Drukarz Wielkoformatowy

druk24h.pl

Warszawa

2016-08-02

druk24h.pl- Mordor Druk to  największe profesjonalne centrum druku cyfrowego w Warszawie na ul. Postępu 14. Jest to kolejny punkt druk24h.pl mieszczący się w samym sercu popularnego „Mordoru”, o pow. ponad 300 m2.

Większa powierzchnia, darmowa dostawa, znacznie więcej usług, nowocześniejsze maszyny, liczniejszy personel to tylko niektóre atuty nowej lokalizacji.

Drukujemy każdy format i każdy nakład, od wizytówki po bilbord, można powiedzieć, że od ręki!

Zakres naszej działalności jest szeroki: wydruki materiałów szkoleniowych, złożone prace wykończeniowe, wydruki dla branży architektoniczno – budowlanej, szkoleniowej,  eventowej, reklamowej, a także wszelkie inne wydruki na potrzeby biura i domu.

Drukarz Wielkoformatowy

Miejsce pracy: Warszawa

Obowiązki:

 • bieżąca obsługa urządzeń tnących i drukujących
 • dobór optymalnych materiałów i trybów pracy obsługiwanego urządzenia

 • weryfikacja poprawności plików produkcyjnych

 

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie jako operator/drukarz

 • doświadczenie w obsłudze maszyn takich jak: Mimaki, Oce, Summa

 • znajomość Rip-ów: Onyx, Caldera, RasterLink

 • znajomość zagadnień z zakresu Color Management
 • znajomość oprogramowania: CorelDraw, Photoshop

 • znajomość materiałów i zagadnień produkcji reklamowej

 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych prac

 •  zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole

 • duża odporność na stres

 • umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • pracę w systemie zmianowym
 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • przyjazną atmosferę pracy

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.)."