Manager

Polski Dom Maklerski

Warszawa

2016-09-14

Manager/Młodszy Menedżer ds. Projektów Kapitałowych

 

Od Kandydatów oczekujemy:

-  Wykształcenia wyższego – preferowane o profilu: prawo, ekonomia lub finanse, ewentualnie student 5 roku

-  Znajomości rynku kapitałowego i regulacji obowiązujących na rynku kapitałowym – GPW, NewConnect i Catalyst

-  Znajomości podstaw rachunkowości i analizy finansowej oraz zagadnień prawa spółek handlowych

-  Dobrych umiejętności interpersonalnych

-  Dobrej organizacji pracy własnej

-  Rzetelności i terminowości

-  Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

-  Dobrej znajomości MS Office

Dodatkowym atutem  będzie:

-  Posiadanie doświadczenia w sporządzaniu dokumentów transakcyjnych (prospekty emisyjne, memoranda informacyjne, dokumenty informacyjne itp.)

-  Posiadanie Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

 

Opis stanowiska:

-  Przygotowanie elementów dokumentacji transakcyjnej (prospekty emisyjne, memoranda informacyjne, dokumenty informacyjne itp.)

-  Udział w procesie emisji papierów wartościowych oraz wprowadzenie spółek na Catalyst i/lub NewConnect

-  Wsparcie w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych emitentów z rynku NewConnect i Catalyst, przygotowywanie i weryfikacja raportów bieżących i okresowych

-  Analiza danych

-  Wsparcie operacyjne współpracowników w zakresie obsługi klientów oraz obsługi korporacyjnej Spółki

-  Bieżąca współpraca i utrzymywanie relacji z klientami

-  Kontakt z instytucjami rynku kapitałowego (GPW i KDPW) oraz z KNF.

 

Oferujemy:

-  Współpracę z doświadczonym zespołem w dynamicznie rozwijającej się firmie z bogatą praktyką notowanej na rynku NewConnect

-  Udział w ciekawych projektach (oferty publiczne, oferty prywatne)

-  Elastyczne warunki pracy oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego

-  Szkolenia z rynku kapitałowego oraz zakresu prawa handlowego

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Dom Maklerski S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Moniuszki 1A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm./".

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 102331 ofert pracy. Sprawdź!