Opiekun/ opiekunka

Szpital Murcki Sp. z o.o.

Katowice

2016-08-01

PRACA DLA OPIEKUNKIOPIEKUNA

Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice zatrudni:

OPIEKUNKĘ/ OPIEKUNA MEDYCZNEGO

Wymagania:
- ukończony kurs opiekuna medycznego (egzamin państwowy)
- wykształcenie średnie
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– curriculum vitae,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
– kopie posiadanych świadectw pracy

Kontakt:  tel.: 32 255 61 62 wew. 204 ( w godz. 8.00-14.00 )
lub email: APLIKUJ