Logowanie dla kandydatów/kursantów

Rejestracja | Zapomniałem hasła

Logowanie dla Pracodawców

Rejestracja pracodawcy | Zapomniałem hasła

Nowe zasady dotyczące cookies
Witryna korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

plus Dodaj ofertę pracy | Logowanie
Szkoły Policealne - zdobądź nowy zawód i pracę!    Kursy / szkolenia - 300 sposobów na podniesienie kwalifikacji
Sortuj: Najnowsze | Najstarsze
Udostępnij!

Opinie o CeDo Sp. z o.o.

Pracowałeś w firmie CeDo Sp. z o.o. i chcesz podzielić się opinią o niej? A może chciałbyś w niej pracować i zastanawiasz się, jakie warunki oferuje pracodawca? Dodaj wpis - może on pomóc Tobie i innym zainteresowanym osobom w uzyskaniu poszukiwanych informacji.

zdjecie uzytkownika
nikt - 2013-02-26 14:40:13 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
nic nie wiemy. dowiemy sie 2 dni przed, jak zawsze. traktuja nas jak bydło.
zdjecie uzytkownika
jj - 2013-03-19 22:13:55 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (1)
Widzę po tych wszystkich komentarzach, że jednak nie warto składać do CeDo. A miałem już tam zgłosić aplikację. Szczęście, że sprawdziłem opinie. Wielkie dzięki. Chociaż ja nie popełnię takiego błędu jak Wy.
zdjecie uzytkownika
anonim - 2013-03-22 18:16:30 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (1)
masz racje kolego kazdy jeden zaklad tylko nie cedo nie wypowiem sie juz kto tam pracuje !!!!!!!zal mi was ludzie z cedo!!!!!!!!!
zdjecie uzytkownika
nika:) - 2013-06-05 17:07:22 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
zarobki jak zarobki napewno w Żarowie ani w Świdnicy więcej nie dadzą.....a takich ludzi jak Ty to już też było dużo....że za najniższą krajową to z fotela nie zajdą a teraz na strefie [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] za 1200zł, i przez pośrednika hahahaha to jest dopiero żalllll takich ludzi....więc zastanów się zanim coś jeszcze napiszesz na ten temat.
zdjecie uzytkownika
xxxper - 2013-06-18 12:00:08 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Witam złożyłem CV na operatora maszyn i w czwartek mam spotkanie z kierownikiem produkcji. Co powiecie o pracy operatora ? i jak to wyglada z kasa , premiami, Jak ktoś z pracownikow moze odpowiedziec bede wdzieczny
zdjecie uzytkownika
ktoś..... - 2013-06-18 14:14:59 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
na spotkaniu w czwartek wszystkiego się dowiesz;)
zdjecie uzytkownika
xxz - 2013-06-19 13:24:24 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
A mozecie cos wiecej powiedziec . Czy warto skladac podanie na operatora ? jak atmosfera w pracy jak ludzie ?
zdjecie uzytkownika
poliester - 2013-07-07 17:42:21 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
okej ja nie chcę pracować za najniższą krajową przyznaję się i nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów. na szczęście jeszcze mam oparcie w osobie bliskich. to ile tam można zarobić, nie więcej niż najniższą krajową?
zdjecie uzytkownika
666 - 2013-07-19 16:48:07 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C. Obowiązkiem pracodawcy jest zatem zapewnienie pracownikowi odpowiedniej temperatury w miejscu pracy, niezależnie od pory roku i aktualnych warunków atmosferycznych.
Brak jest natomiast jednoznacznych i jasnych przepisów określających maksymalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniach pracy, co nie oznacza, że temperatura ta może być zbyt wysoka. Z przepisu w/w rozporządzenia wyraźnie wynika, że temperatura powinna być odpowiednia. Przyjmuje się, że temperatura nie powinna przekraczać 30°C przy pracy biurowej, oraz 28° C przy ciężkiej pracy fizycznej.

Temperatura maksymalna w pomieszczeniach pracy została określona jedynie w przepisach dotyczących pracy wykonywanej przez pracowników młodocianych. Według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 24.08.2004 pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach pracy, w których temperatura przekracza 30°C.

W momencie, gdy proces pracy odbywa się w temperaturach wyższych, pracodawca powinien dążyć do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków jej wykonywania i możliwości zregenerowania organizmu, np. poprzez udzielanie dłuższych przerw. Zgodnie z art. 134 Kodeksu Pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut wliczanej do czasu pracy. Pracodawca może także określić dłuższy wymiar przerwy.
Niezależnie od powyższego pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatne napoje. Kwestia ta została uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z dnia 28.05.1996. Przy pracach na otwartej przestrzeni napoje podaje się, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 10°C lub przekracza 25°C. Należy je również podawać na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C. Napoje te powinny być zapewnione w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące, w zależności od warunków wykonywania pracy.

