Prawnik

Kancelaria Adwokacka Tomasz Kaczorowski

Warszawa

2016-08-26


Kancelaria Adwokacka Tomasz Kaczorowski oraz Amerek-Krajewska, Krajewski Adwokacka Spółka Partnerska poszukują do zespołu
praktykanta / asystenta.
Działalność kancelarii obejmuje między innymi doradztwo w prawie cywilnym i handlowym, w tym
w szczególności w postępowaniach upadłościowych – w roli syndyka lub doradcy dla innych
podmiotów uczestniczących w postępowaniach upadłościowych. 
Zakładany wymiar czasowy pracy: ½ etatu - zatrudnienie możliwe po odbyciu 1 miesięcznych nieodpłatnych praktyk.
Zakres obowiązków:
• Sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych;
• Sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów;
• Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi sprawami;
• Zastępstwo procesowe (w przypadku aplikantów);
• Odbiór i dostarczanie dokumentów, prowadzenie korespondencji.
Wymagania bezwzględne:
• zainteresowanie tematyką prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
• pogłębiona znajomość w teorii i praktyce prawa cywilnego, handlowego,
upadłościowego;
• wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy;
• dyspozycyjność, samodzielność, staranność i dokładność;
• biegła obsługa pakietu Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym również terminologii
prawniczej;
• znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, w tym również terminologii
prawniczej;
• praktyka/staż zagraniczny.
Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV na adres: APLIKUJ