Logowanie dla kandydatów/kursantów

Rejestracja | Zapomniałem hasła

Logowanie dla Pracodawców

Rejestracja pracodawcy | Zapomniałem hasła

Nowe zasady dotyczące cookies
Witryna korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

plus Dodaj ofertę pracy | Logowanie
Praca opiekunka
Kursy / Szkolenia - zobacz wszystkie 199!
Praca w Niemczech dla opiekunek - płacimy o 1000 zł więcej niż konkurencja
Sortuj: Najnowsze | Najstarsze

Opinie o PG Silesia

Pracowałeś w firmie PG Silesia i chcesz podzielić się opinią o niej? A może chciałbyś w niej pracować i zastanawiasz się, jakie warunki oferuje pracodawca? Dodaj wpis - może on pomóc Tobie i innym zainteresowanym osobom w uzyskaniu poszukiwanych informacji.

zdjecie uzytkownika
wodnik - 2015-09-26 21:25:10 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
dla wszystkich zainteresowanych nagrodą pracownika miesiąca. Nagrodę tą dostają najwięksi lodziarze, nieroby którzy udają, że coś robią a opierdalają tylko pały kierownikom.
zdjecie uzytkownika
Amelia - 2015-09-28 13:11:01 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Dziwię się, że tak to krytykujecie. Wydaje mi się, że taka nagroda dla pracownika miesiąca, to powinna być niezła motywacja dla pracowników. Gorzej, jeśli pracodawca nie jest w stanie odpowiedni tego egzekwować i może miał chęci, ale gorzej z realizacją po prostu. A jak jest ogólnie z warunkami pracy tutaj..
zdjecie uzytkownika
da - 2015-09-28 14:02:43 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Amelka nie obraź się ale przeczytaj jeszcze raz jakie głupoty napisałaś..
zdjecie uzytkownika
;) - 2015-09-29 12:12:58 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
proponuje panom z Solidarności dołączyć do kolegów z Brzeszcz i pośpiewać sobie PRZED bramą :)
zdjecie uzytkownika
ziomal - 2015-09-29 13:51:02 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Proponuję abyś dołączył do nas ,bo wkrótce może czekać Cię podobna sytuacja. Nie chwyciles pana Boga za nogi. Jeszcze nie. Walczymy o swoją kopalnie na Brzeszczach i swoje miejsca pracy. To chyba dobrze że jest ktoś kto potrafi to jeszcze zrobić. Ale cóż Ty możesz wiedzieć na ten temat...pozdrawiam z Brzeszcz
zdjecie uzytkownika
Piotr - 2015-09-29 13:59:28 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Czy do MSE jeszcze przyjmują?
zdjecie uzytkownika
stary pracownik ksrg - 2015-09-29 17:52:49 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Jak to czytam to płakać się chce narzekacie dajcie już spokój dbajmy o naszą PG Silesie o nasz drugi dom bo PG Silesia jest tym drugim domem , dajcie spokój Darkowi Tomkowi i Pani Marioli dziś musimy być razem
zdjecie uzytkownika
do stary pracownik ksrg - 2015-09-29 22:45:09 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
lubie to
zdjecie uzytkownika
. - 2015-09-29 22:59:50 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Walczcie,walczcie,bo jak nie to ... Anglia,Irlandia,Niemcy,albo Polandia i prywaciarz i 1700 na linii...
zdjecie uzytkownika
w1 - 2015-09-30 11:18:17 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
a u nas jest nowy kalifaktor......lakiernik co pilki nie umie naostrzyc
zdjecie uzytkownika
jocieprosza - 2015-09-30 15:39:41 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
DO W1. A ty co potrafisz? Portal informacyjny dla ludzi sobie znalazłeś? Chciales byc kalfaktorem i nie wyszlo czy obudziles sie i poczules do Niego zew nienawisci i postanowiłes obwieścić to wszystkim? Ludzie analizuja sytuacje sytuacje kopalni i rynku wegla a ty chwalisz sie bardzo dobrymi info. Gratuluje posiadanej wiedzy napewno jest ona zrównana z tym co potrafisz na dole i w życiu.
zdjecie uzytkownika
nie zadrosny - 2015-10-01 04:04:43 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Nie nowy tylko na trzy dni bo jedzie baranie na kurs ppoz na csrg
zdjecie uzytkownika
dedykacia dla pg silesia - 2015-10-01 04:21:13 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Codziennie wcze­śnie rano, mała Mrówka przy­by­wała do firmy i natych­miast roz­po­czy­nała pracę. Produkowała dużo i była szczę­śliwa. Szef – Lew był zdu­miony widząc, że Mrówka pra­cuje tak wydaj­nie. Pomyślał, że jeśli Mrówka może wytwa­rzać tak dużo bez nad­zoru, to czyż nie wytwa­rza­łaby jesz­cze wię­cej, gdyby miała nadzorcę!?