W okresie letnim temperatura około 50°C. Jak jest z przestrzeganiem BHP w tej firmie? Dlaczego jeszcze nikt nie zgłosił tego do PIP? Pracownikom pot leje się po ...... i nikt nic nie robi, ten zakład zamienił się w wykańczalnię!
zdjecie uzytkownika
666 - 2013-07-19 17:06:12 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (1)
Tu jeszcze ciekawa informacja bo pewnie mało kto o tym wie. Powinno to być przedstawione na szkoleniu BHP.
II.
PRAWA I OBOWIĄZKI PR
ACOWNIKA
Znowelizowany Kodeks pracy jest wyrazem wiary w pracownika, w jego dobrą wolę
i zamiary. Wyrazem tych tendencji jest przede wszystkim art. 210 Kodeksu pracy, który
daje pracownikowi prawo powstrzymywania s
ię od w
y
konywania pracy, jeżeli warunki
pracy nie odpowiadają przepisom bezpiecze
ń
stwa i higieny pracy i stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia.
Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, to
pracownik ma prawo
oddalić się z miejsca zagrożenia zawiadamiając o tym ni
e
zwłocznie
przełożonego.
Za czas takiego powstrzymania się od pracy lub oddalenia pracownik z
a
chowuje
prawo do wynagrodzenia.
Jak więc widać Kodeks pracy dał prawo pracownikowi do oceny stanu w
a
runków
pracy w z
a
kładzie pracy.
Pracownik ma również prawo powstrzymania się od wykonywanej pracy, która
wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan nie
zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. W
praktyce oznacza to, że gdy pracownik zgłosi nam fakt złego samopoczucia i nie przystąpi
do pracy to taką nieobecność należy
traktować, jako
usprawiedliwioną, choć w tym
przypadku bez prawa do wynagrodzenia.
Przepis wykonawczy do Kodeksu pracy wymienił 36
rodzajów prac w
y
magającej
szczególnej sprawności psychofizycznej. Wykaz ten zawiera m.in. prace: kierowców, osób
obsługujących urządzenia ciśnieniowe, operatorów ciężkich maszyn budowlanych,
operatorów suwnic i r
e
montu sieci trakcyjnych.
Obok praw Kodeks p
racy w art. 211 zamieszcza rejestr obowiązków pracownika w
z
a
kresie bhp.
I tak pracownik jest obowiązany:
1)
znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkol
e
niu i
instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom
spr
awdzającym,
2)
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek
przełożonych,
3)
dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i
ład w
miejscu pracy,
4)
stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przezn
a
czeniem,
5)
poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym b
a
daniom
leka
r
sk
im i stosować się do wskazań lekarskich,
6)
niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku
albo zagrożeniu zdrowia lub życia oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby
znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im ni
e
be
zpieczeństwie,
7)
współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących
be
z
pieczeństwa i higieny pracy.
Szczególna odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy spoczywa na tych
pracownikach, którzy z tytułu zajmowanego stanowiska kier
ują pracown
i
kami. Od
postawy tych osób zależy praktycznie stan przestrzegania przepisów w zakładach pracy.
Zgodnie z art. 212 Kodeksu pracy osoba kierująca praco
w
nikami jest obowiązania:
1)
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecz
e
ń
stwa i
higieny pracy,
2)
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przezn
a
czeniem,
3)
organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpiecz
e
nie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i i
n
nymi
chorobami związ
a
nymi z warunkami środowiska pracy,
4)
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia tec
h
nicznego,
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,
5)
egzekwować przestrzeganie p
rzez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higi
e
ny pracy,
6)
zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad
pracownikami.
Jak widać podstawowym obowiązkiem pracownika (również pracodawcy) jest
znajomość i przestrzeganie przepi
zdjecie uzytkownika
qwerty - 2013-08-08 13:54:13 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Od kiedy działaja zwiazki w cedo? Jeszcze nie minęło 30 dni? O wysokich temperaturach wiadomo od lat i to powinien być priorytet !!!
