Kasjer/Kasjerka

druk24h.pl

Warszawa

2016-09-07

G&G Stu­dio Sp. z o. o. od 1994 ro­ku zaj­mu­je się sze­ro­ko ro­zu­mia­ną pro­duk­cją re­kla­mo­wą i pro­fe­sjo­nal­nym dru­kiem cy­fro­wym. Odział fir­my - Cen­trum Do­bre­go Dru­ku pra­cu­ją­ce 24h/7 d­ni, jest naj­więk­szym cen­trum dru­ku cy­fro­we­go i ko­pio­wa­nia w War­sza­wie. Na­si Klien­ci dzia­ła­ją w bran­żach: szko­le­nia, even­ty, re­kla­ma, bu­dow­nic­two i ar­chi­tek­tu­ra. Wy­ko­nu­je­my sze­reg usług zwią­za­nych z pra­cą biu­ro­wą i ad­mi­ni­stra­cyj­ną.

Kasjer/Kasjerka

Miejsce pracy: Warszawa

Obowiązki:

 • obsługa kasy w systemie 3 zmianowym
 • pomoc i doradztwo Klientom w zakresie świadczonych przez firmę usług

Wymagania:

 • znajomość obsługi komputera, kasy fiskalnej, terminala
 • doświadczenie na w/w stanowisku 
 • dyspozycyjność
 • uczciwość i dokładność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • stosownie zasad dobrej obsługi klienta

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

Mile widziane:

 • doświadczenie w branży kserograficznej lub poligraficznej
 • znajomość technologii wydruku na różnych materiałach

 

aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.)."

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 68475 ofert pracy. Sprawdź!