Dyrektor Przedszkola - Ząbki

GoWork.pl

Ząbki

2017-02-10

Do polsko-angielskiego przedszkola w Ząbkach aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Dyrektor Przedszkola - Ząbki
Miejsce pracy: Ząbki
Nr referencyjny: Dyr-Z

Obowiązki:

 • planowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego
 • kontakty z instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie placówki 
 • nadzór merytoryczny nad pracą personelu pedagogicznego
 • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nauczycielami
 • współtworzenie rozwoju przedszkola

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe
 • uprawnienia do zarządzania placówką oświatową
 • min 3 letnie doświadczenie zawodowe w przedszkolu na stanowisku kierowniczym
 • awans nauczycielski
 • znajomość prawa oświatowego
 • kreatywność i otwartość na nowoczesne metody pracy w edukacji

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • ciekawą i rozwijającą pracę w młodym, profesjonalnym zespołem
 • możliwość wdrażania i realizacji własnych projektów
 • bardzo dobre warunki zatrudnienia oraz rozwój zawodowy

aplikuj

Aby dokumenty mogły wziąć udział w selekcji prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych osobowych w bazie danych GoWork.pl oraz na przetwarzanie ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Wszystkim kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.