Blacharz Izolacji Przemysłowych

R&M Centrum Szkolenia Zawodowego

Krapkowice

2017-01-04

 Informujemy, że organizujemy szkolenie
dla zawodu Blacharz Izolacji Przemysłowych
 
Termin: do uzgodnienia

Do kogo skierowany jest niniejszy kurs?

Kurs jest skierowany do osób, które ukończyły gimnazjum Zasadniczą Szkołę Zawodową lub liceum i nie posiadają przygotowania technicznego. W ofercie posiadamy moduł dłuższy i ten trwa 200 godzin oraz przyspieszony, 100-godzinny, będący przygotowaniem do zawodu. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli podjąć pracę w firmach wyspecjalizowanych w wytwarzaniu i montażu elementów konstrukcji i płaszcza ochronnego izolacji przemysłowych.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy kursu?

Ukończenie kursu jest równoznaczne z nabyciem wiedzy i umiejętności na poziomie absolwenta szkoły zawodowej. Szczególny nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne i ćwiczenie umiejętności manualnych pozwalających na samodzielne i sprawne wykonywanie złożonych elementów.
 

Podstawa programowa/podręcznik

Podstawą kursu jest wewnętrzny program opracowany w oparciu o struktury programowe cechu rzemiosł i MEN. Uczestnicy kursu otrzymują do dyspozycji materiały teoretyczne opracowane w oparciu o standardy wykonawcze izolacji przemysłowych wiodących firm europejskich, wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Przemysłowych oraz norm EN. W opracowaniach zwraca się przede wszystkim uwagę na dokładne przedstawienie elementów zagadnień teoretycznych rzutujących na poprawną realizację prac.
 

Dodatkowe zalety kursu

Kurs jest prowadzony przez doświadczonych praktyków posiadających dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie programowym kursu. Stały bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia, szczególnie w części praktycznej, pozwoli uczestnikom na profesjonalne opanowanie umiejętności zawodowych.

 


________________________________________________________________

Więcej informacji na http://csz.com.pl

lub polub nas na fb:

https://www.facebook.com/CentrumSzkoleniaZawodowego
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 107626 ofert pracy. Sprawdź!