Wymagać od innych? Za co dostaja składki? To jest ich obowiązek!!! Wydaje mi się ze członków powinni informować, czy informują to niech każdy sam sobie odpowie na to pytanie. Kierownicy każą podkrecać maszyny a ludzie z pośpiechu popełniają błędy i cierpią na tym. Kiedyś stanie się wielka tragedia i co powiedzą trzeba było przestrzegać BHP tylka jak to robićjak z każdej strony poganiają Szybciej!!! Więcej!!! Znając życie PIP sie zjawi ale zimą...
zdjecie uzytkownika
xxxxm - 2013-09-25 15:09:53 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (3)
Cedo to dno!pracowałam tam kilka lat.potraktowali mnie jak najgorszą.Za to że powiedziałam prawdę i co mi na sercu leży.Brygadzista mści się na ludziach i niejeden już się skarżył się na niego.Uważajcie bo unż to -zbrodnia i wylecisz z roboty. No ale tak to jest gdy brygadzista chce zrobić karierę w cedo. A że z dziada pan się zrobił to już druga sprawa Także trzeba zapier...i nic się nie odzywać bo wolność słowa i wypowiedzi tam nie istnieje.Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.kolega wygrał sprawę -pomogły mu związki zawodowe. Mam nadzieję,że mi się też uda. Nie zostawię suchej nitki.zapisujcie się do związków bo nie wiadomo co was czeka w tym dziadostwie.pozdrowienia dla niektórych z 4B
zdjecie uzytkownika
oskar - 2013-10-16 19:01:55 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (9)
ciezka praca marne pieniadze firma duza rotacja pracownikow
zdjecie uzytkownika
3b - 2013-10-23 20:19:37 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
(usunięte przez administratora) ludzie któży mają stycznośc z ludżmi mają odpowiednie szkolenie żeby wiedziec jak się obchodzidzic z ludzmi.pa.
zdjecie uzytkownika
Edman - 2013-11-01 11:17:59 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Pozdrowienia dla (usunięte przez administratora)z 4D
zdjecie uzytkownika
......... - 2013-11-17 21:11:31 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (1)
będzie jakaś kasa na święta
zdjecie uzytkownika
Ktoś - 2013-11-20 21:54:13 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (1)
Ale Wam się poprawi ,widziałem ofertę na Kierownika ,ale heca.
zdjecie uzytkownika
/////// - 2013-11-22 12:29:46 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (3)
o co chodzi z tym kierownikiem
zdjecie uzytkownika
Eryk - 2013-12-10 23:56:11 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Szukaja nowego kierownika, stary odszedł? Wiecie czemu? No i serio myslicie, że będzie lepiej w cedo? Nie wiecie, czy normalnych pracowników tez beda rekrutować?
zdjecie uzytkownika
hmm - 2014-01-12 00:56:46 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
jakiego kierownika?
zdjecie uzytkownika
12344445 - 2014-02-18 18:00:45 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
cedo jest super
zdjecie uzytkownika
operator - 2014-02-18 18:05:36 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (1)
pra cowalem i szkoda ze sie zwolnilem w innych firmach jest syf
zdjecie uzytkownika
pakmen - 2014-02-19 09:49:21 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (1)
warunki pracy pod wzgledem zatrudnienia socjalne i miedzyludzkie sa oky tylko ten system 4 brygadowy nie do wytrzymania
zdjecie uzytkownika
xyz - 2014-02-21 22:53:54 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
orientuje się ktoś jak to z tym wyrównaniem za kropki? ile w tym prawdy?
zdjecie uzytkownika
abc - 2014-03-30 13:37:24 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (1)
Odpowiedź na: [Eryk - 2013-12-10 23:56:11]:
po prostu poprzedni kierownik zmarł. a co do pracy w CeDo nie jest źle, zarobki nie są tragiczne i zatrudnieni z podfirm mają takie same prawa jak CeDowscy: kluczyk do automatu z napojami, premię kwartalną i inne.
Pracować trzeba wszędzie nikt nie płaci pracownikowi produkcji za siedzenie na kartonach i pierdzenie w nie, a wszystko zależy od załogi i samego człowieka; jeżeli ty pomożesz to oni pomogą tobie. Jedyny mankament co mi się nie podoba to że lider mówi pakowaczkom na jaką maszynę trzeba iść 5 min przed rozpoczęciem pracy( w tym czasie należy wypełnić karty, oetykietować kartony i sprawdzić zgodność etykiet, oraz schemat paletyzacji jeżeli nowe zlecenie).
Zostaw swoją opinię
Powiadomienia
o nowych wpisach
42 osoby obserwuje ten wątek
Akceptuję Regulamin
captcha
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie CeDo Sp. z o.o.
Poznaj prywatne opinie na temat pracodawcy! Wyślij wiadomość do wszystkich użytkowników, którzy obserwują ten wątek.

Twoj email:
Wiadomość:
x