lider linii produkcyjnej

CEI Poland Sp. z o.o.

Stryków

2016-11-04

Zakres obowiązków dla w/w stanowiska pracy:

Przestrzeganie i realizacja planu produkcyjnego.

· Nieustanna kontrola procesu oraz nadzór nad linia.

· Szkolenie podległych pracowników na linii produkcyjnej zgodnie z instrukcją pracy oraz udokumentowanie szkolenia w karcie szkoleniowej.

· Nadzór nad zespołem na linii produkcyjnej, rozmieszczenie pracowników zgodnie z instrukcją pracy, w przypadku stwierdzenia niezgodności lider linii ma obowiązek poinformowania przełożonego o wykrytym błędzie.

· Dokonywanie cogodzinnych zapisów w raporcie produkcyjnym tj. :

· a ) wyprodukowana ilość produktu gotowego

· b ) odnotowanie zdarzeń związanych z postojem linii m.in. awarii, niezgodności komponentów

· Obowiązek poinformowania Kontrolera Jakości podczas zmiany kodu mfg na etykietach spodnich lub opakowaniu produktu, fakt zmiany kodu musi być odnotowany w raporcie produkcyjnym.

· Kontrola komponentów dostarczanych na linię produkcyjną zgodnie z BOM`em oraz pick list`ą, w przypadku stwierdzenia niezgodności lider linii ma obowiązek poinformowania przełożonego o wykrytym błędzie.

· Po zakończonym zleceniu produkcyjnym prawidłowe zliczenie zużytych komponentów w danym zleceniu produkcyjnym oraz oddanie na strefę zwrotów.

· Czynny udział w przezbrojeniu oraz uruchomieniu linii produkcyjnej.

· Dbałość o uzupełnienie oraz dołączenie do raportu produkcyjnego innych dokumentów produkcyjnych tj. :

- Uruchomienie linii

- Lista kontrola potwierdzonych palet

- Raport niezgodności komponentów ( w przypadku wykrycia braków w oryginalnym pudełku)

- Formularz zapotrzebowania na komponenty ( w celu zakończenia zlecenia produkcyjnego z ilością zgodną z zamówieniem ), przekazanie formularza do realizacji na magazyn

- Analiza zużycia folii

- Rozliczenie zleceń produkcyjnych

· Znajomość i obsługa systemu AS400 w zakresie :

- Potwierdzanie wyprodukowanych palet z produktem gotowym – tylko i wyłącznie wtedy gdy paleta jest zakończona.

- Drukowanie oraz kontrola zgodności etykiet shipper`owych oraz carriers`owych z BOM`em

- Dokonywanie sprawdzenia aktualnych stanów wyprodukowanego produktu gotowego oraz sprawdzenie zamknięcia zlecenia zgodnie z ilością na zamówieniu.

· Dbałość o powierzone mienie firmy.

· Przestrzeganie przepisów BHP i GMP.

· Przestrzeganie procedur oraz zasad panujących w firmie.

· Znajomość oraz przestrzeganie filozofii 5S.

· Realizację wszelkich innych zadań powierzonych przez przełożonego.

 

Wymagane doświadczenie zawodowe:

 

- Powyżej 3 miesięcy

 

- Dodatkowe wykształcenie zawodowe i doświadczenie:

 

Wiedza z dziedziny kontroli jakości.

 

Wiedza z dziedziny dobrych praktyk produkcyjnych