logo Grupa LOTOS

Grupa LOTOS

Gdańsk

Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji, jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji i posiadamy certyfikat „ Strefa Przyjaznej Rekrutacji
Wywiadu udzieliła:
Joanna Tyszka Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupa LOTOS
Joanna Tyszka - Ukończyła Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni i  z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z Grupą LOTOS związana od 25 lat. Jako Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za kreowanie i realizację polityki personalnej w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, zatrudniającej blisko 5000 pracowników w kilkunastu spółkach w kraju i za granicą. W drodze negocjacji treści Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy ze związkami zawodowymi wdrożyła spójne systemy motywacyjne w spółkach LOTOS. Zorganizowała nabór i wyszkolenie pracowników do ,,Programu 10+’’ - największego programu inwestycyjnego realizowanego  w Polsce w latach 2008-2011 o wartości 5,5 mld zł, zwiększającego zdolności przerobową rafinerii w Gdańsku do 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych można zaliczyć także realizację unikalnych, długofalowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na wzrost świadomości biznesowej pracowników, wsparcie zarządzania procesowego, zmianę kultury organizacyjnej oraz przygotowanie kandydatów na kluczowe stanowiska w ramach Akademii LOTOS.
 
Budowa rafinerii w Gdańsku rozpoczęła się w latach 70-tych, co było dalej?
W ciągu czterech lat, począwszy od marca 1971 roku, wybudowano nowoczesny zakład rafineryjny, zaprojektowany do przerobu 3 mln ton ropy rocznie, który dostarczał paliwa i oleje dla polskiej gospodarki. Pierwszą partię ropy naftowej przyjęto do zbiorników rafineryjnych w 1975 roku, a kilka miesięcy później, w połowie grudnia wyprodukowano pierwsze produkty: benzynę, naftę, oleje napędowe oraz olej opałowy – pierwszy produkt o właściwościach handlowych. Początek działalności Rafinerii Nafty „Gdańsk” to grudzień 1975 roku. W lipcu 1976 roku nazwę firmy zmieniono na Gdańskie Zakłady Rafineryjne, które w październiku 1991 roku zostały przekształcone w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa i przyjęły nazwę Rafineria Gdańska. Używane wtedy logo i symbol – stylizowane kolumny rafineryjne z wkomponowanym herbem Gdańska, powstały w 1974 roku. Na początku lat 90-tych opracowano kompleksowy system identyfikacji wizualnej Rafinerii Gdańskiej bazujący na żółto-granatowej kolorystyce. Nazwa LOTOS jako marka produktu, pojawiła się na rynku w sierpniu 1990 roku. Miesiąc później olej silnikowy LOTOS Mineralny zdobył pierwszy złoty medal na 54. Targach Krajowych „Jesień 90”. Rodzina olejów LOTOS powiększała się i wkrótce stała się liderem na rynku. 2 czerwca 2003 roku Rafineria Gdańska została przekształcona w Grupę LOTOS, przyjmując nazwę marki swoich najbardziej znanych produktów – rodziny olejów LOTOS. W ten sposób uzyskano efekt tożsamości nazwy firmy i marki produktów. Rozpoczął się proces budowy i konsolidacji Grupy Kapitałowej LOTOS – koncernu obejmującego rafinerię w Gdańsku, rafinerie południowe w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle, firmę poszukiwawczo-wydobywczą Petrobaltic i spółki powiązane kapitałowo z Grupą LOTOS jako podmiotem dominującym. W czerwcu 2005 roku Grupa LOTOS zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
 
 
 
Z jakiej usługi, bądź produkty jesteście Państwo w takim razie najbardziej dumni?
Nasza firma zajmuje się zarówno poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego, jak też przerobem ropy oraz dystrybucją i sprzedażą (hurtową i detaliczną) otrzymanych produktów naftowych. Mowa tu przede wszystkim o oleju napędowym, benzynie, ciężkim oleju opałowym, paliwie lotniczym, asfaltach, lekkim oleju opałowym, benzynie surowej, gazie płynnym i olejach smarowych. Najbardziej dumni jesteśmy z wysokiej jakości paliw produkowanych w naszej rafinerii. Szczególnie z olejów napędowych, które od początku istnienia naszej rafinerii spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe i ekologiczne. Naszym flagowym produktem są też oleje smarowe, od których nazwę wzięła cała nasza firma. Ich jakość rok rocznie potwierdzają nagrody przyznawane przez konsumentów oraz pisma branżowe.
 
