Pokojowa

Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel

Gola Dzierżoniowska

2016-09-07

Od Kandydatek oczekujemy:

  • doświadczenia w pracy związanej z utrzymaniem porządku,

  • podstawowej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego,

  • predyspozycji zdrowotnych do pracy fizycznej,

  • wysokiej kultury osobistej,

  • umiejętności pracy w zespole,

  • umiejętności nawiązywania kontaktów.

Oferujemy:

  • ciekawą pracę w profesjonalnym, dynamicznym zespole,

  • możliwość rozwoju zawodowego.

 

Prosimy o umieszczenie w CV oświadczenia:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami)."

i przesłanie na adres: APLIKUJ