brak logo

Stomil

Nekla

Opinie o Stomil

gwiazdor 2016-12-20 15:16:28
800 zł brutto na święta
1
nick 2016-12-29 11:24:54
ja 2016-12-10 22:42:50
Ogólne warunki zakupów firmy ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH


I. Przepisy ogólne

Dla wszystkich dostaw i świadczeń, które Państwo nam dostarczają (w dalszej części umowy zwani „Dostawcą“), obowiązują wyłącznie nasze warunki zakupów. Obowiązuje to także wtedy, gdy nasze ogólne warunki zakupów nie są zgodne z Państwa ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

Nasze warunki zakupów obowiązują także dla przyszłych kontaktów handlowych, nawet jeśli nie zostały one powtórnie zawarte w sposób wyraźny.

Zmiany umowy, uzupełnienia lub uzgodnienia ustne obowiązują tylko pod rygorem pisemnego potwierdzenia ich przez obydwie strony.

II. Zamówienie

Zamówienia, odmówienie dostawy i podobne zmiany wymagają formy pisemnej. Uzgodnienia ustne, obojętnie, czy przed, czy po zawarciu umowy, wymagają formy pisemnej w celu ważności.

Zlecenia poddostaw dostawca może wykonywać jedynie za naszą zgodą.

III. Ceny i zapłata

Oznaczona w zamówieniu cena jest wiążąca i wlicza się do niej dostawę typu „franco siedziba”, włącznie z opakowaniem a także formalnościami celnymi i cłem. Zmiany ceny na podstawie później następujących wzrostów kosztów, a także innego rodzaju zwyżka ceny są wykluczone, o ile przez nas jednoznacznie nie zostały zawarte pisemnie inne warunki.

Rachunki od dostawcy należy dostarczać po dostawie oddzielnie i w przepisowej formie.

Prawa do rozliczenia i retencji przysługują nam w zakresie prawnym.

IV. Dostawa

Dostawa następuje franco siedziba. Jeśli w naszym zamówieniu podaliśmy numer zamówienia lub artykułu, należy go uwidaczniać na wszelkiej dokumentacji z dostawcą i na wszystkich papierach przesyłowych i dostaw.

Podany w zamówieniu termin dostawy jest wiążący. Dostawca odpowiada za pozyskanie niezbędnych do wykonania dostawy i świadczenia poddostaw i świadczeń obcych także w przypadku niezawinienia.

Jeśli dostawy musiały nastąpić w sposób przyspieszony poprzez zawinienie dostawcy, to ponosi on powstałe w ten sposób koszty dodatkowe.

Dostawca zobowiązuje się poinformować nas niezwłocznie, jeśli wg jego rozeznania zawartego terminu dostawy nie będzie mógł dotrzymać.

Niedotrzymanie zawartego terminu dostawy daje nam prawo do odstąpienia od umowy bez postawienia w stan zwłoki lub ustalenia terminu dodatkowego oraz żądania odszkodowania za niespełnienie świadczenia. Alternatywnie istnieje możliwość zażądania spełnienia świadczenia, jeśli zgłoszone zostanie w ciągu 14 dni po upływie terminu dostawy. Zastrzega się prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkody powstałej do tego czasu.

V. Przeniesienie ryzyka

Dostawa następuje franco siedziba.


VI. Płatność

Zapłata ceny zakupu następuje, o ile nie zawarto inaczej na piśmie, w ciągu 14 dni z 3% skontem lub w ciągu 90 dni po dostawie i otrzymaniu rachunku netto.


VII. Opakowanie

Dostawy i towary należy tak opakować, aby uniknąć szkód w transporcie. Opakowania wielokrotnego użycia dostawca zobowiązany jest odebrać bez kosztów przewozu. Jeśli cena zakupu określana jest na podstawie ciężaru towaru, to należy od niego odjąć tarę. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty opakowania ponosi dostawca.VIII. Roszczenia dotyczące szkód rzeczowych

Zobowiązujemy się do kontroli towaru w ciągu właściwego terminu ze względu na odstępstwa ilościowe i jakościowe. Obowiązek kontroli ogranicza się do badań dostosowanych do możliwości. Reklamacja jest prawidłowa, jeśli nastąpi w ciągu 10 dni roboczych po dostawie.

Ze strony dostawcy gwarantuje się, że wszystkie dostawy odpowiadają najnowszemu stanowi techniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przepisami i wytycznymi urzędów, związków zawodowych i organizacji specjalistów.

Dostawca odpowiada za nieszkodliwość dla środowiska dostarczanych produktów i materiału opakowaniowego. Dostawca odpowiada także za wszelkie szkody powstałe w następstwie naruszenia prawnych obowiązków utylizacji.

Ustawowe roszczenia z tytułu wad przysługują nam w całości i przedawnienie roszczeń z tytułu wad rzeczowych także zgodnie z prawem.

Jeśli w odpowiedzi na roszczenie z tytułu wad rzeczowych towar zostanie przez dostawcę uruchomiony lub naprawiony, to okres przedawnienia rozpoczyna się od tego czasu, kiedy dostawca w całości wypełnił świadczenie.

Jeśli przez wadliwą dostawę powstaną koszty typu transportowe, robocizny lub materiałowe, to dostawca odpowiada za te koszty.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od przejęcia ryzyka uwidocznią się wady rzeczowe, to przyjmuje się, że wada taka obecna była w czasie przejęcia ryzyka, chyba że przypuszczenie nie jest d
nick 2016-12-29 11:25:18
ja 2016-12-10 22:42:50
Ogólne warunki zakupów firmy ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH


I. Przepisy ogólne

Dla wszystkich dostaw i świadczeń, które Państwo nam dostarczają (w dalszej części umowy zwani „Dostawcą“), obowiązują wyłącznie nasze warunki zakupów. Obowiązuje to także wtedy, gdy nasze ogólne warunki zakupów nie są zgodne z Państwa ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

Nasze warunki zakupów obowiązują także dla przyszłych kontaktów handlowych, nawet jeśli nie zostały one powtórnie zawarte w sposób wyraźny.

Zmiany umowy, uzupełnienia lub uzgodnienia ustne obowiązują tylko pod rygorem pisemnego potwierdzenia ich przez obydwie strony.

II. Zamówienie

Zamówienia, odmówienie dostawy i podobne zmiany wymagają formy pisemnej. Uzgodnienia ustne, obojętnie, czy przed, czy po zawarciu umowy, wymagają formy pisemnej w celu ważności.

Zlecenia poddostaw dostawca może wykonywać jedynie za naszą zgodą.

III. Ceny i zapłata

Oznaczona w zamówieniu cena jest wiążąca i wlicza się do niej dostawę typu „franco siedziba”, włącznie z opakowaniem a także formalnościami celnymi i cłem. Zmiany ceny na podstawie później następujących wzrostów kosztów, a także innego rodzaju zwyżka ceny są wykluczone, o ile przez nas jednoznacznie nie zostały zawarte pisemnie inne warunki.

Rachunki od dostawcy należy dostarczać po dostawie oddzielnie i w przepisowej formie.

Prawa do rozliczenia i retencji przysługują nam w zakresie prawnym.

IV. Dostawa

Dostawa następuje franco siedziba. Jeśli w naszym zamówieniu podaliśmy numer zamówienia lub artykułu, należy go uwidaczniać na wszelkiej dokumentacji z dostawcą i na wszystkich papierach przesyłowych i dostaw.

Podany w zamówieniu termin dostawy jest wiążący. Dostawca odpowiada za pozyskanie niezbędnych do wykonania dostawy i świadczenia poddostaw i świadczeń obcych także w przypadku niezawinienia.

Jeśli dostawy musiały nastąpić w sposób przyspieszony poprzez zawinienie dostawcy, to ponosi on powstałe w ten sposób koszty dodatkowe.

Dostawca zobowiązuje się poinformować nas niezwłocznie, jeśli wg jego rozeznania zawartego terminu dostawy nie będzie mógł dotrzymać.

Niedotrzymanie zawartego terminu dostawy daje nam prawo do odstąpienia od umowy bez postawienia w stan zwłoki lub ustalenia terminu dodatkowego oraz żądania odszkodowania za niespełnienie świadczenia. Alternatywnie istnieje możliwość zażądania spełnienia świadczenia, jeśli zgłoszone zostanie w ciągu 14 dni po upływie terminu dostawy. Zastrzega się prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkody powstałej do tego czasu.

V. Przeniesienie ryzyka

Dostawa następuje franco siedziba.


VI. Płatność

Zapłata ceny zakupu następuje, o ile nie zawarto inaczej na piśmie, w ciągu 14 dni z 3% skontem lub w ciągu 90 dni po dostawie i otrzymaniu rachunku netto.


VII. Opakowanie

Dostawy i towary należy tak opakować, aby uniknąć szkód w transporcie. Opakowania wielokrotnego użycia dostawca zobowiązany jest odebrać bez kosztów przewozu. Jeśli cena zakupu określana jest na podstawie ciężaru towaru, to należy od niego odjąć tarę. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty opakowania ponosi dostawca.VIII. Roszczenia dotyczące szkód rzeczowych

Zobowiązujemy się do kontroli towaru w ciągu właściwego terminu ze względu na odstępstwa ilościowe i jakościowe. Obowiązek kontroli ogranicza się do badań dostosowanych do możliwości. Reklamacja jest prawidłowa, jeśli nastąpi w ciągu 10 dni roboczych po dostawie.

Ze strony dostawcy gwarantuje się, że wszystkie dostawy odpowiadają najnowszemu stanowi techniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przepisami i wytycznymi urzędów, związków zawodowych i organizacji specjalistów.

Dostawca odpowiada za nieszkodliwość dla środowiska dostarczanych produktów i materiału opakowaniowego. Dostawca odpowiada także za wszelkie szkody powstałe w następstwie naruszenia prawnych obowiązków utylizacji.

Ustawowe roszczenia z tytułu wad przysługują nam w całości i przedawnienie roszczeń z tytułu wad rzeczowych także zgodnie z prawem.

Jeśli w odpowiedzi na roszczenie z tytułu wad rzeczowych towar zostanie przez dostawcę uruchomiony lub naprawiony, to okres przedawnienia rozpoczyna się od tego czasu, kiedy dostawca w całości wypełnił świadczenie.

