Specjalista ds. Funduszy Unijnych

Dotacje Export Group Wrocław Śródmieście

Wrocław

2016-08-14

Opis stanowiska:
- opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym: wnioski, analizy finansowe i ekonomiczne, studia wykonalności, załączniki do dokumentacji aplikacyjnej);
- analiza potrzeb klientów , wsparcie i doradztwo w doborze optymalnych rozwiązań z zakresu funduszy unijnych i innych programów pomocowych;
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zarządzania projektami, ich rozliczaniem i sprawozdawczością;
- przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji o charakterze analitycznym, w tym analiza kryteriów wyboru projektów, dokumentów finansowych oraz ekonomicznych, innej dokumentacji źródłowej udostępnianej przez wnioskodawców;
- nawiązywanie i budowanie długofalowych relacji biznesowych z nowymi oraz dotychczasowymi Klientami;
Wymagamy:
- doświadczenia w obszarze funduszy unijnych, potwierdzonego pozyskanymi środkami unijnymi (mile widziane referencje);
- doskonałej znajomości RPO WD 2014 - 2020 (SZOOP, harmonogram naborów, kryteria wyboru projektów, GWA, GWP);
- znajomości programów krajowych na lata 2014 - 2020 (POIR, POIiŚ, POWER, PROW);- praktycznej znajomości prawodawstwa Polskiego i UE oraz procedur i wytycznych programowych w zakresie aplikacji, realizacji i sprawozdawczości projektów z dofinansowaniem UE;
- praktycznej umiejętności sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, rozliczeniowej i ewaluacyjnej (w tym: studium wykonalności, analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów inwestycyjnych);
Oczekujemy:
- wysokiej kultury osobistej;
- terminowości i samodyscypliny w wykonywanych zadaniach;
- umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu;
- samodzielności w podejmowaniu decyzji;
- twórczej kreatywności;
- inicjatywy, aktywnej postawy w realizacji powierzonych zadań
- czynnego prawa jazdy kategorii B;
- mile widziana znajomość języka angielskiego;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listy projektów, które tworzyły i/lub rozliczały.

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 66847 ofert pracy. Sprawdź!