Kontroler jakości prac budowlanych

Kowalski Consulting Sp. z o.o.

Ostrołęka

2016-08-24

 

Kontroler jakości prac budowlanych

 

 

Obowiązki:

Grupa Kowalski na potrzeby projektu energetycznego  realizowanego na terenie Polski przez fińskie konsorcjum poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Kontroler jakości prac budowlanych

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe kierunkowe,

- Uprawnienia budowlane do kierowania  i nadzoru nad robotami budowlanymi ,

- Doświadczenie 5+ lat  w realizowaniu międzynarodowych projektów,

- Znajomość procedur branżowych, certyfikacyjnych, aplikowania o uzyskanie i zmiany zakresu pozwoleń budowlanych,
- Znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

Sprawdzenie odpowiednich zezwoleń dotyczących prac budowalnych,

Analiza ryzyka

Przygotowanie dokumentacji formalnej niezbędnej do rozpoczęcia realizacji części budowalnej projektu,

Udział w przekazaniu dokumentacji pozwoleń budowlanych Klientowi

Analiza i audyt dokumentacji projektowej  w zakresie kompletności i poprawności przyjętych rozwiązań

Audyt robót budowlanych oraz przygotowanie harmonogramu kontroli oraz zakresów, w uzgodnieniu z Zarządem Projektu, podwykonawcami oraz Inwestorem.

Bieżące monitorowanie  harmonogramu projektu realizacji prac, kolizji, błędów oraz dokumentowanie zaimplementowanych rozwiązań służących do ich usunięcia,

Prowadzenie dziennika kontroli jakości ,

Udział w rozliczaniu prac  z podwykonawcami,

Koordynacja projektu z działem kontroli jakości sekcji elektrycznej i mechanicznej,

Ciągły kontakt  z Wykonawcą Generalnym/ koordynacja z inspektorami Inwestora / nadzorującymi w razie potrzeby wszelkie niezbędne umowy i porozumienia oraz ,

Przygotowanie tygodniowych raportów dla kierownika budowy i kierownika projektu ,

Przygotowanie do zatwierdzenia dokumentacji końcowej i odbiorów,

Przygotowanie i zadanie  pełnej dokumentacji projektu do Klienta.

Współpraca z Klientem: regularne spotkania, uczestnictwo w spotkaniach zarządu projektu z Inwestorem.

 

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie aktualnego CV w języku angielskim na adres mailowy :        APLIKUJ .

Do aplikacji proszę załączyć klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych :

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

aplikuj

 

 

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 77194 ofert pracy. Sprawdź!