Jeśli przez wadliwą dostawę powstaną koszty typu transportowe, robocizny lub materiałowe, to dostawca odpowiada za te koszty.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od przejęcia ryzyka uwidocznią się wady rzeczowe, to przyjmuje się, że wada taka obecna była w czasie przejęcia ryzyka, chyba że przypuszczenie nie jest d
nick 2016-12-29 11:28:34
xxaa 2012-02-09 17:38:24 w tej firmie mozesz sie tylko cofnac w rozwoju i stac niepelenosprytnym !! cokolwiek zrobisz to kabluja usiadziesz na minute to powiedza ze caly dzien sciemniasz a jak zrobisz wszystko to nikt tego nie widzi zal do potegi n odpowiedz
polo 2012-02-09 21:25:51 Firma syf jak inne. Ale to dobrze nie jestem sam. odpowiedz
Kaziu 2012-02-10 22:00:51 [usunięte przez moderatora] może jesteś ty .A ty chyba jesteś jeden z tych brygadzistów, co do góry robi.Ja w tej firmie robilem 3.5 roku temu i wiem co tam sie dzieje.
A do góry co robia to dobrze wiem gumki obcinaja kobiety. a ty jeteś tym lewusem co nic nie robi. odpowiedz
p1 2012-02-10 22:14:47 Nie jestem brygadzistą, ryje tak jak reszta. Mam brygadziste co jest spoko i dobry z niego [usunięte przez moderatora] odpowiedz
hehe 2012-02-16 07:54:44 Powiem tak po :
1. Każdy uważa się za karownika dyryguje ludźmi
2. Kierownik ogląda dużo filmów science fiction i próbuje je wprawić w życie we firmie
3. Wykorzystują ludzi całkowicie żeby mieć premie !!!
A my i Tak [usunięte przez moderatora] z tego wszystkiego mamy
4. Ludzie są fałszywi !! [usunięte przez moderatora] odpowiedz
ktoś 2012-02-18 12:34:33 i bardzo pięknie odpowiedz
k2 2012-02-19 19:07:43 Ta firma jest chora. Braki jadą na dziale Berlin a kieras nie reaguje. Co to za zysk jak 70 procent to syf. sam to robie ale każą jechać to jade. Powalona firma. odpowiedz
maderfaker 2012-02-23 16:27:52 pozdrowienia dla rewolwerówki i całego działu P2 ;d odpowiedz
ROCK 2012-02-23 22:22:58 HEJKA. TEN PAJAC CO SIEDZI W BIURZE NA P-1 TO JAKIŚ DZIWNY GOŚĆ. PODOBNO TO KIERAS TEGO DZIAŁU. ROBIE KRÓTKO ALE PAJAC Z NIEGO WIELKI. [usunięte przez moderatora] odpowiedz
TORBA NA LAPTOPA 2012-02-25 13:51:49 gdzie jest laptop ?? odpowiedz
macie 2012-02-25 17:52:19 fakt ta z P1 to niezła [usunięte przez moderatora] , kto w tej firmie jest normalny morze tylko ten od technologów facet pomoże i potrafi się przyznać do tego że czegos nie wie pracowałem tam długo i wystarczy mi tego bagna - odpowiedz
p1-gora 2012-02-25 21:56:43 fakt...popieram. wszyscy jada na gore ale zycze wam zebyscie tam sami kiedys trofili i zobaczyli jak tam faktycznie jest. myslicie ze wasz syf [usunięte przez moderatora] odpowiedz
pracuś 2012-02-25 22:01:27 pamiętam jak robiłem to wiara z gumy tylko kolo automatu z batonami stoi. to ma być praca? odpowiedz
operator 2012-02-26 13:07:55 Na P1 to powinni się wziąć za tych pseudo Inż, Sanoków - jeden z nich to ma ponoć 4tys. netto wynagrodzenia za co pytam??? za chodzenie i robienie dobrej miny do złej gry... z tego co słyszę to ciągle braki produkują twierdząc ze to wina pracowników. Ludzie potem nam też obrywa się po kieszeniach za tych gamoni na gumie......
odpowiedz
:) 2012-02-28 11:13:50 Powiem tak ŻAL mi was wszystkich bo ciągle narzekacie i się godzicie na to co wam robią !!! Żaden z was nie potrafi się postawić !! Wiec skończcie narzekać !! odpowiedz
delete 2012-02-29 15:01:01 Ja nie jestem tym Panem ,ale chęcią bym zrobił z Tobą porządek cwaniaku .bo jesteś prostak. i brakuje Tobie szacunku dla ludzi. Chyba zbyt mocno ocenisz swoje możliwości w pracy lecz pamiętaj ,że na szacunek ulicy nie zasługujesz odpowiedz
ktoś 2012-02-29 17:03:10 zając był najlepszy odpowiedz
1
Blik 2016-12-29 11:37:41
Narzekanie to silna wada "polaczków". Dobre firmy tak jak ta są zawsze opluwane. Człowieku postaw się na miejscu swojego szefa "Jeszcze się taki nie urodził żeby wszystkim dogodził"
1
Blik 2016-12-29 14:44:01
Drogi dyrektorze !!?? - kiedy wreszcie wprowadzisz ten dodatek comiesięczny za niechorowanie ??? Co przy takim systemie płac jaki u was jest było by ekstra rozwiązaniem!?!-- miał być 200-300zł !? - bo coniektórzy za wiele se pozwalają w tym zakładzie!? - a tak by sie ich deczko "na ziemie" sprowadziło! :):P:)
Urząd Pracy 2016-12-30 16:29:21
Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 13 złotych na godzinę
gość 2016-12-31 15:09:25
pewnie 13y brutto wiec co to jest :P
dodatek od niechorowania dobry pomysł bo za dużo ludzi :niby: choruje ....
helga 2017-01-02 18:47:00
Proponuje na początek 200 netto za niechorowanie... - co wy na to? - to i tak niewiele -zważywszy ,że w innych zakładach w okolicy (do 15-20km) jest sporo więcej..... - a nóż 200 na ulicy nie leży!:)
żak ui 2017-01-02 18:51:19
Kto ma zachorować- i tak zachoruje - jeśli prawdziwa choroba człeka dopadnie - to na l4 trza iść tak czy siak - ale premia od niehorowalnośći jest dobrym rozwiązaniem! - ile będzie tyle będzie- to już zarząd ustali.
Oferty pracy 2017-01-03 20:01:35
Operator urządzeń obróbki gumy Nekla
Alligator-Polska sp. z o.o. Umowa na okres próbny 2000.00 PLN od 2017-01-03 do 2017-01-31 3 Oferta: Operator urządzeń obróbki gumy (ID: 15941)
Monter wyrobów Nekla
Alligator-Polska sp. z o.o. Umowa na okres próbny 2000.00 PLN od 2017-01-03 do 2017-01-31 2 Oferta: Monter wyrobów (ID: 15942)
taa 2017-01-03 20:03:17
Może jeszcze autobusy płatne byśta zrobili ....? - niegłupi pomysł.... co? - ciekawe jak odebrali by to pracownicy - większe wypłaty i/lub większe wczasowe, ale dowóz odpłatny.....? - ciekawe.....
chinski smok 2017-01-04 19:32:17
Opinie o Stomil
anonim 2009-06-07 15:16:14 tak to prawda kultura władz czyli zarządu w tej firmie poniżej krytyki to ludzie na poziomie ale chyba bydła zero szacunku dla osób które utrzymują te firmę ciężką pracą za śmieszne pieniądze za które nie da się normalnie żyć tylko wegetować czy ktoś z nich potrafi to zrozumiec odbierając pensje kilka krotnie wyższe jak zwykły pracownik fizyczny nie bo niczego im w życiu nie brakuję a ludzie [slowo niecenzuralne admin]na chleb nie mają a jeszcze ich okradają i oszukuja na akordzie ile się da po drugie to nie maja pojęcia i [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] wiedzą jak człowiek cięzko pracuje ile sie nadzwiga ile na zdrowiu traci pytam się jakim kosztem tych groszy bo to nie wypłaty są tylko zasiłki ale co moga mówic ludzie którzy w zyciu cięzko nie pracowali tylko pierdzą w stołki i duperelami sie zajmują stomilowcy trzymajcie siepozdro odpowiedz
anonim 2009-06-07 17:17:37 zgadzam sie w stu procentach z tymi wypowiedziami niech zarząd i ich gonce( czyli kierownicy) pracuja na maszynach to zobacza jaka to ciezka praca bez picia i wolnej chwili , a my pracownicy fizyczni bedziemy stac i ich pilnowac do ostatniej minuty a na koncu za ,,dobra prace ' damy pochwale w postaci nagany jak to robi kierownik działu P1 a w koncu ich zwolnim bo przeciez ten zarzad nic innego nie umie jak poniewierac pracownikow i w pelni ich wykorzystac pozdrawiam pracownikow i nie pozwolcie sie tak wykorzystywac bo śmierc was do goni a oni i tak beda was mieli w [usunięte przez admina] 1 odpowiedz
anonim 2009-06-07 18:15:23 Szanowni Pracownicy Produkcji
W następny tygodniu zostanie wysłana w j. niemieckim opinia do kierownictwa firmy ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH Pana Josefa Seidla na temat obecnej sytuacji Zakładu Stomil Nekla oraz polskiej kadry zarządzającej (zarząd i kierownictwo). Będzie w niej zawarty pogląd Pracowników Produkcyjnych na bardzo ważne dla Nas kwestie między innymi:
-Nasz pogląd na temat wprowadzenia nowego systemu płac jakim jest „akord grupowy”!!
-Nasze stanowisko na system nie płacenia godzin dniówkowych!!
-sposób traktowania Pracowników przez zarząd i kierownictwo!!
Prosimy o jak najwięcej opinii i komentarzy w serwisie gowork.pl adres do strony to : http://www.gowork.pl/opinie_czytaj,7965,0,0 Najbardziej sensowne i opisujące rzeczywisty obraz firmy zostaną wybrane i przetłumaczone na j. niemiecki. Opinie starajmy się wyrażać w sposób etyczny i cenzuralny, by pokazać że nie jesteśmy „prostakami”!! ,bo za takich uważa Nas kadra zarządzająca.
Drogi Pracowniku nie bądź obojętny od tego zależy twoja przyszłość w firmie!!
odpowiedz
anonim 2009-06-07 20:26:30 w firmie zarabiając 1000zł nie ma przyszłości odpowiedz
anonim 2009-06-07 21:11:43 A może dyrekcja nie wie co my myślimy o ich zachowaniu i braku kultury.... odpowiedz
anonim 2009-06-09 21:10:44 ktiss sami z siebie niewolnikow zrobiliscie dumny jestem z tego ze sie sam zwolnilem!!!!!!!! i sobie polepszylem a wy niemieliscie jaj a teraz co beczenie? odpowiedz
anonim 2009-06-10 18:24:43 ciekawe kiedy sie znowu szykuja zwolnienia a zwiazki jak zawsze nic odpowiedz
anonim 2009-06-10 23:58:02 zeby zrobic okna na antresoli wydali grube pieniądze, a teraz klamki od okien zabrali!! to po co te okna panie dyrektorze? odpowiedz
anonim 2009-06-11 00:02:44 trzymają nas jak w puszce przez 8 godz. 0 świeżego powietrza. w biurach klimatyzacja, ty zdychaj robolu!!!! odpowiedz
anonim 2009-06-11 11:40:33 żal jest osób,które już zwolniono,żal jest tych których jeczcze zwolniom,ale najbardziej jest żal nas, bo nadal będziemy traktowni tak jak zło konieczne( Dyrekcja i Kierownictwo zauważy nas tylko jak pójdzie z gośćmi z Niemiec-nawet wysili się na uśmiech i DZIEŃ DOBRY),w innych sytuacjach jesteśmy ,,niewidzialni". odpowiedz
anonim 2009-06-11 11:41:45 Związki zawodowe JAKIE chodzcie podpisac kolejne zwolnienia.haha odpowiedz
anonim 2009-06-11 14:30:18 Gdy byłem dzieckiem ojciec mnie wziął do czyszczenia szamba, gdy się za to zabrałem z ledwością powstrzymałem odruch wymiotny, odruch ten powraca i towarzyszy mi każdego dnia gdy staje w tej "FIRMIE"
Jeśli coś potrzebujesz załatwić napisz list do Św. Mikołaja, szybciej uzyskasz odpowiedz, na przełożonych nie ma co liczyć.
Nie polecam firmy nikomu, warunki panujące tam są nie ludzkie!!
odpowiedz
anonim 2009-06-16 12:25:53 Witam, piszecie o atmosferze panującej na dziale produkcji, a jak jest w biurowcu, bo moja znajoma chciała złożyć tam papiery. Wie ktoś może na ten temat???????Też jest tak źle?? odpowiedz
anonim 2009-06-16 17:53:30 stomil to jedna wielka ściema znależli sobie głupkow do roboty za pół darmo ale skoro ludzie na to pozwalaja /wszyscy tak tu piszecie a ciekawe czy robicie coś wogle żeby sobie polepszyć !!! odpowiedz
anonim 2009-06-16 18:01:42 a po drugie po co w tym zakładzie są zwi
gaspar 2017-01-05 17:45:43
anonim 2012-09-26 05:03:47 zgadzam sie z niektórymi wypowiedziami firma do bani składasz CV i mówią ci że będziesz mieć na 100% pacę a po telefonie od nich okazuje sie że nic z tego bo już jakiegoś niełopa zatrudnili i natychmiast na szkolenie wysłali bo nic nie umie a ma podobno magistra sami bajkopisarze bracia Grimm do nich nie dorastają a co do parku maszyn to muzeum odpowiedz
miszczunio 2012-09-30 15:38:56
anonim - 2012-09-26 05:03:47

