Stażysta

Euro-fundusz

Gdańsk

2016-09-19

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY NIEPRACUJĄCE, DO 29 ROKU ŻYCIA


Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy


Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy


Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


W chwili obecnej poszukujemy osób na budownictwo energooszczędne i operatora koparko-ładowarki !! ostatnie wolne miejsca!!! zgłoś się a kurs ruszy do końca września !!


NEET – Nowy, Energiczny, Efektywny Ty. Kompleksowa aktywizacja


zawodowo – edukacyjna osób młodych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY NIEPRACUJĄCE, DO 29 ROKU ŻYCIA,


ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO


OSOBOM BIORĄCYM UDZIAŁ W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:


- BEZPŁATNE kompleksowe szkolenia zawodowe, m.in.: BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE, OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI, LOGISTYKA


- Stypendia za udział w szkoleniu,


- Płatne staże zawodowe,

DODATKOWO OFERUJEMY:


- Zwrot kosztów dojazdu/noclegu,


- Catering na zajęciach grupowych,


- Wsparcie finansowe na opiekę dla osoby zależnej/dziecko do 6 lat.

KONTAKT:


EURO – FUNDUSZ s.c. – Lider projektu


Ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk

PROJEKT SKIEROWANY RÓWNIEŻ DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


NABÓR DO PROJEKTU TRWA DO GRUDNIA 2016 ROKU

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 76139 ofert pracy. Sprawdź!