Ankieter terenowy

Agencja Badawczo - Marketingowa Fast Solutions

Rzeszów

2016-10-10

Agencja Badawczo-Marketingowa FAST SOLUTIONS  z siedzibą w Rzeszowie, już od 2011 roku świadczy usługi w zakresie koordynacji oraz kompleksowej realizacji rynkowych i społecznych badań terenowych.
Od 2014 roku obsługujemy realizację badań społecznych i marketingowych na terenie całego kraju dla szerokiego grona podmiotów, w tym firm konsultingowych, public relations, badawczych, reklamowych oraz instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, urzędów administracji państwowej i samorządowej. Posiadamy siatkę ankieterów i tajemniczych klientów na terenie wszystkich województw.


Poszukujemy osób zainteresowanych długofalową współpracą w charakterze Ankietera.


Opis stanowiska:

 • Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich z respondentami przy zastosowaniu technik PAPI, CAPI oraz  IDI

 • Informowanie koordynatora o postępach realizacji badania i ewentualnych trudnościach

 • Udział w szkoleniach ankieterskich

 • Przestrzeganie zasad poufności realizowanych projektów i ochrony danych osobowych respondentów


Wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji wywiadów na potrzeby badań społecznych lub marketingowych

 • Mile widziana własna działalność gospodarcza

 • Wytrwałość i rzetelność w realizowaniu postawionych zadań

 • Komunikatywność i łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie

 • Uczciwość i terminowość wykonywanych zadań

 • Mile widziane osoby mobilne


Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie (współpraca na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej,
  w określonych przypadkach umowy o dzieło)

 • Udział w realizacji ciekawych projektów związanych z badaniami rynku i badaniami społecznymi

 • Zwroty kosztów dojazdu i ewentualnych kosztów dodatkowych


Zasady współpracy:

 • Osoby pozytywnie zweryfikowane w procesie rekrutacji umieszczane są w naszej bazie ankieterów.  

 • Z ankieterami kontaktujemy się dopiero w momencie otwarcia przygotowań do realizacji konkretnego projektu.

 • Praca ma charakter dorywczy - ankieter pracuje przy określonym projekcie


Osoby zainteresowane pracą na stanowisku ankietera prosimy o uzupełnienie formularza rekrutacyjnego znajdującego się pod linkiem


https://docs.google.com/a/fastsolutions.pl/forms/d/18lzt1OMf258PV8H-a82JOzLEsrGutVj59joXJ9LmiWs/viewform


Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 102916 ofert pracy. Sprawdź!