zgadzam sie z niektórymi wypowiedziami firma do bani składasz CV i mówią ci że będziesz mieć na 100% pacę a po telefonie od nich okazuje sie że nic z tego bo już jakiegoś niełopa zatrudnili i natychmiast na szkolenie wysłali bo nic nie umie a ma podobno magistra sami bajkopisarze bracia Grimm do nich nie dorastają a co do parku maszyn to muzeum
ciesz się, że się nie dostałeś! Jak mi wiadomo to te maszyny to kompletne złomy a tam ma być akord! Chcesz zarabiać 600 zł ? Szukaj czegoś innego. Zbieranie puszek po imprezach jest bardziej opłacalne od robienia w tym kołchozie odpowiedz
galanonim 2012-10-04 11:28:24 ...w czasach kryzysu(tak nam wmawiaja) trzeba sie liczyc z kazda robota,i robic tak by sie nienarobic za te grosze, odpowiedz
Pracownica z góry 2012-10-11 17:27:19 A ja pracuje na gumie do góry U pana [usunięte przez moderatora].Jest moim szefem. I miałam wypłaty w tym miesiacu 1700 zł.Chyba nieżle. A moje koleżanki narzekaja. ze tak mało. Ale zaznaczam że w tej firmie trzeba pracować. odpowiedz
gość 2012-10-12 23:57:52 Kiepska firma,Szkoda nerwów w tej firmie.Zarobki marne. Normy nie mozna wyrobic , Normalny SYF. odpowiedz
Gość 2012-10-14 16:01:35 Chyba jesteś [usunięte przez moderatora]i, że tak piszesz. Prawda jest taka, że większość norm jest niewykonalna i każdy kto tam pracuje o tym fakcie wie, jedynie[usunięte przez moderatora] dostaje do pracy najlepsze sztuki gdzie przez 8 godz. może wykonać dwie normy. Niech ona weźmie do pracy twardą i miękką beczkę to zobaczymy czy zarobi 1700 zł. Jak można wyrabiać normy przy brakowości produkcji dochodzącej do 90% a nawet czasami do 100% tylko wybrani pracownicy do góry dostają małe normy reszta dostaje gorszą robotę.[usunięte przez moderatora] nic nie robi tylko chodzi i obgaduje innych pracowników. Czuje się on jak pan i władca a jest zwykłym leserem. odpowiedz
nowa 2012-10-15 11:01:31 Co za bzdury piszecie.Nikt nie zarabia 1700 zl.Płać najnizsza krajowa. Ogólnie syf.Ludzi zwalniaja. odpowiedz
biurowa 2012-10-16 00:01:31 NOWA HALA SIE BUDUJE STARYCH PRACOWNIKÓW SIĘ RUJNUJE. BRYGADZISTÓW TAM ROBIĄ A KTO MA TAM PRACOWAĆ? OBIECUJĄ IM POSADY A BEDĄ [usunięte przez moderatora] JAK ROBOLE NA HALI. NAIWNIACY!!!!!!! SZKOLĄ SIĘ I NA 2 LATA PODPISUJĄ CYROGRAF Z DIABŁEM [usunięte przez moderatora]ŚMIECH I ŻAL TYCH LUDZI JAK ICH WALĄ W ROGI!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 odpowiedz
galanonim 2012-10-17 02:29:00 wez sie do roboty kobieto,za prawdziwa prace.a nie przezucac papierki,steplowac,i walic w klawiatore,-patrzec jak zyd w monitor,dobrze ze LCd macie,bo dawno kineskopy by siadly.i z naszej pracy byscie dostali nowe- poetka sie znalazla. odpowiedz
Gość 2012-10-19 18:51:11 JEST TO FIRMA DOBRA DLA TYCH CO UMIEJĄ TYLKO KAPOWAĆ I TRZYMAĆ PALCE W TYŁKU BRYGADZISTOM, A SZCZEGÓLNIE NA USUWANIU WYPŁYWKI. UWAGA NA [usunięte przez moderatora] odpowiedz
biurowa 2012-10-19 23:49:59 [usunięte przez moderatora] nie ma wpływu na zwolnienia ale ma plecy u starego. Facio nie do ruszenia. Podobno! odpowiedz
Gość 2012-10-20 11:23:32 WIADOMO ŻE [usunięte przez moderatora]H. NIE MA WPŁYWU NA ZWOLNIENIA, ALE TAK TYŁEK OBROBI PRZED DYREKTOREM, ŻE TOTALNA MASAKRA. ŻAŁOSNE, ŻE LUDZIE WYKSZTAŁCENI, INTELIGENTNI SŁUCHAJĄ KAPUSIÓW A NIE WYSŁUCHAJĄ PRACOWNIKA. ŁATWO JEST ZA PLECAMI MÓWIĆ O PRACOWNIKU TYLKO PRAWDA WYCHODZI DOPIERO GDY MÓWI SIĘ PROSTO W OCZY. odpowiedz
anonim00 2012-10-21 15:05:25 popieram zdanie ( [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] ) odpowiedz
gggg 2012-10-21 21:37:52 A GDZIE PRACUJE TEN [usunięte przez moderatora] NA JAKIM DZIALE? odpowiedz
galanonim 2012-10-23 00:04:17 co za tumam pisala,o [usunięte przez moderatora],a moze to tumanka, [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] e robac to kazdy potrafi,zazdrosc to choroba,ten to idiota kto to pisal. odpowiedz
stary 2012-10-27 19:15:44 szkolenie szkoleniem ale jak oni się czują daleko od domu może mają dużo kasy i śmieją się z was aten [usunięte przez moderatora] co to za kolo odpowiedz
pracowik 2012-11-10 21:27:29 Wiecie moze ile daja w tym roku na gwiazkę kasiory. odpowiedz
Gość 2012-11-11 15:15:20 To co dadzą na święta i tak zabiorą Ci od wypłaty w styczniu, czyli nic nie dostaniesz. odpowiedz
Basia 2012-11-21 14:45:18 Czy w stomilu pracuja kobiety? Czy sa to stanowiska na produkcji? Bardzo dziekuje za odpowiedz. odpowiedz
anonim 2012-11-21 15:15:38 Basiu owszem pracują kobiety, nawet bym powiedział, że jest ich zdecydowanie wię
gaspar 2017-01-05 17:45:58
anonim 2012-09-26 05:03:47 zgadzam sie z niektórymi wypowiedziami firma do bani składasz CV i mówią ci że będziesz mieć na 100% pacę a po telefonie od nich okazuje sie że nic z tego bo już jakiegoś niełopa zatrudnili i natychmiast na szkolenie wysłali bo nic nie umie a ma podobno magistra sami bajkopisarze bracia Grimm do nich nie dorastają a co do parku maszyn to muzeum odpowiedz
miszczunio 2012-09-30 15:38:56
anonim - 2012-09-26 05:03:47

zgadzam sie z niektórymi wypowiedziami firma do bani składasz CV i mówią ci że będziesz mieć na 100% pacę a po telefonie od nich okazuje sie że nic z tego bo już jakiegoś niełopa zatrudnili i natychmiast na szkolenie wysłali bo nic nie umie a ma podobno magistra sami bajkopisarze bracia Grimm do nich nie dorastają a co do parku maszyn to muzeum
ciesz się, że się nie dostałeś! Jak mi wiadomo to te maszyny to kompletne złomy a tam ma być akord! Chcesz zarabiać 600 zł ? Szukaj czegoś innego. Zbieranie puszek po imprezach jest bardziej opłacalne od robienia w tym kołchozie odpowiedz
galanonim 2012-10-04 11:28:24 ...w czasach kryzysu(tak nam wmawiaja) trzeba sie liczyc z kazda robota,i robic tak by sie nienarobic za te grosze, odpowiedz
Pracownica z góry 2012-10-11 17:27:19 A ja pracuje na gumie do góry U pana [usunięte przez moderatora].Jest moim szefem. I miałam wypłaty w tym miesiacu 1700 zł.Chyba nieżle. A moje koleżanki narzekaja. ze tak mało. Ale zaznaczam że w tej firmie trzeba pracować. odpowiedz
gość 2012-10-12 23:57:52 Kiepska firma,Szkoda nerwów w tej firmie.Zarobki marne. Normy nie mozna wyrobic , Normalny SYF. odpowiedz
Gość 2012-10-14 16:01:35 Chyba jesteś [usunięte przez moderatora]i, że tak piszesz. Prawda jest taka, że większość norm jest niewykonalna i każdy kto tam pracuje o tym fakcie wie, jedynie[usunięte przez moderatora] dostaje do pracy najlepsze sztuki gdzie przez 8 godz. może wykonać dwie normy. Niech ona weźmie do pracy twardą i miękką beczkę to zobaczymy czy zarobi 1700 zł. Jak można wyrabiać normy przy brakowości produkcji dochodzącej do 90% a nawet czasami do 100% tylko wybrani pracownicy do góry dostają małe normy reszta dostaje gorszą robotę.[usunięte przez moderatora] nic nie robi tylko chodzi i obgaduje innych pracowników. Czuje się on jak pan i władca a jest zwykłym leserem. odpowiedz
nowa 2012-10-15 11:01:31 Co za bzdury piszecie.Nikt nie zarabia 1700 zl.Płać najnizsza krajowa. Ogólnie syf.Ludzi zwalniaja. odpowiedz
biurowa 2012-10-16 00:01:31 NOWA HALA SIE BUDUJE STARYCH PRACOWNIKÓW SIĘ RUJNUJE. BRYGADZISTÓW TAM ROBIĄ A KTO MA TAM PRACOWAĆ? OBIECUJĄ IM POSADY A BEDĄ [usunięte przez moderatora] JAK ROBOLE NA HALI. NAIWNIACY!!!!!!! SZKOLĄ SIĘ I NA 2 LATA PODPISUJĄ CYROGRAF Z DIABŁEM [usunięte przez moderatora]ŚMIECH I ŻAL TYCH LUDZI JAK ICH WALĄ W ROGI!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 odpowiedz
galanonim 2012-10-17 02:29:00 wez sie do roboty kobieto,za prawdziwa prace.a nie przezucac papierki,steplowac,i walic w klawiatore,-patrzec jak zyd w monitor,dobrze ze LCd macie,bo dawno kineskopy by siadly.i z naszej pracy byscie dostali nowe- poetka sie znalazla. odpowiedz
Gość 2012-10-19 18:51:11 JEST TO FIRMA DOBRA DLA TYCH CO UMIEJĄ TYLKO KAPOWAĆ I TRZYMAĆ PALCE W TYŁKU BRYGADZISTOM, A SZCZEGÓLNIE NA USUWANIU WYPŁYWKI. UWAGA NA [usunięte przez moderatora] odpowiedz
biurowa 2012-10-19 23:49:59 [usunięte przez moderatora] nie ma wpływu na zwolnienia ale ma plecy u starego. Facio nie do ruszenia. Podobno! odpowiedz
Gość 2012-10-20 11:23:32 WIADOMO ŻE [usunięte przez moderatora]H. NIE MA WPŁYWU NA ZWOLNIENIA, ALE TAK TYŁEK OBROBI PRZED DYREKTOREM, ŻE TOTALNA MASAKRA. ŻAŁOSNE, ŻE LUDZIE WYKSZTAŁCENI, INTELIGENTNI SŁUCHAJĄ KAPUSIÓW A NIE WYSŁUCHAJĄ PRACOWNIKA. ŁATWO JEST ZA PLECAMI MÓWIĆ O PRACOWNIKU TYLKO PRAWDA WYCHODZI DOPIERO GDY MÓWI SIĘ PROSTO W OCZY. odpowiedz
anonim00 2012-10-21 15:05:25 popieram zdanie ( [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] ) odpowiedz
gggg 2012-10-21 21:37:52 A GDZIE PRACUJE TEN [usunięte przez moderatora] NA JAKIM DZIALE? odpowiedz
galanonim 2012-10-23 00:04:17 co za tumam pisala,o [usunięte przez moderatora],a moze to tumanka, [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] e robac to kazdy potrafi,zazdrosc to choroba,ten to idiota kto to pisal. odpowiedz
stary 2012-10-27 19:15:44 szkolenie szkoleniem ale jak oni się czują daleko od domu może mają dużo kasy i śmieją się z was aten [usunięte przez moderatora] co to za kolo odpowiedz
pracowik 2012-11-10 21:27:29 Wiecie moze ile daja w tym roku na gwiazkę kasiory. odpowiedz
Gość 2012-11-11 15:15:20 To co dadzą na święta i tak zabiorą Ci od wypłaty w styczniu, czyli nic nie dostaniesz. odpowiedz
Basia 2012-11-21 14:45:18 Czy w stomilu pracuja kobiety? Czy sa to stanowiska na produkcji? Bardzo dziekuje za odpowiedz. odpowiedz
anonim 2012-11-21 15:15:38 Basiu owszem pracują kobiety, nawet bym powiedział, że jest ich zdecydowanie wię
gaspar 2017-01-05 17:46:28
anonim 2012-09-26 05:03:47 zgadzam sie z niektórymi wypowiedziami firma do bani składasz CV i mówią ci że będziesz mieć na 100% pacę a po telefonie od nich okazuje sie że nic z tego bo już jakiegoś niełopa zatrudnili i natychmiast na szkolenie wysłali bo nic nie umie a ma podobno magistra sami bajkopisarze bracia Grimm do nich nie dorastają a co do parku maszyn to muzeum odpowiedz
miszczunio 2012-09-30 15:38:56
anonim - 2012-09-26 05:03:47

