Koordynator projketow unijnych

IGD Consulting Sp. z o.o.

Poznań

2016-07-11

IGD Consulting Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo-doradczą, działającą na rynku szkoleniowym od 2004 roku. Od 2011 r. posiada akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów nauczania dla Opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dziennych opiekunów. IGD Consulting Sp. z o.o. jest również współwłaścicielem marki Bajkowej Akademii Smyka, czyli sieci niepublicznych żłobków działających głównie na terenie miasta Poznania oraz właścicielem Ogólnopolskiej Sieci Dziennych Opiekunów. Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy rządowych oraz unijnych, oraz późniejszym realizowaniem dofinansowanych projektów.

Opis stanowiska:

 • Koordynacja i zarządzanie projektem EFS (RPO lub POWER)
 • Opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dot. realizacji projektu wynikających z obowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej
 • Koordynacja, monitoring oraz kontrola działań związanych z realizacją Projektu (w tym sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem)
 • Weryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym realizowanych zadań
 • Zatwierdzanie pod względem merytorycznym i formalnym dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu
 • Nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów
 • Współudział w obliczaniu wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania zgodnie z wymogami projektu
 • Przekazywanie sporządzonych sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją projektu do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów
 • Nadzór nad procesem ewaluacji projektu
 • Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu
 • Organizacja szkoleń/doradztwa i nadzór nad pracą podwykonawców/wykładowców
 • Uczestnictwo w przeprowadzonych działaniach kontrolnych i wdrażanie działań pokontrolnych
 • Współpraca z działem rozliczeń i księgowości


Wymagania:

 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie z zakresu zarządzania/współzarządzania projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych (preferowany EFS)
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość zasad wdrażania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących funduszy unijnych (w tym RPO, POWER)
 • Samodzielność i dokładność
 • Biegła obsługa pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych będzie dodatkowym atutem


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość stałego poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów EFS
 • Możliwość realizacji różnorodnych zadań i projektów w obrębie całej Polski


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem portalu gowork. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Forma i termin składania:

CV oraz list motywacyjny należy przesłać za pośrednictwem portalu gowork najpóźniej do 18.07.2016.

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 75976 ofert pracy. Sprawdź!