A jak przedstawia się przyrost nowych pracowników w skali kilku ostatnich lat?
Cała Grupa Kapitałowa LOTOS zatrudnia 5051 pracowników (dane na 31 marca 2015 r.). Z 1500 osób, które zatrudnialiśmy w rafinerii w 2002 roku, zatrudnienie wzrosło do ponad 5000 w całej Grupie Kapitałowej LOTOS. W ostatnim czasie utrzymuje się ono na stabilnym poziomie (31.12.2013 – 4983, 31.12.2014 – 5105). Oczywiście w ramach tej liczby cały czas odbywa się ruch kadrowy, w którym na miejsce pracowników odchodzących na emeryturę zatrudnia się nowych. Tylko w Grupie LOTOS S.A. w 2014 roku zatrudniono 70 osób. Dodatkowym elementem są migracje wewnątrz grupy kapitałowej. 
 
 
 
Z jakich kanałów rekrutacyjnych najczęściej Państwo korzystacie? 
Pierwszym, bardzo ważnym, kanałem rekrutacji jest strona intranetowa LOTOSTRADA ponieważ priorytetowo traktujemy rekrutacje wewnętrzne i stwarzamy pracownikom szanse awansów poziomych i pionowych. Nasze ogłoszenia zewnętrzne publikujemy przede wszystkim na stronie www.kariera.lotos.pl, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Współpracujemy również z portalami internetowymi, głownie pracuj.pl. Oferty skierowane do wąskiego grona specjalistów umieszczamy na Linkedin. Jesteśmy obecni na lokalnych targach pracy, ostatnio również jako partner targów Career Expo. Z naszymi ofertami staramy się docierać również do studentów. Współpracujemy z organizacją studencką AIESEC (m.in. LOTOS na konferencji Aim.Act.Achieve, warsztat LOTOS dla członków AIESEC). Powołano też studenckiego Ambasadora LOTOSU promującego wartości naszej firmy oraz pełniącego rolę łącznika ze studentami. Dodatkowo uruchomiono funpage „Wystartuj z LOTOSEM” na Facebooku. Aktywnie wspieramy działania służące podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w szkołach średnich poprzez przygotowywanie odpowiednio wykwalifikowanej przyszłej kadry. Spółka LOTOS Serwis objęła patronatem klasę o profilu automatyka przemysłowa w gdańskim Zespole Szkół Łączności a Grupa LOTOS realizuje porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku (ostatnio otrzymaliśmy nawet nagrodę „Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej”). Dzięki podjętym działaniom przygotujemy fachowców, którzy w przyszłości będą mogli zasilić szeregi pracowników naszej firmy. 
 
 
 
Jakie stanowiska jesteście Państwo w tym momencie zaoferować potencjalnym pracownikom?
Grupa LOTOS oferuje bardzo różnorodne stanowiska pracy – od stanowisk technicznych (typu automatyk czy spawacz), poprzez wykfalifikowanych pracowników produkcji (aparatowy, operator urządzeń), stanowiska administracyjno-biurowe (księgowy/a, referent, sekretarka) i specjalistyczne w różnych obszarach (m.in. finanse, handel, zakupy, sprawozdawczość, marketing) do stanowisk inżynierskich z branż takich jak automatyka, elektryka, mechanika, technologia chemiczna, zarządzanie produkcją. W związku z przejściami pracowników na emerytury stale poszukujemy kandydatów na stanowisko aparatowego, czyli osób z wykształceniem średnim technicznym o specjalności technologia chemiczna, mechanika lub wyższym o specjalności technologia chemiczna. Przygotowaliśmy nawet film pokazujący jego specyfikę „Dynamiczni ludzie. Aparatowy” dostępny na naszej stronie (https://www.youtube.com/watch?v=3tGQpeNJjr8). Ze względu na specyfikę branży generalnie przeważają oferty pracy dla doświadczonych inżynierów i specjalistów w obszarach technicznych. Ciekawe oferty pracy ma Spółka LOTOS Petrobaltic poszukująca pracowników w sektorze wydobywczym – m.in. na swoje platformy. Na naszej stronie internetowej można zawsze znaleźć aktualne oferty pracy lub złożyć aplikacje do Bazy Kandydatów do Pracy lub Bazy Kandydatów na Praktyki.
 