zgadzam sie z niektórymi wypowiedziami firma do bani składasz CV i mówią ci że będziesz mieć na 100% pacę a po telefonie od nich okazuje sie że nic z tego bo już jakiegoś niełopa zatrudnili i natychmiast na szkolenie wysłali bo nic nie umie a ma podobno magistra sami bajkopisarze bracia Grimm do nich nie dorastają a co do parku maszyn to muzeum
ciesz się, że się nie dostałeś! Jak mi wiadomo to te maszyny to kompletne złomy a tam ma być akord! Chcesz zarabiać 600 zł ? Szukaj czegoś innego. Zbieranie puszek po imprezach jest bardziej opłacalne od robienia w tym kołchozie odpowiedz
galanonim 2012-10-04 11:28:24 ...w czasach kryzysu(tak nam wmawiaja) trzeba sie liczyc z kazda robota,i robic tak by sie nienarobic za te grosze, odpowiedz
Pracownica z góry 2012-10-11 17:27:19 A ja pracuje na gumie do góry U pana [usunięte przez moderatora].Jest moim szefem. I miałam wypłaty w tym miesiacu 1700 zł.Chyba nieżle. A moje koleżanki narzekaja. ze tak mało. Ale zaznaczam że w tej firmie trzeba pracować. odpowiedz
gość 2012-10-12 23:57:52 Kiepska firma,Szkoda nerwów w tej firmie.Zarobki marne. Normy nie mozna wyrobic , Normalny SYF. odpowiedz
Gość 2012-10-14 16:01:35 Chyba jesteś [usunięte przez moderatora]i, że tak piszesz. Prawda jest taka, że większość norm jest niewykonalna i każdy kto tam pracuje o tym fakcie wie, jedynie[usunięte przez moderatora] dostaje do pracy najlepsze sztuki gdzie przez 8 godz. może wykonać dwie normy. Niech ona weźmie do pracy twardą i miękką beczkę to zobaczymy czy zarobi 1700 zł. Jak można wyrabiać normy przy brakowości produkcji dochodzącej do 90% a nawet czasami do 100% tylko wybrani pracownicy do góry dostają małe normy reszta dostaje gorszą robotę.[usunięte przez moderatora] nic nie robi tylko chodzi i obgaduje innych pracowników. Czuje się on jak pan i władca a jest zwykłym leserem. odpowiedz
nowa 2012-10-15 11:01:31 Co za bzdury piszecie.Nikt nie zarabia 1700 zl.Płać najnizsza krajowa. Ogólnie syf.Ludzi zwalniaja. odpowiedz
biurowa 2012-10-16 00:01:31 NOWA HALA SIE BUDUJE STARYCH PRACOWNIKÓW SIĘ RUJNUJE. BRYGADZISTÓW TAM ROBIĄ A KTO MA TAM PRACOWAĆ? OBIECUJĄ IM POSADY A BEDĄ [usunięte przez moderatora] JAK ROBOLE NA HALI. NAIWNIACY!!!!!!! SZKOLĄ SIĘ I NA 2 LATA PODPISUJĄ CYROGRAF Z DIABŁEM [usunięte przez moderatora]ŚMIECH I ŻAL TYCH LUDZI JAK ICH WALĄ W ROGI!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 odpowiedz
galanonim 2012-10-17 02:29:00 wez sie do roboty kobieto,za prawdziwa prace.a nie przezucac papierki,steplowac,i walic w klawiatore,-patrzec jak zyd w monitor,dobrze ze LCd macie,bo dawno kineskopy by siadly.i z naszej pracy byscie dostali nowe- poetka sie znalazla. odpowiedz
Gość 2012-10-19 18:51:11 JEST TO FIRMA DOBRA DLA TYCH CO UMIEJĄ TYLKO KAPOWAĆ I TRZYMAĆ PALCE W TYŁKU BRYGADZISTOM, A SZCZEGÓLNIE NA USUWANIU WYPŁYWKI. UWAGA NA [usunięte przez moderatora] odpowiedz
biurowa 2012-10-19 23:49:59 [usunięte przez moderatora] nie ma wpływu na zwolnienia ale ma plecy u starego. Facio nie do ruszenia. Podobno! odpowiedz
Gość 2012-10-20 11:23:32 WIADOMO ŻE [usunięte przez moderatora]H. NIE MA WPŁYWU NA ZWOLNIENIA, ALE TAK TYŁEK OBROBI PRZED DYREKTOREM, ŻE TOTALNA MASAKRA. ŻAŁOSNE, ŻE LUDZIE WYKSZTAŁCENI, INTELIGENTNI SŁUCHAJĄ KAPUSIÓW A NIE WYSŁUCHAJĄ PRACOWNIKA. ŁATWO JEST ZA PLECAMI MÓWIĆ O PRACOWNIKU TYLKO PRAWDA WYCHODZI DOPIERO GDY MÓWI SIĘ PROSTO W OCZY. odpowiedz
anonim00 2012-10-21 15:05:25 popieram zdanie ( [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] ) odpowiedz
gggg 2012-10-21 21:37:52 A GDZIE PRACUJE TEN [usunięte przez moderatora] NA JAKIM DZIALE? odpowiedz
galanonim 2012-10-23 00:04:17 co za tumam pisala,o [usunięte przez moderatora],a moze to tumanka, [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] e robac to kazdy potrafi,zazdrosc to choroba,ten to idiota kto to pisal. odpowiedz
stary 2012-10-27 19:15:44 szkolenie szkoleniem ale jak oni się czują daleko od domu może mają dużo kasy i śmieją się z was aten [usunięte przez moderatora] co to za kolo odpowiedz
pracowik 2012-11-10 21:27:29 Wiecie moze ile daja w tym roku na gwiazkę kasiory. odpowiedz
Gość 2012-11-11 15:15:20 To co dadzą na święta i tak zabiorą Ci od wypłaty w styczniu, czyli nic nie dostaniesz. odpowiedz
Basia 2012-11-21 14:45:18 Czy w stomilu pracuja kobiety? Czy sa to stanowiska na produkcji? Bardzo dziekuje za odpowiedz. odpowiedz
anonim 2012-11-21 15:15:38 Basiu owszem pracują kobiety, nawet bym powiedział, że jest ich zdecydowanie wię
rudolf hess 2017-01-05 17:58:49
obserator 2014-02-02 20:33:12 zwolnienia... :P - a ludzi masa wszędzie!!! - niech zwolnią z 50 osób to można mówić o zwolnieniach , a nie 2-3 osoby !!!!! odpowiedz
prac 2014-02-02 20:36:48 @pracownik - 2014-02-01 09:30:38 "kto jest na liśćie"?
TY :) :P odpowiedz
gosc 2014-02-11 11:59:48 ile tam sie zarabia na produkcji? bo nie wiem czy zlozyc tam CV, dzieki za odp odpowiedz
alex 2014-02-12 01:34:13 jak ma byc dobrze w tym zakladzie jak liderem na P1 jest gosc co moze podstawowke skonczyl odpowiedz
adblu 2014-02-12 11:57:34 @gosc - 2014-02-11 11:59:48 na produkcji to różnie bywa ,że dostaniesz 900zł , a bywa ,że i 2000zł netto ale, w tym zakładzie to pensje chyba są z góry ustalane przez zarząd (usunięte przez administratora) odpowiedz
Beti 2014-02-24 11:23:43 Czesc mam pytanie czy beda u Was przyjmowac w najblizszym czasie kobiety do pracy na produkcji? Szukam nowej pracy na produkcji od ponad 3 miesiecy i naprawde ciezko... wszedzie tylko znajomosci i znajomosci :) 1 odpowiedz
nie! 2014-02-24 18:46:19 oj beti beti
na razie to mają ZWALNIAĆ a nie przyjmować i ta tendencja się utrzymie przez najbliższy czas pewno! lepiej rub to co teraz robisz (rowerek z rana i jazda!) odpowiedz
bezio 2014-02-25 00:56:39 Dyro się dziwi że ludzie na nadgodziny nie chcą iść. Ale po co jak maszyny nie są w pełni sprawne. Nic się nie zarobi więcej.Po co takie nadgodziny.Najpierw niech je w końcu naprawia albo najlepiej wymienią.Wtedy można ostatecznie na nadgodziny przyjść. odpowiedz
budyń 2014-02-25 19:53:17 @nie! - 2014-02-24 18:46:19 masz rację . nie tylko zwalniają za byle co , ale też maksymalnie małą ilością pracowników zrobić towar marnej jakości wyprodukowany kiedyś przez tamtych - których udało się zwolnić. ludzie nie wytrzymują już presji psychicznej i nadmiernego wysiłku fizycznego.a co będzie jak otworzą VW we wrześni ? dadzą radę i czy nadal pensja co miesiąc będzie od najniższej do trochę większej? odpowiedz
ano 2014-02-26 19:13:34 dokładnie tak jak mówicie powyżej! ...:(
odpowiedz
okn 2014-03-07 10:30:42 @budyń - 2014-02-25 19:53:17 ANO - i niech wreszcie za te nadgodziny płacą sensownie (setki ) !!!!! odpowiedz
kobitka 2014-03-10 19:16:24 bardzo huczny dzień kobiet był w tym roku ,! odpowiedz
budyń 2014-03-16 14:33:47
se zarób na święta i urlop rtv! odpowiedz
wieśniak 2014-03-23 19:01:04 "SZEF" P1 BRAK SŁÓW, POZDRO DLA WYPŁYWEK, KONTROLI, LAKIERNI I PARU OSÓB Z MASZYN:) 1 odpowiedz
opioj 2014-03-30 14:54:45 HA HA :) - ale dbają o bezpieczeństwo w tej firmie :)
teraz w środę 26.03 była kontrola iso wielka ! , oj ale łazili , nahlali sie i pojechali - wszystko okej ! - można robić ! gadali - dyrekcja i kierownictwo zadowolone !
A dzień później - w czwartek co ???!!!
Pożar zakładu ! - na "gumie " poszła iskra z jakiejś maszyny do jakiś hemikaliów i kompletne zadymienie hali, pożar ,
-jedna osoba ciężko poparzona w szpitalu, !
-druga zaczadzona z utratą przytomnośći też w szpitalu !
-przyjechało pięć straży i dwie karetki !
-przyjechał dyrektor i behapowiec (który pewno będzie do zwolnienia :))
-jedna na 5 gaśnic działa
-nie idzie zbić szybek w przyciskach alarmowych/brak młoteczków do ich zbicia
Widzicie teraz jak zakład oszczędza na wszystkim!
teraz to im się zemśćiło - i bardzo dobrze !
niech szwab płaci!
ja tam sie ciesze - przynajmniej wreszcie coś sie dziać zaczęło - no i wolne miałem :P
Dawać wreszcie te podwyżki !!!! odpowiedz
=) 2014-04-01 16:39:10 jam mam pytanie... kedy w koncu dadzom nam aneksy do umowe o zmianie firmy... nawed na rozliczenu widnieje juz nazwa firmy aligator ale zadniego aneksu nie mam.. odpowiedz
odporny 2014-04-03 14:57:12 pożar pożarem ale nie ma to jak BHP-owiec to mistrzostwo, geniusz normalnie skąd on bierze pomysły? zastanawiam się tylko kiedy on pójdzie na jakiś kurs (usunięte przez administratora) odpowiedz
budyń 2014-04-08 15:39:09 @odporny - 2014-04-03 14:57:12 a do tego jest niegrzeczny , krzyczy na ludzi, nie potrafi się kulturalnie zachowac. ma wysokie mniemanie o sobie a zachowuje się gorzej od ludzi których tak nisko ocenia. jeśli to czytasz gościu to zastanów się nad sobą. odpowiedz
ponury 2014-04-08 18:14:05 Po ile na święta w tym roku? odpowiedz
tomik 2014-04-08 18:23:09 Podobno wielkość premii jest uzależniona od chorobowego, czy ktoś wie cos na ten temat???? odpowiedz
rec 2014-04-08 18:25:41 kiedy w końcu dadzą aneksy? odpowiedz
kztr 2014-04-08 18:45:40 podobno bedzie cos na swieta?? odpowiedz
Gosia 2014-04-08 18:59:32 Czesc mam pytanie czy beda u Was przyjmowac w najblizszym czasie kobiety do pracy na produkcji lub w biurze? Szukam pilnie pracy odpowiedz
zuza 2014-04-08 19:06:05 Kiedy sianko dadzą na święta . Możę ktos na forum wie.I kiedy dadza. odpowi
gość 2017-01-07 10:32:55
CO ZA SPAMMMM ŻE SIE NIE DA JUŻ TU CZYTAĆ PRZEZ IDIOTYZM
ADMINISTRACJA TEJ STRONY ZRÓBCIE COŚ Z TYM SPAMEM !!!!!!!!!!!!
praca 2017-01-07 12:30:54
Dyskusje na temat tego, ile godzin powinien trwać dzień pracy i ile dni w tygodniu należałoby poświęcić pracowniczym obowiązkom, nie mają końca. Możliwych scenariuszy jest tak wiele, że trudno skłonić się ku jednej konkretnej opcji. Większość ekspertów zgadza się jednak co do jednego: z każdą godziną spędzoną w pracy maleje efektywność i zaangażowanie.

Skupienie się przez 8 godzin na zadaniu jest dla większości osób praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. W efekcie robimy sobie (coraz częstsze) przerwy oraz tracimy koncentrację i rozpraszamy się. Poza tym, na spędzaniu tak wielu godzin w pracy cierpi nasze życie prywatne – mamy mniej czasu dla rodziny i znajomych, jak i na nasze pasje.

Sześciogodzinny dzień pracy
Ze względu na wyżej wymienione minusy ośmiogodzinnego dnia pracy, część firm w Szwecji zdecydowała się na skrócenie go do sześciu godzin. Jedną z nich jest pracownia kreatywna Filmindus, której pracownicy spędzają w biurach tylko sześć godzin, ale są też pozbawieni dłuższych przerw i dostępu do portali społecznościowych. Efekt – jak mówi szef, Linus Fieldt – zatrudnieni się efektywniejsi i bardziej skoncentrowani na pracy.

