Trener

Małopolskie Centrum Profilaktyki

Kielce

2016-08-08

Małopolskie Centrum Profilaktyki poszukuje do współpracy:

Trener

Miejsce pracy: Starachowice
Nr referencyjny: trener_ds. rewitalizacji

Obowiązki:

- przeprowadzenie 12 godzin (2 dni) szkolenia z rewitalizacji dla członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice

 

Wymagania:

- Doświadczenie w prowadzeniu min. 3 szkoleń/warsztatów/spotkań tematycznych/prelekcji z zakresu rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. dla jednostek samorządu terytorialnego,

-Doświadczenie w pracy lub współpracy z administracją rządową i instytucjami badawczymi z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, rozwoju miast, planowania przestrzennego, polityki miejskiej, smart city, planowania strategicznego itp.

- Uczestnictwo w przygotowywaniu ustaw, analiz, raportów, strategii i programów, w tym szczególnie strategicznych krajowych dokumentów związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych np. Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777), Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Krajowa Polityka Miejska 2023, Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 (założenia), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Oferujemy:

-Praca w prestiżowych projektach dla administracji publicznej

Prosimy o aplikowanie TYLKO osoby spełniające ww. wymagania.

aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.)."

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 67380 ofert pracy. Sprawdź!