Zatrudnił więc Karalucha, który posia­dał sze­ro­kie doświad­cze­nie jako nad­zorca i znany był z pisa­nia zna­ko­mi­tych rapor­tów. Pierwszą decy­zją Karalucha było wpro­wa­dze­nie sys­temu kart zega­ro­wych. Potrzebował też sekre­tarki, by poma­gała mu pisać i dru­ko­wać raporty. Zatrudnił rów­nież Pająka do zarzą­dza­nia archi­wami i moni­to­ro­wa­nia wszyst­kich roz­mów telefonicznych.

Lew był zachwy­cony rapor­tami Karalucha i popro­sił go o spo­rzą­dze­nie wykre­sów w celu opi­sa­nia tempa pro­duk­cji i ana­li­zo­wa­nia tren­dów tak, by mógł je wyko­rzy­stać do pre­zen­ta­cji na zebra­niach Zarządu. Tak więc Karaluch musiał kupić nowy kom­pu­ter, dru­karkę lase­rową i… zatrud­nił Muchę do pro­wa­dze­nia działu informatyki.

Teraz Mrówka, kie­dyś tak pro­duk­tywna i zre­lak­so­wana, nie­na­wi­dziła nad­miaru nowej papier­ko­wej roboty i spo­tkań, które zabie­rały jej więk­szość czasu!
Lew doszedł do wnio­sku, że nad­szedł czas mia­no­wa­nia osoby kie­ru­ją­cej dzia­łem, w któ­rym pra­co­wała Mrówka. Stanowisko dano Cykadzie, któ­rej pierw­szą decy­zją był zakup do biura nowego dywanu i ergo­no­micz­nego krze­sła. Nowy kie­row­nik – Cykada, też potrze­bo­wała kom­pu­tera i oso­bi­stego asy­stenta, któ­rego wzięła ze sobą z poprzed­niego działu po to, by poma­gał jej przy­go­to­wy­wać Strategiczny Plan Optymalizacji Kontroli Pracy i Budżetu.

Dział, w któ­rym pra­cuje Mrówka jest teraz smut­nym miej­scem, gdzie nikt się nie śmieje, za to wszy­scy stali się ner­wowi… W tym samym cza­sie Cykada prze­ko­nała
szefa – Lwa, co do abso­lut­nej koniecz­no­ści prze­pro­wa­dze­nia bada­nia kli­ma­tycz­nego śro­do­wi­ska.
Przy prze­glą­dzie kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia działu Mrówki, Lew stwier­dził, że pro­duk­cja ule­gła znacz­nemu zmniej­sze­niu. Zatrudnił więc Sowę, pre­sti­żo­wego i zna­nego kon­sul­tanta, by ta prze­pro­wa­dziła audyt i zapro­po­no­wała rozwiązania.