Zadowolone z wprowadzonego przed czterema laty sześciogodzinnego dnia pracy jest również technologiczne przedsiębiorstwo Brath. Po wprowadzeniu zmian zmalał wskaźnik zwolnień, a samo kierownictwo zachwala: „pracownicy mają więcej czasu dla rodziny, mogą trenować albo gotować w domu i za nic nie chcą tego stracić”.

Doskonałym przykładem na korzyści wynikające z sześciogodzinnego dnia pracy jest również Toyota. Szefostwo jest bardzo zadowolone ze swoich pracowników, twierdząc, że po wprowadzeniu zmian zaczęli przychodzić bardziej wypoczęci, a przez to mają więcej energii i są bardziej wydajni.
julian 2017-01-09 18:24:22
ja 2016-12-10 22:42:50
Ogólne warunki zakupów firmy ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH


I. Przepisy ogólne

Dla wszystkich dostaw i świadczeń, które Państwo nam dostarczają (w dalszej części umowy zwani „Dostawcą“), obowiązują wyłącznie nasze warunki zakupów. Obowiązuje to także wtedy, gdy nasze ogólne warunki zakupów nie są zgodne z Państwa ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

Nasze warunki zakupów obowiązują także dla przyszłych kontaktów handlowych, nawet jeśli nie zostały one powtórnie zawarte w sposób wyraźny.

Zmiany umowy, uzupełnienia lub uzgodnienia ustne obowiązują tylko pod rygorem pisemnego potwierdzenia ich przez obydwie strony.

II. Zamówienie

Zamówienia, odmówienie dostawy i podobne zmiany wymagają formy pisemnej. Uzgodnienia ustne, obojętnie, czy przed, czy po zawarciu umowy, wymagają formy pisemnej w celu ważności.

Zlecenia poddostaw dostawca może wykonywać jedynie za naszą zgodą.

III. Ceny i zapłata

Oznaczona w zamówieniu cena jest wiążąca i wlicza się do niej dostawę typu „franco siedziba”, włącznie z opakowaniem a także formalnościami celnymi i cłem. Zmiany ceny na podstawie później następujących wzrostów kosztów, a także innego rodzaju zwyżka ceny są wykluczone, o ile przez nas jednoznacznie nie zostały zawarte pisemnie inne warunki.

Rachunki od dostawcy należy dostarczać po dostawie oddzielnie i w przepisowej formie.

Prawa do rozliczenia i retencji przysługują nam w zakresie prawnym.

IV. Dostawa

Dostawa następuje franco siedziba. Jeśli w naszym zamówieniu podaliśmy numer zamówienia lub artykułu, należy go uwidaczniać na wszelkiej dokumentacji z dostawcą i na wszystkich papierach przesyłowych i dostaw.

Podany w zamówieniu termin dostawy jest wiążący. Dostawca odpowiada za pozyskanie niezbędnych do wykonania dostawy i świadczenia poddostaw i świadczeń obcych także w przypadku niezawinienia.

Jeśli dostawy musiały nastąpić w sposób przyspieszony poprzez zawinienie dostawcy, to ponosi on powstałe w ten sposób koszty dodatkowe.

Dostawca zobowiązuje się poinformować nas niezwłocznie, jeśli wg jego rozeznania zawartego terminu dostawy nie będzie mógł dotrzymać.

Niedotrzymanie zawartego terminu dostawy daje nam prawo do odstąpienia od umowy bez postawienia w stan zwłoki lub ustalenia terminu dodatkowego oraz żądania odszkodowania za niespełnienie świadczenia. Alternatywnie istnieje możliwość zażądania spełnienia świadczenia, jeśli zgłoszone zostanie w ciągu 14 dni po upływie terminu dostawy. Zastrzega się prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkody powstałej do tego czasu.

V. Przeniesienie ryzyka

Dostawa następuje franco siedziba.


VI. Płatność

Zapłata ceny zakupu następuje, o ile nie zawarto inaczej na piśmie, w ciągu 14 dni z 3% skontem lub w ciągu 90 dni po dostawie i otrzymaniu rachunku netto.


VII. Opakowanie

Dostawy i towary należy tak opakować, aby uniknąć szkód w transporcie. Opakowania wielokrotnego użycia dostawca zobowiązany jest odebrać bez kosztów przewozu. Jeśli cena zakupu określana jest na podstawie ciężaru towaru, to należy od niego odjąć tarę. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty opakowania ponosi dostawca.VIII. Roszczenia dotyczące szkód rzeczowych

Zobowiązujemy się do kontroli towaru w ciągu właściwego terminu ze względu na odstępstwa ilościowe i jakościowe. Obowiązek kontroli ogranicza się do badań dostosowanych do możliwości. Reklamacja jest prawidłowa, jeśli nastąpi w ciągu 10 dni roboczych po dostawie.

Ze strony dostawcy gwarantuje się, że wszystkie dostawy odpowiadają najnowszemu stanowi techniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przepisami i wytycznymi urzędów, związków zawodowych i organizacji specjalistów.

Dostawca odpowiada za nieszkodliwość dla środowiska dostarczanych produktów i materiału opakowaniowego. Dostawca odpowiada także za wszelkie szkody powstałe w następstwie naruszenia prawnych obowiązków utylizacji.

Ustawowe roszczenia z tytułu wad przysługują nam w całości i przedawnienie roszczeń z tytułu wad rzeczowych także zgodnie z prawem.

Jeśli w odpowiedzi na roszczenie z tytułu wad rzeczowych towar zostanie przez dostawcę uruchomiony lub naprawiony, to okres przedawnienia rozpoczyna się od tego czasu, kiedy dostawca w całości wypełnił świadczenie.

Jeśli przez wadliwą dostawę powstaną koszty typu transportowe, robocizny lub materiałowe, to dostawca odpowiada za te koszty.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od przejęcia ryzyka uwidocznią się wady rzeczowe, to przyjmuje się, że wada taka obecna była w czasie przejęcia ryzyka, chyba że przypuszczenie nie jest d
frigo 2017-01-10 19:30:18
W podobnym tonie wypowiedzieli się laureat nagrody za całokształt scenarzysta Jean-Claude Carriere, przewodniczący Europejskiej Akademii Filmowej, Wim Wenders i Pierce Brosnan, który w długiej przemowie wezwał do solidarności: - Musimy starać się uchwycić sens tego, co dzieje się w naszych krajach. Cokolwiek robią politycy w waszych krajach, bądźcie wierni sobie. Róbcie wolne filmy.

Chwilami można było odnieść wrażenie, że nagrody filmowe były dodatkiem do politycznej manifestacji uczestników gali, ale gdy okazało się, że największą triumfatorką nagród jest Maren Ade i jej świetny film "Tonie Erdamnn" (przeczytaj recenzję tu), wszyscy sobie przypomnieli, na jakiej są imprezie.

Gala przedłużyła się o ponad 40 minut, ale nadrabiała rozmachem. Była także świętem polskiego kina. Nagrodę publiczności zdobyła Małgorzata Szumowska za film “Body/Ciało”, z wielką pompą nagrodzono honorowo Andrzeja Wajdę. Wrocławska uroczystość upewniła nas, że polskie kino jest w Europie. To dobra wiadomość.Materiały prasowe
Podziel się

Materiały prasowe
Podziel się
Napisz komentarz
FC2h temuTo byla jakas zenada. Jezyk angielski i jego zrozumienie osob prowadzacych (Stuhr i Ostaszewska) to jakies nieporozumienie. To nawet nie bylo smieszne, ... Czytaj całośćKONCERZ1h temuSTUHR TO BEZNADZIEJNY BŁAZEN LANSOWANY I WCISKANY WSZĘDZIE NA SIŁĘ PRZEZ ŻYDOWSKIE LOBBY W TELEWIZJI. WIDAĆ JASNO JAK DUŻO DO POWIEDZENIA MAJĄ TAM PEJSY ... Czytaj całośćsam2h temuMyślałem , że świat już do końca zidiociał . Powoli wraca do mnie wiara , że są jeszcze na tym świecie ludzie , którzy używają swojej głowy do myślenie ... Czytaj całośćwidz1h temuJakie media rozpływają się nad nad Stuhrem ?Parę zaprzyjaźnionych ,,dziennikarzy ",którzy dodatkowo nie darzą sympatią PIS. On już jako aktor i prowadzący ... Czytaj całośćosoba1h temuMadia się rozpływają nad Maciejem S ????ale jaja,ale jaja, ale jaja. No to jest właśnie podejście do sprawy jakie mieliście przez ostatnie 8 lat. Jedno ... Czytaj całośćkinoman1h temuNajwiększą furorę zrobiła zupełnie nieprzygotowana Ostaszewska, która pomyliła osoby i nagrodę wręczyła służącej, stojącej obok laureatki.
Rozwiń komentarze (60)
243
121
14
WOW!
16
WAŻNE
24
SŁABE
39
STRASZNE
PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU
Popularne
Paul Trynka: Iggy Pop nie był dobrym ojcem [WYWIAD]
Paul Trynka: Iggy Pop nie był dobrym ojcem [WYWIAD]
Katarzyna Chrzanowska: zamieszkała w wymarzonym domu z dala od Polski
Katarzyna Chrzanowska: zamieszkała w wymarzonym domu z dala od Polski
TOP 13: najbardziej skandalizujące filmy w historii kina
TOP 13: najbardziej skandalizujące filmy w historii kina
Snajper
Program TV na niedzielę: „Snajper”, "Essential Killing" i „Czerwony pająk”
Wybrane dla Ciebie
''Wojna o planetę małp'': zobacz pierwszy zwiastun [WIDEO]
''Wojna o planetę małp'': zobacz pierwszy zwiastun [WIDEO]
AKTUALNOŚCI
Bogusław Linda - aktor słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi
Bogusław Linda - aktor słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi
AKTUALNOŚCI
Kroniki Riddicka
Program TV na sobotę: „Cześć, Tereska”, „Kroniki Riddicka” i „Krwawy diament”
AKTUALNOŚCI
W słynnej scenie w wodzie aktorzy musieli kucać,
''Pociąg do Hollywood'': jak powstała najbardziej pikantna scena filmowa PRL-u?
AKTUALNOŚCI
#dziejesiewkulturze: czy nowy ''Blade Runner'' rozwikła zagadkę Deckarda?
odpowiedz
gosc 2016-12-12 23:12:20 masakra i szkoda pisać..... aby spamić i nic wiecej jak to jest dział opiniii o pracodawcach a nie reklam odpowiedz
michał.... 2016-12-14 23:23:49 co za idiota spami, pewnie jakiś biurowiec z tej firmy OMG .....
same śmiecie
niech administracja tej strony zrobi coś z tym SPAMEM !!!!!!!!!!! odpowiedz
debil 2016-12-16 00:00:17 Popularny artysta kabaretowy zmarł w czwartek rano. Miał 69 lat. Aktor od kilku lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zapamiętany zostanie głównie za sprawą występów w kultowym kabarecie TEY. Jego sceniczne alter ego Pani Pelagia zapisało się na stałe na kartach historii polskiej rozrywki. W rozmowie z Wirtualną Polską Smolenia wspomina Marcin Daniec.
Uwielbiał kontakt z publicznością, mimo to, w towarzystwie często był zamknięty. Choć rozśmieszał innych do łez, sam nigdy nie śmiał się ze swoich dowcipów. - Nie lubię śmiać się z własnych żartów. To jest tragedia, gdy ktoś to robi – mówił w jednym z wywiadów. Nie skończył szkoły teatralnej, nie pobierał żadnych dodatkowych lekcji aktorstwa. Był, jak Himilsbach, absolutnym naturszczykiem, który z wrodzoną błyskotliwością komentował szarą rzeczywistość PRL-u oraz w późniejszym czasie nasze narodowe przywary.
Warto dodać, że Smoleń miał ogromne serce do
yrrusowe zwycięstwo. Piccolo, choć zabił Raditza, 2017-01-11 18:48:01
pracownik 2013-02-19 12:08:20 podpisujesz deklarację o tajności wielkości zarobków. na spotkaniu będą ci mydlić o zarobkach 1800 najniższych , prawda jest taka że przeważnie zarabiasz najniższą krajową. praca jest ciężka w smrodzie wulkanizowanej gumy , w wysokiej temperaturze przy rozgrzanych maszynach.jak w każdym zakładzie stale zwolnienia i zatrudnienia , nie masz pewności o jutro (jak wszędzie dzisiaj). zatrudniają wszystkich nawet tych bez wykształcenia. co do atmosfery w zakładzie przeczytaj wyżej - sama prawda . życzę powodzenia. odpowiedz
zibi 2013-02-26 18:41:26 Na temat tej pracy to co tu rozwijać.Polak to jak chińczyk tania siłą robocza.Tak jest tutaj.Jak staniesz na początku zmiany przy formie tak przez 8 godzin biegasz od jednej do drugiej.Nie ma nawet czasu powracać się po jajach.Się dziwię że nie płacą e ogóle szkodliwego na takie warunki jak tam panują.Smrut,dym spalonej gumy którą wdychasz nosem bo innej opcji nie ma przy wyciaganiu i kontroli jakości towaru.Stolowka wiekszy mam pokój w domu a tu pracuje z 400 ludzia.Ogulnie masakra nie polecam nikomu,wiadomo rodzina,dziecko zmusza pracować ale jakim kosztem???nie warto !!!!!!!!! odpowiedz
pracownik 2013-03-10 12:29:08 Wszystkim polecam prace w stomilu .Dobre zarobki ,spokojna praca bezstresowa ,miła atmosfera , ludzie mili i zyczliwi .Kierownictwo miłe .Dyrektor z poczuciem humoru a co najwazniejsze ma szacunek do pracownika. Wszystkich zapraszam do skladania cv Pozdro odpowiedz
Marcin 2013-03-10 14:02:26 No to super jest w stomilu . A wiecie jakie zarbki sa w stomilu. Bo chciałbym sie tam dostac. Mozna wyciagnac tak na 8 godzin 1700 zł. odpowiedz
Running wild 2013-03-10 18:31:29 Średnia praca obecnie w tej firmie kształtuje się od 1100(np. obcinanie,kontrola, guma- no chyba że niektórzy mają mniej i sie nie przyznają...) -1600-1800zł (operatorzy automatów) dla normalnych pracowników, typowy brygadzista ma 2000zł, a co lepszy brygadzista, ma 3100 na ręke (przy jednej zmianie, bez nadgodzin, i 8 godz dziennie) , kierownik działu 8500netto, główni technolodzy 5000-6000 netto ,także szału dla pracowników nie ma..... - fakt obecnie biorą wszystkich jak leci !
A do tego dochodzi ten śmieszny dojazd :) 12km w....40 minut ! czyli w obie strony tracimy 1,5 godz dojeżdżając darmowym dojazdem :) - śmiech na sali.- fakt za darmo (bo oszczędzamy miesięcznie ok 250zł) ,ale jakim kosztem czasu ! miesięcznie na dojazd tracimy ok 30 godzin!
Nikt nikomu prawdy nie chce mówić..... kierownictwo to niby idioci(np suwmiarką technolodzy mierzyć nie umieją :))....ale.......no właśnie ;) odpowiedz
pracownik 2013-03-14 10:31:03 z tymi wypłatami to czysta prawda. nikt prawdy nie powie bo jest tajność i się boją, normy są tak ustawione żeby ich zrobić nie można było i zarobek jest najniższy . a firma do najniższego wspaniałomyślnie dopłaca. i tu nas mają w garści , bo jak ci dopłacą to siedzisz cicho żeby cię nie zwolnili i kółko się zamyka . odpowiedz
rozczarowany 2013-04-10 18:17:31 Witam.Praca w stomilu bardzo mnie rozczarowała.Nie chciało mi się wieżyc w te komentarze i chciałem zobaczyć jak jest naprawdę.teraz z cała pewnością mogę stwierdzić że większej pracy beznadziejnej jak ta to jeszcze nie miałem.do czego zmierzam...otóż pierwsze co mnie rozczarowało to to że tutaj jest taki syf,smród i dym (oczywiście jak stwierdzono nie jest to szkodliwe )kolejna sprawa to widziałem gościa co łazi ze stoperem i mierzy czas jak szybko się wyrabia pracownik jeśli to pewnie zredukuje obsadę na danym stanowisku.żeby był większy [usunięte przez administratora].Kolejną rzeczą co mnie dziwi to zajebiście wygórowane normy,takie że można się osrać żeby to zrobić,oczywiście bez braków.Co mnie dziwi za braki nie płaca nie liczą się do normy co dziwne.Jeśli maszyna będzie zjebana to nie zarobie bo braki będą szły,tak jakby same się robiły te braki że nie są liczone do normy.I ostatnio rzeczą co mnie zmartwiło to ta wypłata,zapierd.al cały miesiąc na pełnych obrotach a wypłata jeśli można to nazwać wypłatą może lepiej żołd 1100 zł z małym hakiem odliczyć paliwo to wyjdzie z 800-850 zł.Ale kogo to obchodzi że człowiek ma rodzinę i musi wyżyć za to,dla nich liczy się aby wykorzystać człowieka bo roboty w Polsce nie ma a itak będzie robił chce czy nie chce.Dlaczego ludzie nie weżniecie się wszyscy i nie wyjdziecie przed chale i zaprotestować???Wystarczy jedność jak wszyscy wyjdą to raczej wszystkich nie zwolni bo kto by robił.takie jest moje zdanie bo jeśli tak każdy machnie ręka to tak będą doić dalej pracownika i normy podkręcać.A rotacja w przyjmowaniu wiary jest cały czas cały czas ktoś przychodzi i odchodzi.Wszyscy się boja starego jak by nie wiem co.zarabiacie marne pieniądze i boicie się wyjść na przeciw niemu.Wiele do stracenia nie macie,a do zyskania wiele.Życzę wam wytrwałości i zdrowia w tym obozie robić.Ja już tego iglo nie muszę ogladać odpowiedz
balszoja 2013-04-22 19:54:12 A dzie tam- bzdury !!!! :P Tak napr
szukam pracy 2014-11-25 16:50:29 Witam Serdecznie, 2017-01-11 18:50:01
szukam pracy 2014-11-25 16:50:29 Witam Serdecznie,

