Opiekunka do żłobka

Żłobek niepubliczny Mali geniusze

Białystok

2016-07-09

Poszukujemy osób na stanowisko opiekunki dziecięcej w niepublicznym żłobku Mali Geniusze utworzonym we współpracy z Politechniką Białostocką w ramach resortowego programu Maluch 2016. Od kandydatów oczekujemy:

1.       Posiadania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:

 Posiadania kwalifikacji:

pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Lub

 posiadania co najmniej wykształcenia średniego oraz:

1) co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

lub

2) odbytego  specjalnego 280-godzinne szkolenia spełniającego wymagania Ustawy.

 

2.       Posiadania minimum dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 4, w żłobkach lub innych placówkach opieki nad dziećmi, z czego w jednej placówce zatrudnienia w sposób ciągły przez okres przynajmniej 12 miesięcy.

3.       Pogody ducha, serdeczności, doskonałego kontaktu z dziećmi, kreatywności i łatwości w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi, rodzicami i innymi współpracownikami.

4.       Znajomości zagadnień związanych z pedagogiką Marii Montessori i rodzicielstwem bliskości

5.       Posiadania aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych

6.       Mile widziana umiejętność gry na pianinie lub innym instrumencie, ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętności plastyczne

dodatkowe informacje pod nr telefonu 513 304 653

Miejsce wykonywania pracy: Białystok, osiedle Bema