PŁATNE PRAKTYKI STUDENCKIE

GRUPA TOM

Szczecin

2016-09-20

Grupę TOM tworzy w Polsce 7 spółek. Zajmujemy się pozyskiwaniem surowców wtórnych (złom, metale kolorowe, makulatura, folia, butelki PET, szkło oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Realizujemy    w imieniu    naszych     klientów:    ustawowy obowiązek   odzysku   i   recyklingu opakowań;  obowiązek  organizowania   zbiórki, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzimy handel stalą i produkujemy zbrojenia budowlane.
W ramach grupy funkcjonują dwa zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Studentom, którzy są zainteresowani bliższym poznaniem naszych Spółek, specyfiki branży
oraz zdobyciem ciekawego doświadczenia zawodowego, proponujemy: 

PŁATNE PRAKTYKI STUDENCKIE

Miejsce pracy: Szczecin, ul. Pomorska 112
Nr referencyjny: PPS/2017/

Do poszczególnych departamentów naszych Spółek poszukujemy studentów ostatnich lat studiów, otwartych na nowe wyzwania, dla których wartością jest własny rozwój
oraz współpraca z innymi w celu uzyskania najlepszych efektów.

REKRUTACJA BĘDZIE PROWADZONA DO DEPARTAMENTÓW:

ROZLICZEŃ

Dział zajmuje się dokumentowaniem obrotu magazynowego towarów i/lub odpadów oraz współpracuje z klientami w zakresie realizacji dostaw. Do współpracy zapraszamy studentów studiów kierunkowych: zarządzanie, ekonomia i pokrewne


KSIĘGOWOŚĆ/CONTROLLING

Zadaniem działów jest dbanie o spójną politykę finansową firmy przy zachowaniu optymalnej struktury kosztów. Do współpracy zapraszamy studentów studiów kierunkowych: finanse
i rachunkowośćekonomia oraz pokrewne.

DZIAŁ KADR

Dział udziela wsparcia kierownikom działów w procesach personalnych oraz wspiera zmiany zachodzące w GRUPIE TOM. Do współpracy zapraszamy studentów studiów kierunkowych: ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz pokrewne.

DZIAŁ HANDLOWY

Dział zajmuje się współpracą z firmami z sektora B2B, w tym m.in. wewnątrzwspólnotową oraz krajową sprzedażą surowców wtórnych, wyrobów hutniczych, rozliczaniem przeprowadzanych transakcji. Do współpracy zapraszamy studentów studiów kierunkowych: zarządzanie, ekonomia, transport i logistyka oraz pokrewne. 

ORGANIZACJE ODZYSKU

Dział zajmuje się obsługą firm z sektora B2B  zakresie organizacji systemu odzysku
i recyklingu odpadów. Do współpracy zapraszamy studentów studiów kierunkowych: zarządzanie, ekonomia oraz pokrewne.

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

Dział zajmuje się obsługą prawną Spółek wchodzących w skład GRUPY TOM. Do współpracy zapraszamy studentów studiów prawniczych.

DZIAŁ TRANSPORTU

Dział zajmuje się organizacją transportu i dostaw dla klientów biznesowych i indywidualnych.Do współpracy zapraszamy studentów studiów kierunkowych: transport i logistykaekonomia oraz pokrewne.

DZIAŁ IT

Dział zajmuje się szeroko pojętą obsługą informatyczną dla wszystkich spółek należących do GRUPY TOM. Do współpracy zapraszamy studentów studiów kierunkowych: informatyka, informatyka w biznesie oraz pokrewne.

 

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział zajmuje się obsługą Spółek wchodzących w skład GRUPY TOM w obszarze ochrony środowiska. Do współpracy zapraszamy studentów studiów kierunkowych: ochrona środowiska, inżynieria środowiska oraz pokrewne

 

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA I PLANOWANIA PRODUKCJI

Dział zajmuje się przygotowywaniem produkcji na podstawie dokumentacji wykonawczej otrzymywanej od kontrahenta, jak również planowaniem iharmonogramowaniem produkcji,rozliczeniem pracowników produkcyjnych. W dziale od praktykanta wymagana jest komunikatywność, otwartość i asertywność w związku z ciągłym kontaktem z kontrahentami. Do współpracy zapraszamy studentów kierunków: budownictwo, inżynieria produkcji oraz pokrewne

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na wskazany adres email. W tytule maila prosimy KONIECZNIE podać nr ref. ogłoszenia PPS/2017/

aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 89636 ofert pracy. Sprawdź!