Jestem na rozdrożu swojej kariery.
Posiadam ponad 5 lat doświadczenia w projektach telekomunikacyjnych jako end user SAP SD.
Zaliczało się do tego tworzenie ZI partnera, tworzenie WBSów, Sales Orderów, SVO, Purchase Order, oraz fakturowanie. Dodatkowo systemy "podłączone" do SAPa na zasadzie IDOCów i oczywiście wiedza projektowa ukierunkowana w telekomunikację.
Poszukuję możliwości pogłębienia swojej wiedzy i związania się z firmą, która mi to umożliwi.

Mógłbym również spróbować sił jakoś junior w programowaniu ABAP. Niestety w tej sytuacji doświadczeń brak poza wiedzą programistyczną jaką mogłem nabyć w innych językach na studiach i tym co jest w sieci.

Będę wdzięczny za opinie, radę, może ktoś ma propozycję?
Jestem trochę w martwym punkcie odpowiedz
Galanonim. 2014-11-28 20:49:29 No to niedlugo bedziemy sapac,teraz to joba mozna dostac,a po nowym roku,po wejsciu tego wielkiego informatycznego guwna,to dostaniemy kataru,i zadyszki,a powarzne potrzebne sprawy jakie sa potrzebne oddawna,to nie poco.,jebut pod woz' jak to w wojsku mowiono. odpowiedz
HOLA HOLA !!! 2014-12-04 11:56:35 Hola hola ! - a czy to legalne jest ,że dni między świętami bożego narodzenia, w które to zakład ma postój - to pracownicy muszą pokrywać z własnego urlopu !? 10 dni idzie na marne !!!!
Nie wiem jak wy ,ale ja sie na to nie godze i zgłaszam to inspekcji pracy ;) - zakład do końca swych dni się nie wypłaci :) !!!!! 2 odpowiedz
BA!!!! 2014-12-04 12:02:01 Ba - faktycznie to nielegalne jest i trza to zgłosić - podpisuje się pod tym !!!! - niech płacą !!!!
To samo bzdurą jest iż trza do końca roku wykorzystać stary urlop na tyle ,aby tylko 10 dni "na pokrycie świątecznego" zostało !!! CO !!!!!!! - gorszej bzdury nie słyszałem ! - urlop JEST PRACOWNIKA WŁASNością i nikt nie ma prawa się nim rządzić !!!- a stary urlop przechodzi na następny rok - nie ważne ile komu zostało i nie ważne że jest nowy system - i gadanie że nowy system nie przyjmnie starego urlopu to też brednie !!! SAP - jest elastycznym modułowym systemem zarządzającym - i można do niego przepisać WSZYSTKO !!!! , a stary urlop można wykorzystać do końca września następnego roku - taka jest ustawa od 2 lat :) - :P:P:P - czyli figa !!!!! - można - można ! - wystarczy wiedzieć co sie wam należy moi drodzy !!!!! 1 odpowiedz
ale! 2014-12-05 10:36:35 No no - teraz wypłaty poobcinali o kilkaset złotych każdemu - trza na święta uzbierać ;) 1 odpowiedz
dauber 2014-12-10 09:25:12 niegadać głupot - tylko mówić PO ILE NA ŚWIĘTA w tym roku ?!!!?!!!
bo kartke z życzeniami żeśta powiesili , a świąteczne to co!?
wg spekulacji w tym roku zgodnie z rosnącą inflacją i cenami artykułów spożywczych przewidywane "świąteczne" powinno wynieść ok 750zł brutto i 510zł netto na pracownika przy założeniu że pracuje ponad 2 lata i wcale nie chorował :) !!!! mam nadzieje że tak będzie ! odpowiedz
ojik 2014-12-11 17:35:42 siemka ! - wiadomo coś po ile na święta w tym roku?
Czy skończy sie na kartce z życzeniami :(
odpowiedz
hmmmm 2014-12-11 18:28:28 @dauber - 2014-12-10 09:25:12 śledzisz kolego stopę inflacji z ostatnich miesięcy?? coś dzwoni ale nie w tym kościele... na szczęście tak jak napisałeś to tylko twoje spekulacje odpowiedz
ooooo 2014-12-12 15:13:30 olać tam te inflancje ! - ważne żeby coś dali!
ostatni dzwonek na "świąteczne" - potem kiedy człek ma zrobić zakupy świąteczne - na ostatnią chwile !??!!! odpowiedz
17 2014-12-14 14:42:50 17.12 dostaniecie te wasze "grosiwo świąteczne @ ochłapy" :) hahaha odpowiedz
pracownik 2014-12-14 14:47:23 Nie ma żadnej motywacji do pracy jak tak dalej będzie to nie płaczcie ze ludzie odchodzą Żal naprawdę Zal. Z każdej wypłaty okradacie pracowników jak tak można.Pana firma nie jest jedyna zarabia pan kokosy a zal panu pracownikowi dać na akordzie trochę więcej Czekam na sama odpowiedz Prezesa 1 odpowiedz
gazprom 2014-12-14 14:48:01 Pracownicy Gazpromu przed szwajcarskim sądem

Dwóch przedstawicieli Gazpromu stanie przed szwajcarskim sądem za łapówkarstwo. Sprzedawali miejsca przy budowie gazociągu jamalskiego z Rosji do Niemiec przez Polskę. Handlowali też zlece­niami na jego budowę. Zdobyte pieniądze prali w spółkach z siedzibą na Cyprze. 1 odpowiedz
czarnobyl 2014-12-14 14:49:17 - Dobry wieczór towarzysze. Jak wszyscy wiecie, niedawno spotkało nas nieszczęście. Awaria w czarnobylskiej elektrowni atomowej. Dotknęła ona boleśnie obywateli radzieckich. Poruszyła społeczność międzynarodową. Po raz pierwszy w praktyce zetknęliśmy się z tak niebezpieczną siłą jaką jest energia nuklearna, która wymknęła się spod kontroli - mówił po katastrofie Michaił Gorbaczow .
Przed katastrofą
Budowę eletrowni atomowej w Czarnobylu rozpocz
Około tysiąca osób, głównie ratowników i pracownik 2017-01-11 18:51:51
szukam pracy 2014-11-25 16:50:29 Witam Serdecznie,

Jestem na rozdrożu swojej kariery.
Posiadam ponad 5 lat doświadczenia w projektach telekomunikacyjnych jako end user SAP SD.
Zaliczało się do tego tworzenie ZI partnera, tworzenie WBSów, Sales Orderów, SVO, Purchase Order, oraz fakturowanie. Dodatkowo systemy "podłączone" do SAPa na zasadzie IDOCów i oczywiście wiedza projektowa ukierunkowana w telekomunikację.
Poszukuję możliwości pogłębienia swojej wiedzy i związania się z firmą, która mi to umożliwi.

Mógłbym również spróbować sił jakoś junior w programowaniu ABAP. Niestety w tej sytuacji doświadczeń brak poza wiedzą programistyczną jaką mogłem nabyć w innych językach na studiach i tym co jest w sieci.

