Perła Usługi Elektryczne Piotr Perełkowicz

Olsztyn

Opinie o Perła Usługi Elektryczne Piotr Perełkowicz

ochrona danych 2014-03-12 21:28:49
NA PODSTAWIE
Ustawa o ochronie danych osobowych

Dz.U.02.101.926

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych.

(tekst jednolity)
Rozdział 1

Przepisy ogólne


Art. 1.

1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych
osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze
względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane
dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie
określonym ustawą.

Art. 2.

1. Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu
danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane
osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

2. Ustawę stosuje się do przetwarzania danych osobowych w
systemach informatycznych oraz w kartotekach, skorowidzach,
księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych.

3. W odniesieniu do zbiorów danych osobowych
sporządzanych doraźnie, wyłącznie ze względów
technicznych, szkoleniowych lub w związku z dydaktyką w
szkołach wyższych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie
usuwanych albo poddanych anonimizacji, mają zastosowanie
jedynie przepisy rozdziału 5.

Art. 3.

1. Ustawę stosuje się do organów państwowych oraz
samorządu terytorialnego, a także do innych państwowych
i komunalnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów
niepaństwowych realizujących zadania publiczne.

2. Ustawę stosuje się również do osób fizycznych i
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej, które przetwarzają dane w związku z
działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji
celów statutowych.

3. Ustawę stosuje się do podmiotów okre
1
POMUWIENI 2014-03-12 21:34:07

Art. 212.
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
1
Oszukani 2014-04-03 17:21:06
Osoby pokrzywdzone prze firmę Usługi Elektryczne "Perła" proszę o kontakt pod adres e-mail: osza.osz@onet.pl
4
marek 2014-04-06 21:05:55
Ten człowiek nie wystawia faktur, (usunięte przez administratora)
oszukani 2014-04-21 13:23:00
Osoby poszkodowane przez firmę Usługi Elektryczne "Perła" Piotr Prełkowicz proszę o kontakt pod adresem e-mailowym: osza.osz@onet.pl
Vespa_2005 2014-04-22 11:15:56
Nie może wystawić faktury, gdyż ma zawieszoną działalność gospodarczą.
Vespa_2005 2014-05-12 18:56:40
Ja postanowiłem zakupić od niego skaner, wystawiony na portalu tablica.pl. 20-03br po rozmowie telefonicznej, wpłaciłem na jego konto kwotę 65zł. Skaner miał wysłać następnego dnia, po kilku ponaglających moich telefonach i mailach, dałem spokój z kontaktami z tym Panem. Do dziś nie mam skanera ani zwrotu pieniędzy. Sprawę zgłosiłem do portalu tablica.pl, co poskutkowało zamknięciem jego konta (piterson3). Po świętach udam się na policję z dowodem wpłaty oraz całą korespondencją z tym naciągaczem. Nie ważne, że kwota nie jest duża, ale ku przestrodze dla innych.
Zostaw swoją opinię o Perła Usługi Elektryczne Piotr Perełkowicz - Olsztyn
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Perła Usługi Elektryczne Piotr Perełkowicz