A jak wygląda taki standardowy proces rekrutacyjny? 
Rekrutacja rozpoczyna się spotkaniem pracownika HR z menedżerem poszukującym nowego pracownika. W jej trakcie ustalane są bardzo precyzyjnie wymagania wobec kandydatów. Na podstawie tych wytycznych rekruter przygotowuje ogłoszenie rekrutacyjne. Aplikacje kandydatów trafiają do nas przez system e-rekrutacji, dzięki czemu możemy łatwiej nimi zarządzać. Jest to ważne, gdyż otrzymujemy rocznie ponad 10 000 zgłoszeń. Uważnie czytamy CV i listy motywacyjne wybierając do spotkań osoby w największym stopniu spełniające wymagania podane w ogłoszeniu. Zaproszenie na spotkanie jest wstępem do kolejnego etapu, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Na tym etapie sprawdzamy informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych, wiedzę teoretyczną i praktyczną z danego obszaru oraz poznajemy bliżej kandydata. Trzeci etap wyboru kandydatów jest indywidualny i ściśle związany ze stanowiskiem, na które poszukujemy pracownika. Dotyczy on w szczególności aparatowych, stanowisk specjalistycznych oraz kierowniczych i obejmuje w zależności od wymagań testy psychologiczne i /lub kompetencyjne, case study, testy merytoryczne czy językowe. Zapraszając kandydata na spotkanie informujemy o tym, jak będzie wyglądał ten etap i z czego się składał. Po podjęciu decyzji o wyborze kandydata informujemy wszystkich uczestników drugiego i trzeciego etapu o decyzjach. Procesy rekrutacyjne prowadzone w naszej firmie zostały ustandaryzowane i opisane w specjalnie opracowanych przewodnikach dla osób prowadzących rekrutację i kierowników. Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji, jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji i posiadamy certyfikat „ Strefa Przyjaznej Rekrutacji”. 
 
 
 
Pamięta Pani najtrudniejszą rekrutację?
Grupa LOTOS od wielu lat efektywnie buduje swój wizerunek w gronie najlepszych pracodawców, co niewątpliwie wspiera  nas w procesie poszukiwania kandydatów do pracy. Bardzo poważnie podchodzimy do procesu zatrudniania nowych pracowników. Staramy się wybrać najlepszych kandydatów, dla których ważne są te same wartości co dla nas. Dlatego prowadzone przez nas spotkania to często wieloetapowe spotkania rekrutacyjne, rozbudowane o dodatkowe testy kompetencyjne czy osobowościowe oraz o zadania case study, przygotowane specjalnie pod konkretne stanowisko. Jesteśmy firmą o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. Działamy w ciekawej i nietypowej branży poszukiwań i przerobu ropy naftowej, dlatego w naszej firmie istnieje szereg stanowisk charakterystycznych dla branży oil&gas. Myślę tu na przykład o wiertaczu, płuczkowym czy aparatowym. Tak jak już wspominałam wcześniej, ostatnie z wymienionych stanowisk to z jednej strony najczęściej prowadzona rekrutacja, a z drugiej ogromne wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za zatrudnienie kandydatów. Na rynku bardzo trudno jest znaleźć osoby, które pracowały przy instalacjach rafineryjnych. Proces oceny kandydata opiera się na weryfikacji wiedzy technicznej przy jednoczesnej ocenie predyspozycji do wykonywania tej bardzo odpowiedzialnej pracy, wymagającej ciągłej nauki i zdawania egzaminów stanowiskowych. Rekrutacja na to stanowisko trwa kilka godzin i angażuje wiele osób, w tym kierowników instalacji. Do dziś pamiętamy realizację Programu 10+, w ramach którego zatrudniliśmy 120 aparatowych, którzy w momencie uruchomienia instalacji byli już przeszkoleni do realizacji zadań operacyjnych. Przeprowadziliśmy 650 rozmów kwalifikacyjnych, a ponad 200 godzin poświęciliśmy na testy psychologiczne dla kandydatów.
 
Jeżeli chodzi o studentów, macie Państwo programy stażowe, bądź praktyki? 