Będę wdzięczny za opinie, radę, może ktoś ma propozycję?
Jestem trochę w martwym punkcie odpowiedz
Galanonim. 2014-11-28 20:49:29 No to niedlugo bedziemy sapac,teraz to joba mozna dostac,a po nowym roku,po wejsciu tego wielkiego informatycznego guwna,to dostaniemy kataru,i zadyszki,a powarzne potrzebne sprawy jakie sa potrzebne oddawna,to nie poco.,jebut pod woz' jak to w wojsku mowiono. odpowiedz
HOLA HOLA !!! 2014-12-04 11:56:35 Hola hola ! - a czy to legalne jest ,że dni między świętami bożego narodzenia, w które to zakład ma postój - to pracownicy muszą pokrywać z własnego urlopu !? 10 dni idzie na marne !!!!
Nie wiem jak wy ,ale ja sie na to nie godze i zgłaszam to inspekcji pracy ;) - zakład do końca swych dni się nie wypłaci :) !!!!! 2 odpowiedz
BA!!!! 2014-12-04 12:02:01 Ba - faktycznie to nielegalne jest i trza to zgłosić - podpisuje się pod tym !!!! - niech płacą !!!!
To samo bzdurą jest iż trza do końca roku wykorzystać stary urlop na tyle ,aby tylko 10 dni "na pokrycie świątecznego" zostało !!! CO !!!!!!! - gorszej bzdury nie słyszałem ! - urlop JEST PRACOWNIKA WŁASNością i nikt nie ma prawa się nim rządzić !!!- a stary urlop przechodzi na następny rok - nie ważne ile komu zostało i nie ważne że jest nowy system - i gadanie że nowy system nie przyjmnie starego urlopu to też brednie !!! SAP - jest elastycznym modułowym systemem zarządzającym - i można do niego przepisać WSZYSTKO !!!! , a stary urlop można wykorzystać do końca września następnego roku - taka jest ustawa od 2 lat :) - :P:P:P - czyli figa !!!!! - można - można ! - wystarczy wiedzieć co sie wam należy moi drodzy !!!!! 1 odpowiedz
ale! 2014-12-05 10:36:35 No no - teraz wypłaty poobcinali o kilkaset złotych każdemu - trza na święta uzbierać ;) 1 odpowiedz
dauber 2014-12-10 09:25:12 niegadać głupot - tylko mówić PO ILE NA ŚWIĘTA w tym roku ?!!!?!!!
bo kartke z życzeniami żeśta powiesili , a świąteczne to co!?
wg spekulacji w tym roku zgodnie z rosnącą inflacją i cenami artykułów spożywczych przewidywane "świąteczne" powinno wynieść ok 750zł brutto i 510zł netto na pracownika przy założeniu że pracuje ponad 2 lata i wcale nie chorował :) !!!! mam nadzieje że tak będzie ! odpowiedz
ojik 2014-12-11 17:35:42 siemka ! - wiadomo coś po ile na święta w tym roku?
Czy skończy sie na kartce z życzeniami :(
odpowiedz
hmmmm 2014-12-11 18:28:28 @dauber - 2014-12-10 09:25:12 śledzisz kolego stopę inflacji z ostatnich miesięcy?? coś dzwoni ale nie w tym kościele... na szczęście tak jak napisałeś to tylko twoje spekulacje odpowiedz
ooooo 2014-12-12 15:13:30 olać tam te inflancje ! - ważne żeby coś dali!
ostatni dzwonek na "świąteczne" - potem kiedy człek ma zrobić zakupy świąteczne - na ostatnią chwile !??!!! odpowiedz
17 2014-12-14 14:42:50 17.12 dostaniecie te wasze "grosiwo świąteczne @ ochłapy" :) hahaha odpowiedz
pracownik 2014-12-14 14:47:23 Nie ma żadnej motywacji do pracy jak tak dalej będzie to nie płaczcie ze ludzie odchodzą Żal naprawdę Zal. Z każdej wypłaty okradacie pracowników jak tak można.Pana firma nie jest jedyna zarabia pan kokosy a zal panu pracownikowi dać na akordzie trochę więcej Czekam na sama odpowiedz Prezesa 1 odpowiedz
gazprom 2014-12-14 14:48:01 Pracownicy Gazpromu przed szwajcarskim sądem

Dwóch przedstawicieli Gazpromu stanie przed szwajcarskim sądem za łapówkarstwo. Sprzedawali miejsca przy budowie gazociągu jamalskiego z Rosji do Niemiec przez Polskę. Handlowali też zlece­niami na jego budowę. Zdobyte pieniądze prali w spółkach z siedzibą na Cyprze. 1 odpowiedz
czarnobyl 2014-12-14 14:49:17 - Dobry wieczór towarzysze. Jak wszyscy wiecie, niedawno spotkało nas nieszczęście. Awaria w czarnobylskiej elektrowni atomowej. Dotknęła ona boleśnie obywateli radzieckich. Poruszyła społeczność międzynarodową. Po raz pierwszy w praktyce zetknęliśmy się z tak niebezpieczną siłą jaką jest energia nuklearna, która wymknęła się spod kontroli - mówił po katastrofie Michaił Gorbaczow .
Przed katastrofą
Budowę eletrowni atomowej w Czarnobylu rozpocz
Około tysiąca osób, głównie ratowników i pracownik 2017-01-11 18:52:29

Dwóch przedstawicieli Gazpromu stanie przed szwajcarskim sądem za łapówkarstwo. Sprzedawali miejsca przy budowie gazociągu jamalskiego z Rosji do Niemiec przez Polskę. Handlowali też zlece­niami na jego budowę. Zdobyte pieniądze prali w spółkach z siedzibą na Cyprze. 1 odpowiedz
czarnobyl 2014-12-14 14:49:17 - Dobry wieczór towarzysze. Jak wszyscy wiecie, niedawno spotkało nas nieszczęście. Awaria w czarnobylskiej elektrowni atomowej. Dotknęła ona boleśnie obywateli radzieckich. Poruszyła społeczność międzynarodową. Po raz pierwszy w praktyce zetknęliśmy się z tak niebezpieczną siłą jaką jest energia nuklearna, która wymknęła się spod kontroli - mówił po katastrofie Michaił Gorbaczow .
Przed katastrofą
Budowę eletrowni atomowej w Czarnobylu rozpoczęto w 1969 roku, a jej rozbudowa trwała praktycznie aż do katastrofy w kwietniu 1986 roku. W tym czasie wybudowano cztery reaktory o mocy 1000 MW każdy. Tuż przed wypadkiem szacowano, że eletrownia dostarczać będzie ok. 10% całkowitej energii elektrycznej dla Ukrainy.
W pobliżu Czarnobyla leżało niewielkie miasto Prypeć zamieszkane przez ok. 50 tysięcy osób. Było to miasta zasiedlone głównie przez pracowników eletrowni jądrowej im. Włodzimierza Lenina. Spokojne życie mieszkańców radykalnie zmieniło się 26 kwietnia 1986. Awaria reaktora nr 4 zasiała ziarno strachu przed energią nuklearną w umysłach większości mieszkańców Europy.


Nz: Elektrownia atomowa w Czarnobylu 1.05.1985. Fot. PAP/CAF

Chichot historii
Jak na ironię katastrofa elektrowni w Czarnobylu zdarzyła się w trakcie testu, który miał służyć poprawie bezpieczeństwa. Naukowcy chcieli sprawdzić jak zachowa się reaktor w sytuacji awaryjnej. Test miał trwać minutę .
W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 pracownicy rozpoczęli obniżanie mocy reaktora. Jednak moc spadła o wiele bardziej niż planowano, czego wynikiem było tzw. zatrucie ksenonowe. W tej sytuacji operatorzy zdecydowali się z powrotem podwyższyć moc reaktora, co było błędem i przyczyną katastrofy. Nie wolno było kontynuować eksperymentu z mocą trzykrotnie niższą, niż być powinna. Załoga całkowicie straciła kontrolę nad reaktorem. O godz. 1:22 doszło do kolejnego spadku mocy, który zanotowały przyrządy.
Eksplozja
Pomimo tego eksperyment kontynuowano. Kiedy odłączono dopływ pary do pomp, moc reaktora zaczęła gwałtownie rosnąć. W ciągu paru sekund kilkadziesiąt razy przekroczyła dopuszczalne normy. Błyskawicznie doszło do reakcji chemicznych, po których nastąpiła eksplozja wodoru. Wybuch rozsadził rdzeń reaktora i zerwał przykrywającą go, ważąca 2 tys. ton, stalową płytę. Do atmosfery przedostały się duże ilości substancji radioaktywnych. Skażeniu uległ nie tylko teren elektrowni i jej najbliższe otoczenie, ale znaczny obszar Europy.
Reakcja władz radzieckich
Władze ZSRR początkowo zaprzeczały katastrofie, a następnie podawały skąpe i niemożliwe do zweryfikowania dane. Wywołało to w Europie spekulacje o tysiącach ofiar i śmiertelnym zagrożeniu dla mieszkańców naszego kontynentu.
- W Polsce już 28 kwietnia zanotowano wyraźny wzrost promieniowania radioaktywnego. W Polsce niesuwerennej, podporządkowanej radzieckim interesom informację o katastrofie cenzura przetrzymała przez kilkadziesiąt godzin - powiedział prof. Jerzy Eisler w audycji ”Kronika dwóch tysiącleci”.
Oficjalną przyczyną katastrofy, podaną opinii publicznej przez radzieckich ekspertów i sąd, były rażące naruszenia zasad bezpieczeństwa przez obsługę reaktora. Za winnych uznano kierownictwo elektrowni oraz nadzorującego eksperyment Anatolija Diatłowa. Jako jedyny dożył on końca procesu. Skazano go na 10 lat więzienia, ale został przedterminowo zwolniony z powodu choroby popromiennej. Przez cały czas bronił obsługi. Jako przyczynę katastrofy podawał wady konstrukcyjne reaktora, który nigdy nie powinien zostać dopuszczony do eksploatacji.


Nz: Opuszczone wesołe miasteczko w wyludnionym mieście Prypeć. 18.04.06. Fot. PAP/EPA/Sergey Dolzhenko.

Skutki
Skutki katastrofy najbardziej dotknęły terytorium Ukrainy, gdzie skażeniu uległo 9 procent kraju. Z powodu odniesionych ran i w wyniku napromieniowania zginęło 31 pracowników elektrowni i strażaków próbujących ugasić pożar. Około tysiąca osób, głównie ratowników i pracowników elektrowni otrzymało duże dawki promieniowania, co doprowadziło do poważnych chorób. Po katastrofie przesiedlono ok. 300 tysięcy osób, które mieszkały w promieniu 100 km od elektrowni. Do dziś trwa spór o liczbę ofiar tragedii.
fejk 2014-04-11 16:57:42 połowa ludzi w tej firmie 2017-01-11 18:54:22
fejk 2014-04-11 16:57:42 połowa ludzi w tej firmie jest niepotrzebna!!!
kiedyś kilka naśćie lat temu w biurze siedziało 10 osób (a teraz siedzi 100) i było lepiej - była kasa na remonty , naprawy maszyn , na premie dla pracowników, lepiej o bezpieczeństwo dbano....
a teraz :P - lepiej nie gadać

a kierownik z P-1(usunięte przez administratora) - CHłopie! - daj zarobić pracowniką bo bez nich leżycie i kwiczycie !!!! - gdyby nie oni to nawet peżota swego nowego byś nie miał czym zatankować ! :P odpowiedz
zajączek wielkanocny 2014-04-11 17:00:20 @budyń - 2014-04-11 15:25:37 okej budyniek - serio? - deczko mało.... :(
powinno być to co mówisz plus np 2-3 stówki w bonach np. do tesco czy biedronki ! odpowiedz
z wypłaty 2014-04-11 19:03:27 @pracownik - 2014-04-10 15:18:07 a co myślałeś? że z nastepnej wypłaty nie bedziesz miał ściągnięte? ludzie chyba myśliście że każda firma to Caritass. śledzika nie spróbujecie, możecie powąchać jedynie z daleka:)no i obyć się smakiem ze śliną do samej ziemi:) z podstawy nie zabiorą, ale jak ktoś chce się wykazywać i robić akord to zapraszam, zobaczycie jak się opłaca jak wam odciągną:) odpowiedz
cała prawda 2014-04-12 23:41:02 naiwność ludzi mnie naprawdę przeraża. przecież i tak i tak to będziecie mieli odciągnięte jak nie przy następnej wypłacie to przy akordzie i zamiast 10% dostaniecie 5% i nawet tego nie zauważycie. zrozumcie w końcu że pula na wypłaty jest taka sama. żeby ktoś zarobił innemu trzeba zabrać. przykre jest jak ludzie pytają o coś na zająca - przecież to bez znaczenia ile dostaniecie i tak do oddacie.miejcie trochę godności osobistej. jest 21 wiek a jednak wciąż trafiają się naiwni ludzie którzy wciąż wierza że coś można w życiu dostać za darmo, dlatego nie dziwcie się ludzie że jesteście tak traktowani jak nadal wierzycie w bajki. odpowiedz
galijczyk 2014-04-15 22:22:54 Za darmo to teraz mozna zwolnienie dostac. odpowiedz
pracownik 2014-04-16 08:24:47 behapowiec szuka w toaletach damskich do zwolnienia. jeszcze trochę i trzeba będzie się tłumaczyc ile podpasek można na zmianie założyc. a może jeszcze go nikt nie posądzł o molestowanie? co facet robił w damskim kiblu? czy przepisy na to zezwalają? nie jest to łamanie jakiś praw? gdzie intymnośc? odpowiedz
5 letnim stazem 2014-04-16 10:20:35 Kiedy kasa na swieta.Wiecie cos moze i po ile. odpowiedz
=) 2014-04-16 17:51:12 @galijczyk - 2014-04-15 22:22:54 nawed na zwolnienie czeba zasłuzyc... jak cie za pierszym razem nie wyjebia to beda szukac dzury w całym odpowiedz
darko 2014-04-16 20:20:51 pracownik: Nie pisz bzdur przechodziłem wtedy koło tej sytuacji, i ta dziewczyna co paliła w łazience to robiła to przy lustrze w pierwszym pomieszczeniu, a on wcale nie był w kiblu damskim, tylko dziewczyna która do nigo wchodziła otwarła drzwi a on ja po prostu zauważył odpowiedz
ewcia 2014-04-16 20:25:08 jakby nie paliło się w ubikacjach to nie było by problemu, że ktoś zostaje złapany, ja osobiście nie pale ale ten smród w tej damskiej ubikacji cholernie mi przeszkadza. Wszystkie rzeczy mam prześmiergnięte od papierosów. Zastanówcie się ludzie z tym paleniem po tych ubikacjach. odpowiedz
gosia 2014-04-16 20:32:05 problem z papierosami i paleniem po ubikacjach damskich i w szatniach jest nie dozniesienia, codziennie smierdzą mi zeczy, już mam tego dość. palarnia jest dwa metry od kibla, a ludzie jeszcze nie dorośli żeby do niej chodzić.
słyszałam podobno że maja zalozyc czujke dymu. Może wreszcie ten problem się skończy. osobiście jestem za karaniem takich ludzi. odpowiedz
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › »
Zostaw swoją opinię o Stomil - Nekla

