

Spółka oferuje:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- szkolenie przygotowujące do pracy,

- wsparcie w bieżącej pracy.

Oferta jest nieaktualna
Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 99773 ofert pracy. Sprawdź!