Od wielu lat umożliwiamy studentom, absolwentom i uczniom szkół średnich odbycie praktyk w naszej firmie. Mają one na celu głównie ułatwienie studentom i absolwentom uczelni/szkół średnich przejścia ze środowiska uczelnianego/szkolnego do środowiska zawodowego i wsparcie ich w odnalezieniu się na rynku pracy. Z uwagi na profil działalności firmy, nawiązujemy współpracę m.in. z Politechniką Gdańską, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią Ekonomiczną w Krakowie, Uniwersytetem Gdańskim, a także Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego. Są to ośrodki edukacyjne, z którymi Grupa LOTOS podpisała porozumienia o szerszej, wzajemnej współpracy. Osoby zainteresowane praktyką wypełniają aplikację na praktykę on-line, umieszczoną na stronie internetowej naszej firmy. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi analizuje zgłoszenia pod kątem określonych kryteriów, takich jak: potrzeby komórki organizacyjnej, w której może być realizowana praktyka, miejsce gdzie przyszły praktykant chciałby się uczyć i pracować, wysokość średniej ze wszystkich lat studiów lub szkoły średniej oraz poziom znajomości języków obcych. Aplikować mogą studenci i uczniowie z uczelni i szkół w całej Polsce. Praktyki obligatoryjne realizowane są w oparciu o założenia zawarte w umowach przygotowanych przez uczelnie. Natomiast w trakcie praktyk nieobligatoryjnych realizowany jest program opracowany przez opiekuna, adekwatnie do aktualnych potrzeb komórki organizacyjnej przyjmującej praktykanta. Kandydaci otrzymują możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia i pogłębienia swojej wiedzy. Najlepsi i najbardziej zaangażowani mają szansę wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych w przypadku pojawienia się wakatu w pionie, w którym odbyli praktykę. W przypadku staży, Grupa LOTOS S.A. angażuje się głównie w inicjatywy podejmowane przez podmioty zewnętrzne, takie jak: projekt lokalny – „Wakacyjny Staż”, pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, którego organizatorem jest Urząd Miejski w Gdańsku (ok. 20 staży rocznie), projekt edukacyjny zainicjowany przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi – „Akademia Energii” (2 staże rocznie), konkurs ogólnopolski przeprowadzany przez Gazetę Wyborczą i PWC – „Grasz o Staż” (2-3 staże rocznie), program stażowy realizowane we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP), działającą przy Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2 – 4 staże rocznie). Zasady realizacji staży opracowywane są przez organizatorów. Obecnie trwa ocena kandydatów w Konkursie Ministerstwa Skarbu Państwa „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla Nas” a Urząd Miasta Gdańsk zbiera aplikacje w ramach projektu „Wakacyjny staż”, którego jesteśmy partnerem. Realizujemy również właśnie staże w ramach projektu Politechniki Krakowskiej „Kompetencje startem do kariery inżyniera”. Informacje na temat staży, praktyk i nie tylko można znaleźć też na profilu naszego studenckiego ambasadora na Facebook-u – Wystartuj z LOTOSEM.

                      
 
 
Jakie szkolenia jesteście Państwo w stanie zapewnić swoim pracownikom? 
Poprzez program adaptacyjny „Wsparcie na starcie” ułatwiamy pierwsze kroki nowozatrudnionym  w naszej organizacji. Nasza kadra kierownicza wzmacnia i korzysta z potencjału pracowników angażując ich w nowe, ciekawe projekty. Dbamy o rozwój pracowników – dofinansowujemy naukę języka angielskiego i naukę na studiach wyższych i podyplomowych, oferujemy szeroką gamę szkoleń zewnętrznych oraz warsztaty dzielenia się wiedzą. W ramach realizowanych szkoleń otwartych i zamkniętych rozwijamy m.in. umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, negocjacyjne, zarządcze, informatyczne, językowe pracowników. Od 10 lat w Grupie Kapitałowej LOTOS działa Akademia LOTOS, ceniony w świecie nauki i biznesu systemem kompleksowego rozwoju pracowników. Nasze programy szkoleniowo-rozwojowe są wspierane m.in. przez wybitne autorytety, zasiadające w Radzie Naukowej Akademii LOTOS. Do grona tego należą: prof. Jerzy Hausner, prof. Witold Orłowski, prof. Janusz Rachoń, dr Mirosław Gronicki, prof. Wojciech Rybowski, dr Jan Szomburg i prof. Edmund Wittbrodt. Do rozwoju naszych pracowników podchodzimy w sposób systematyczny – planujemy działania rozwojowe podczas okresowej oceny pracowników, która jest narzędziem, wspierającym ich codziennej pracy i motywującym do doskonalenia jej efektów. W trakcie rozmowy oceniającej pracownicy ustalają z przełożonym nie tylko cele zawodowe, ale również rozwojowe.
 
Co jeszcze oferujecie Państwo swoim pracownikom? Jakieś benefity?
Oczywiście. Poza opisanymi już możliwościami rozwoju i szkolenia pracowników stworzyliśmy również system motywacyjny zapewniający płacę adekwatną do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań, premię roczną uzależnioną od wyniku finansowego całej grupy kapitałowej, kwartalną nagrodę motywacyjną zależną od indywidualnych efektów pracy oraz możliwość otrzymania dodatkowej nagrody specjalnej. Zapewniamy opiekę medyczną i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych. Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną, działającą w oparciu o system wartości opisany w Kodeksie etyki, budującą angażujące środowisko pracy. Wskaźnik satysfakcji z pracy w grupie pracowników w wieku do 30 lat to 74% .Grupa LOTOS jest firmą rzetelną i wiarygodną, solidnym i cenionym oraz nagradzanym pracodawcą. Zostaliśmy jednym z Najbardziej Pożądanych Pracodawców 2014 w branży Energetyka, Paliwa, Wydobycie, Chemia, otrzymaliśmy certyfikat „HR najwyższej jakości”, a wcześniej tytuł „Najlepszego Pracodawcy roku 2013” oraz Złotą Statuetkę i tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2013 – marka pracodawcy jest także istotnym elementem, na jaki zwracają uwagę osoby poszukujące zatrudnienia.
 
