brak logo

Bocian Pożyczki Everest Finanse S.A.

Śrem

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań doskonalimy naszą komunikację z Klientem oraz między Pracownikami poszczególnych szczebli
Wywiadu udzielił:
Tomasz Krzeszowski-Waloszek Kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju Bocian Pożyczki Everest Finanse S.A.
Kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju firmy Bocian Pożyczki, menedżer i ekspert HR, konsultant, coach oraz trener biznesu. 
 
Od 15 lat na Polskim rynku, jak wyglądały początki Państwa działalności?
Firma wywodzi się z miejscowości Śrem w Wielkopolsce. Do dziś tutaj mieści się Centrala firmy. Dwa kolejne oddziały ulokowane zostały w Głogowie i Poznaniu. Od początku podstawę biznesu stanowiły pożyczki udzielane w domu Klienta. Pierwotnie obsługą Klientów zajmowało się kilku kierowników i kilkudziesięciu Przedstawicieli. Administracją, infolinią oraz sprawami formalnymi zajmowała się dziesięcioosobowa ekipa. Jesteśmy dumni, że do dziś w terenie i w Centrali pracuje kilkanaście osób z ekipy, która tworzyła firmę.
 
Aktualnie EVEREST FINANSE jest liderem technologicznym, co wyróżnia Państwa na tle konkurencji?
Klienci wymagają od nas przede wszystkim jak najszybszego podjęcia decyzji w zakresie przyznania pożyczki. To wymaganie możemy spełnić dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym. Korzystamy z najnowszych rozwiązań informatycznych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań doskonalimy naszą komunikację z Klientem oraz między Pracownikami poszczególnych szczebli. Jako jedyni w branży dostarczamy naszym Klientom pieniądze na kartach akredytowanych przez system Visa. Naszym ostatnim osiągnięciem jest uruchomienie internetowego indywidualnego profilu
Klienta.
 
 
 
Jaki powinien być Państwa potencjalny pracownik?
Dla realizacji celów firmy kluczowy jest Dział Operacyjny. Pracownicy dzielą się w nim na dwie grupy: menedżerów operacyjnych oraz Doradców Klienta. Potencjalny kandydat na menedżera w dziale operacyjnym to osoba z doświadczeniem w zarządzaniu pracą ludzi oraz potwierdzonymi doświadczeniem umiejętnościami: potrafiąca budować relacje, chętna do pracy w terenie. Na to stanowisko poszukujemy zarówno menedżerów z doświadczeniem w branży pożyczkowej, jak również bankowej oraz ubezpieczeniowej. W przypadku stanowiska Doradcy Klienta nie można wskazać jednoznacznego modelu kompetencyjnego. Podstawowe cechy, które musi posiadać potencjalny kandydat to zaangażowanie i zrozumienie, iż chęć zarabiania pieniędzy musi iść w parze z szacunkiem do Klienta i efektywną pracą. Przydatne będą na tym stanowisku umiejętność budowania relacji, asertywność, umiejętność wywierania wpływu, gotowość do pracy w terenie. Ponad połowa naszych pracowników to osoby powyżej 45. roku życia, z całą pewnością osoby w tym wieku sprawdzą się na tym stanowisku.
 
Ciężko jest znaleźć takie osoby?
Jeżeli chodzi o stanowisko Doradcy Klienta, to dużo zależy od miejscowości czy terenu, na który poszukujemy kandydatów, z reguły chętni są. Wyzwaniem nie jest znalezienie pracowników w ogóle, ale znalezienie takich osób, które wykazują autentyczną chęć zaangażowania się w zadania oraz posiadają kompetencje do pracy z Klientem.
 
Jakie główne zadania czekają na nowych pracowników?
Główne zadania na stanowisku Doradcy to bezpośredni kontakt z Klientami firmy: sprzedaż pożyczek oraz odbiór rat zgodnie z zapisami umowy. Dodatkowo Doradcy wykonują działania marketingowe w terenie (ulotki, plakaty) pozwalające rozbudowywać portfel Klientów.
 
 
 
Czy może do Państwa przyjść osoba bez doświadczenia, rozpoczynająca dopiero swoją karierę? Oferują Państwo dla takich osób szkolenia?
Brak doświadczenia nie jest przeszkodą do zatrudnienia na stanowisku Doradcy Klienta. Posiadamy wewnętrzny system wprowadzenia na stanowisko pracy, podczas którego nowy Doradca pod okiem menedżera zdobywa wiedzę teoretyczną oraz odbywa wspólnie wizyty u Klientów. Podczas okresu wdrożenia oferujemy wsparcie merytoryczne: każdy Doradca otrzymuje do nauki Podręcznik oraz dostęp do portalu szkoleniowego, na którym znajduje się zestaw procedur określający zadania i zachowania na stanowisku pracy.
 
LEŻAR zadał pytanie: Interesują mnie godzinowe pracownicze realia, ile dokładnie należy poświecić minimalnie czasu na pracę ??
Praca Doradcy Klienta nie ma określonego godzinowego minimum, a więc jest elastyczna i może być dopasowana do możliwości Doradcy. Nie mniej z naszego doświadczenia wynika, że zarobienie satysfakcjonujących pieniędzy, nawet jak na pracę
dodatkową, wymaga poświęcenia ok. 3 godzin dziennie.
 
 
Czy biorą Państwo udział w targach pracy?
Nie, nie bierzemy udziału w targach pracy. Z naszego doświadczenia wiemy, że ilość odpowiedzi kandydatów po targach pracy jest bardzo niska. Wynika to z jednej strony ze specyfiki branży – nasi potencjalni pracownicy nie odwiedzają takich miejsc, z drugiej strony ze specyfiki samych targów pracy, które są bardziej okazją do budowania marki pracodawcy, niż realną przestrzenią do pozyskiwania nowych pracowników. Nas zdecydowanie interesuje ta druga kwestia.
 
W jaki sposób motywują Państwo swoich pracowników?
Podstawową motywacją do pracy na stanowisku Doradcy Klienta jest możliwość zarabiania pieniędzy: bądź stanowiących podstawowe utrzymanie, bądź też jako zarobek dodatkowy np. do pracy na etacie. Jeżeli chodzi o system motywacyjny, to w przypadku Doradców Klienta jest on ściśle powiązany z wynikami operacyjnymi, czyli Doradcy otrzymują wynagrodzenie w systemie prowizyjnym, wypłacanym w korzystny sposób, bo w każdym tygodniu. Posiadamy również motywatory pozafinansowe, takie jak telefoniczna karta SIM z nielimitowanymi połączeniami oraz pakietem internetowym.
 
 
 
RADEK zastanawia się, czy są u Państwa określone godziny pracy, czy grafik jest elastyczny?
Nie, godziny pracy nie są określone, nie ma również grafiku pracy. Doradca Klienta planuje pracę samodzielnie, biorąc pod uwag swoje możliwości czasowe oraz potrzeby i możliwości Klienta, np., wiadomo, że Klienta łatwiej zastać w domu w godzinach popołudniowych niż rannych czy w ciągu dnia. Nie mniej godziny pracy nie są ściśle określone. 
 
Czy oferują Państwo także inne usługi, poza pożyczkami?
Skupiliśmy się na udzielaniu pożyczek i w tej dziedzinie się doskonalimy. Nasze działania rozwojowe kierujemy ku jak najszybszemu dotarciu do Klienta, w jaki sposób dla niego jest najbardziej przyjazny.
 
Dziękujemy za rozmowę.