Sowa spę­dziła w dziale trzy mie­siące i przy­go­to­wała ogromny, wie­lo­to­mowy raport, koń­czący się nastę­pu­ją­cym wnio­skiem: “ W dziale jest prze­rost zatrud­nie­nia…” Zgadnijcie, kogo Lew zwol­nił jako pierw­szego?
Oczywiście Mrówkę, gdyż „wyka­zy­wała brak moty­wa­cji i nega­tywną postawę”
zdjecie uzytkownika
ano - 2015-10-01 12:14:37 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Super tekst , to jest przypowieść uniwersalna która powinna wisieć w biurowcu ,na bramie i na cechowni .
Super .Najlepiej spamować go na email silesiii może w końcu się obudzą bo mówią o zwolnieniach a ilość dyrektorów w tym roku wzrosła do 17 !!!!!!!!!!!!!
Na każde sto pracowników przypada jeden dyrektor .
Model biznesowy godny do naśladowania ,powinni uczyć w szkołach o nim jak okraść firmę z kasy w legalny sposób .
zdjecie uzytkownika
Ja - 2015-10-01 22:42:59 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Panowie to jest początek końca Polski!Polska istnieje tylko na mapie a winni za ten stan jesteśmy tylko i wyłącznie my ...
zdjecie uzytkownika
czarny - 2015-10-02 09:51:34 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
a co powiecie na temat hlawnych to jest dopiero masakra szczególnie na gpr2 byłem tam ostatnio i widziałem to jest jakieś nieporozumienie kierownicy,wybierają jakiś frajerów z czech któży tylko dużo gadają a nie mają zielonego pojęcia o robocie zresztą kierownik z pow też szału nie robi zamiast interesować się robotą to interesuje go tylko wynik meczów piłkarskich
zdjecie uzytkownika
stary - 2015-10-02 10:17:36 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
sam jestes baranem .....i nieukiem...(nie zadrosny????)
zdjecie uzytkownika
BOCZEK-ksrg - 2015-10-04 13:58:58 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
wydaje ci polecenie.............
zdjecie uzytkownika
nie - 2015-10-06 13:07:16 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
co taka cisza ostatnio tutaj...?,widze ze te zwolnienia to byla poprostu taka pokazuwka,aby inni nie mysleli ze silesi nie dotyka problem gornictwa.podobno wszystkich pawulonow co sa na zleceniu wywalaja!
zdjecie uzytkownika
DO NIE - 2015-10-07 07:19:09 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
CHŁOPIE NAUCZ SIĘ ORTOGRAFII PROSZE.
zdjecie uzytkownika
do DO NIE - 2015-10-07 22:19:38 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Ty też Naucz się proszĘ
zdjecie uzytkownika
do do DO NIE - 2015-10-08 11:03:52 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Ależ TY DOWCIAPNY hihi boczki zrywac
zdjecie uzytkownika
Monika - 2015-10-08 13:22:18 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
Trochę z innej beczki- czy mógłbyś mi powiedzieć, w jakich godzinach zaczynają się i kończą zmiany na kopalni?
Z góry dziękuję :)
Rozmowa Kwalifikacyjna
Przebieg rekrutacji: 2 etapy
1- z kierownikiem oddziału
2- biuro i formalności
Pytania: Pytania były o prace, zarobki i zawierały ostrzeżenie o ciężkości pracy
zdjecie uzytkownika
alo - 2015-10-08 15:07:00 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
a co moniu ....jakis koles nie zaplacil "cichych" alimentów....i na bramie go chcesz dupnac...hehe;-)
zdjecie uzytkownika
da - 2015-10-08 19:05:09 odpowiedz | pomocna opinia: +1 (0)
a może lalunia nie wie kiedy blachę bić na zjazd i wyjazd....szychty dołowe a siedzi się w biurze :-D
Zostaw swoją opinię
Powiadomienia
o nowych wpisach
Obserwuj ten wątek!
Akceptuję Regulamin
captcha
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie PG Silesia

Wyraź opinię o innych firmach z tego miasta

Poznaj prywatne opinie na temat pracodawcy! Wyślij wiadomość do wszystkich użytkowników, którzy obserwują ten wątek.

Twoj email:
Wiadomość:
Masz pytanie do prezesa firmy PG Silesia?
Zadaj pytanie
alert