 
 
A czy angażujecie się Państwo w działania prospołeczne?
Grupa LOTOS ma na swoim koncie wiele projektów wspierających środowisko i lokalną społeczność. Wspólnie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską w Helu, Grupa LOTOS realizuje program „Pomagamy bałtyckiej przyrodzie”. Oprócz działań chroniących zagrożone gatunki oraz doposażanie ekwipunku badawczego, firma wspiera edukację ekologiczną i propaguje wiedzę na temat różnorodności biologicznej Bałtyku. Jednym z najciekawszych przykładów realizowanych w Polsce projektów z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu jest Program Edukacji Morskiej. Grupa LOTOS wspiera go już od 5 lat, a dzięki temu dba m.in. o proekologiczne wychowanie młodzieży, popularyzację aktywności fizycznej, budowanie poczucia tożsamości lokalnej i rozszerzanie wiedzy w atrakcyjny, innowacyjny sposób. W ramach zajęć szkolnych wszyscy uczniowie pierwszych klas gdańskich gimnazjów wypływają w jednodniowe rejsy edukacyjne. Program ten został wyróżniony nagrodą EKO Inspiracja 2014 w konkursie „Odpowiedzialnie z Naturą” w kategorii partnerstwo. Kolejnym przykładem jest program „Dobry Sąsiad” realizowany od 2006 roku, w ramach którego Grupa LOTOS aktywnie patronuje i wspiera ciekawe inicjatywy adresowane do społeczności z najbliższego jej otoczenia. Istotnym projektem, mającym na celu pogłębienie współpracy z partnerami społecznymi, jest również działające na Pomorzu od 2012 r. Forum Inicjowania Rozwoju (FIR), którego spółka jest partnerem generalnym. Prowadząc działalność biznesową, Grupa LOTOS czuje się odpowiedzialna również za rozwiązywanie problemów społecznych związanych z ochroną i promocją zdrowia – od lat pomaga trójmiejskim szpitalom. Dzięki jej wsparciu pacjenci mają lepszy dostęp do specjalistycznego sprzętu medycznego, poprawiła się jakość leczenia i zwiększyła przeżywalność chorych z grup wysokiego ryzyka. Zakupiony, nowoczesny sprzęt pozwala m.in. na wczesne wykrywanie nowotworów i usprawnienie diagnostyki nie tylko wśród  lokalnych, ale częstokroć także pochodzących z całej Polski pacjentów. Warto zwrócić też uwagę na Program „LOTOS – Mistrzowie w pasach” prowadzony wspólnie z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego celem jest podniesienie poziomu świadomości użytkowników dróg, a tym samym zwiększenie ich bezpieczeństwa – uzmysłowienie, jak ważne jest odpowiednie zapinanie pasów oraz przewożenie dzieci w prawidłowo zamontowanych fotelikach. Ambasadorem programu jest Kajetan Kajetanowicz. Przypomnijmy też, że współdziałając z Polskim Związkiem Narciarskim, LOTOS wspiera Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich organizowany pod hasłem „Szukamy Następców Mistrza”. Program powstał w 2004 roku i jest adresowany do najmłodszych skoczków, którym spółka funduje co roku niezbędny sprzęt oraz stypendia sportowe. Mając pozytywne doświadczenia z tej współpracy, Grupa LOTOS zaangażowała się też lokalnie. Dzięki „Biało-zielonej przyszłość z LOTOSEM”, razem z Akademią Piłkarską Lechii Gdańsk, firma wynajduje i szkoli młode talenty piłkarskie. Obecnie już ponad 3000 dzieci w wieku 6-13 lat, z całego regionu pomorskiego, może pod okiem profesjonalnych trenerów rozwijać swoją pasję futbolową w atmosferze fair play. 
 
Tak na koniec. Czego w takim razie możemy Państwu życzyć w 2015 roku?
Pracownikom: spełnienia zawodowych marzeń i zawodowego rozwoju. Całej firmie: pomyślnej realizacji przyjętych planów rozwojowych.
 
 
 
Dziękujemy za rozmowę.