Anwim S.A.

Warszawa

 Stacje własne

Spółka Anwim jest właścicielem partnerskiej sieci stacji paliw MOYA, w której posiada 9 stacji własnych. Dodatkowo Anwim jest właścicielem 4 stacji działających pod brandem BP, zlokalizowanych na Śląsku i w Warszawie.

www.anwim.pl