Napisz swoją opinię

Nick

Akceptuję regulamin:*
Dodaj opinię
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Stomil
Ocena pracodawcy 2/6
na podstawie 446 ocen
AUTORYZUJ
SWÓJ PROFIL
Stomil
Nekla
Oddziały
Ustaw powiadomienia o nowych opiniach o Stomil

Twój adres e-mail

Zapisz
GoWork.PL
Masz pytania? FAQ użytkowników FAQ pracodawców
Ostatnio na blogu:
blog PracaWpływ 500+ na rynek pracy
11 styczeń 2017 / Praca
blog SzkoleniaJak wytrwać w noworocznych postanowieniach?
03 styczeń 2017 / Szkolenia
blog Szkoły policealneReforma edukacji staje się faktem
09 styczeń 2017 / Szkoły policealne
Kursy i Szkolenia
Kosmetyka
Kurs Księgowość
Szkoła policealna GoWork.pl
Kurs Masaż
Szkoła Programistów
Zobacz wszystkie szkolenia (203)

O nas Mapa strony Regulamin i Polityka Prywatności Forum Dodaj ofertę pracy Logowanie Jakość i certyfikaty Kontak
Basiu owszem pracują kobiety, nawet bym powiedział 2017-01-11 18:55:59
Basiu owszem pracują kobiety, nawet bym powiedział, że jest ich zdecydowanie więcej niż mężczyzn. odpowiedz
galanonim 2012-11-25 01:12:38 i to jeszcze jakie faje,ladne,i w porzo,mlode nawet,i z okolicy.. odpowiedz
Marian 2012-11-25 19:32:22 Kiedy sianko dadzą na święta . Możę ktos na forum wie.I kiedy dadza. odpowiedz
BIUROWA 2012-12-14 22:36:45 A JAKI TO PROCEDER JEST JAK KTOŚ DOSTAJE TO CO MU SIĘ NALEŻY. A MAŁO TEGO DOSTAJE JESZCZE INNE PREMIE. W SUMIE MA ICH 9 ALBO 99. HA HA ZADOWOLONA JESTEŚ (usunięte przez administratora) WEŻ SIE ZA ROBOTE A NIE WĘSZYSZ PO KARTKACH Z WYPŁATAMI. A ODEMNIE SIĘ ODPIER..OL. odpowiedz
mis 2012-12-19 15:19:26 (usunięte przez administratora)na ten (usunięte przez administratora)! odpowiedz
balwan 2012-12-19 15:34:19 (usunięte przez administratora) a jak ci cos nie pasuje to sie zwolni pusta lalko! zamiast pierdolami to robota sie zajmi i dobrze liz (usunięte przez administratora)swojemu przelozonemu moze podniesie ci stawke o 10gr bo na tyle zaslugujesz pozdro Balwan! odpowiedz
pracownica stomila 2013-01-12 12:25:38 Ten to kto pisał o (usunięte przez administratora) zazdrości wszystkiego niech ta osoba patrzy na siebie jak wygląda tylko zazdrość i nienawiść. odpowiedz
galanonim 2013-01-15 12:09:41 Ludzie wezcie sie za robote,wiem ze przez to niezarobimy,ale moze toche nerwy spadna,a kto byl nygusem-albo gorzej { [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] a} to itak bedzie.czym skorupka za mlodu... odpowiedz
,,, 2013-01-27 22:58:11 jak sie do was dostac??gdzie zlozyc cv odpowiedz
pracownik 2013-01-30 19:06:52 na głowę upadłeś? odpowiedz
ja 2013-02-01 11:17:59 jak w większości firm, albo w kadrach albo w sekretariacie odpowiedz
Pytia1 2013-02-07 21:51:54 Podpis "Bałwan" mówi sam za siebie. Wyluzuj nygusku, bo się roztopisz. Już na pierwszy rzut oka widać, że wywodzisz się z najczarniejszych czeluści produkcyjnych, ściemniając przy maszynie, a może pod maszyną dłubiąc namiętnie w nosie w poszukiwaniu sensu życia. Oficjalnie oczywiście zasuwasz w pocie czoła - biedny, kłamliwy chłopczyk. Jesteś tak długo bezpieczny, jak długo twój przełożony jest ślepy na twoje lenistwo. Ale on nie zobaczy, nie może się odwrócić i spojrzeć, bo... przeszkadza mu twoja ręka zatopiona w jego pupie po sam bark. I jak ma być lepiej w Stomilu z takimi popaprańcami jak ty. odpowiedz
anonim 2013-02-12 22:30:33 Chłopie gdzie ty chcesz składać papiery CV w Stomilu odpuść sobie bo będziesz zarabiał po 1000, a nawet 600 zł a w kadrach obiecanki cacanki a głupiemu radość a gdzie szkodliwe związki zawodowe to porażka nic nie potrafią załatwić w takim zakładzie to powinno się zarabiać minimum od 2500 -4000 hala powstała za pracowników pieniądze a mieszanki gumowe to najgorsza klasa najtańsze kupują a z główna bata się nie ukręci jak mieszanka gumowa była by najlepszej jakości 1 kl to by nie było tyle braków druga sprawa to jak było tyle braków to Stomil byłby bankrutem.Ludzie wy piszecie piszcie o faktach a nie że ten tyle zarabia a ten tyle. Ci co tam robią pozdrawiam odpowiedz
anonim 2013-02-12 23:46:58 A po za tym firma Aligator likwiduje całą linie produkcyjną w Niemczech a przenoszą całą produkcje do Polski. Dlaczego? krótkie pytanie krótka odp. Tania siła robocza . Tu pracownikowi 1000 czy 600 a w Niemczech 2000-2500 euro albo lepiej kto się będzie truł im za te marne pieniądze w Stomilu kierownictwo myśli że jak w wrześni ,Nekli, itd jest bezrobocie to będą mieć pracowników na pewno nie.Jest przysłowie nie chciało się nosić teczki to trzeba ściągać gumeczki. Jak tu rodzinę utrzymać a nie mówiąc opłaty i jak się ma kredyt to jak to opłacić wszystko a po za tym jednemu się powie i wszyscy wiedzą a konfidentów też nie brakuje a kierownicy czy brygadziści ustawić desme , wicerta to jest porażka ale to niema co winić nastawiaczy tylko zjebaną mieszankę gumową najgorszej jakości , ale ich też nie bronie bo potrafią się śmiać z pracowników ,że na jednej zmianie szło a na drugiej nie idzie ale jak parametry są zmieniane i nie przekazują sobie to są efekty takie jakie są pracowałem raz za kogoś na innej zmianie to pod koniec zmiany przyszedł i przestawił parametry takie jakie były na następnej zmianie nie mógł ujechać.To są fakty i niema co tu się czarować. odpowiedz
Max 2013-02-13 13:32:02 Wy macie (usunięte przez administratora)w głowie żeby obrażać innych żadnej kultury.Tak naprawdę to sama nienawiść tak jak na forum to tak samo w zakładzie. Dlaczego piszecie o sobie a nie o faktach co się dzieje w firmie ja dużo wiem ale to by książkę napisał o tej firmie.Z tymi wypłatami to ktoś dobrze napisał.A te przysłowie też jest dobre, konfidentów też nie brakuje a po za tym jeden drugiemu [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] liże chodzi o nastawiaczy kierowników , i pracowników oczywiście co nie których. (usunięte przez administratora) to był najlepszym nastawiaczem i brygadzistom potrafił karzdom, maszy
śpiwur 2017-01-14 23:03:48
prawda 2014-06-27 22:28:30 trafiłeś kolego w 100%, czy warto się starać? nie wyrobisz akordziku - najnizsza, wyrobisz - nie dostaniesz premii bo pula na wypłaty taka sama. realnie - leżysz - 1200, robisz jak wół - 1400. czy się opłaca czy nie pozostawiam do oceny każdemu indywidualnie. a czy wyrobisz akord czy nie to nikogo nie interesuje - ważne żeby towar na wysyłke wyjechał, a ile Ty zarobisz to zapomnij że kogoś interesuje. plusy to to, że jest parę miłych , kompetentnych, rzetelnych osób (już resztki bo Ci co cenią swoje umiejętności dawno opuiścili tą firmę). jak obserwuję to 80% załogi to ludzie starsi (dokulać do emerytury), desperaci (wezmą wszystko zrobią, można ich poniżać), wiara z długami, matki wielodzietne itp. odpowiedz
o normach 2014-06-28 17:17:13 @prawda - 2014-06-27 22:28:30 nie ma minimalnych norm jakie trzeba zrobic. jak nie zrobisz nic to zarobisz 0zł plus 1198 zł netto dopłaty do wynagrodzenia minimalnego, mozesz się uwalić i leżeć. tak jak pisał kolega ważne żeby towar na wysyłkę wyjechał, więc wystarczy że coś pościemniasz. jak zrobisz 80% akordu (w praktyce robisz z potem na czole) to dostaniesz około 1000zł plus 200zł dopłaty do wynagrodzenia minimalnego. obaj pracownicy otrzymują wówczas 1200zł. system jest tak zorganizowany że nawet robiąc blisko 90% akordu i dostając 10% premii (luksus) i tak nie wyjdziesz poza najniższą krajową.łatwo policzyć około 1080zł plus 108zł - około 10zł dopłata. odpowiedz
anonim 2014-06-30 20:48:06 Witam mam pytanie dla pracowników wulkanizacji. Czy pracują jeszcze ziomale z bieszczad?? pozdro dla starej ekipy za czasów Pingwina odpowiedz
luzik 2014-06-30 21:59:32 czy dla studentów czy emerytów czy jeszcze kogoś innego to już kwestia uznania. punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Co tu dużo mówić: "jaki koń jest każdy widzi". zarobki jakie są też każdy widzi. zawsze ktoś z kuronia się znajdzie kto troche popracuje, pośmierdzi, zobaczy jak to wygląda i nara następny i się kręci karuzela. czy w tą stronę się kręci co trzeba to nie mi oceniać. takie realia. odpowiedz
And. 2014-07-01 22:53:53 Szkoda mi was, czy ktoś was tu trzyma na siłę w pracy. Nie odpowiada wam praca i płaca to sobie zmieńcie, nie zauważyliście że komuna się skończyła i nie ma przymusu pracy. Umiecie tylko znieważać firmę w której pracujecie. Każdy z was to zapewne niezastąpiony fachowiec, wręcz ekspert, więc po co jeździcie z Środy codziennie tyle kilometrów za 1500zł miesięcznie, tacy świetni pracownicy są przecież poszukiwani i w innych firmach od razu dostaniecie po 3 albo 4 tyś. Trochę szacunku dla firmy w której pracujecie oraz dyrekcji odpowiedz
ziomal 2014-07-02 17:18:43 Ja też powtarzam moje pytanie czy pracują jeszcze hanysy bo chciałem się na browar umówić?? odpowiedz
and 2014-07-02 23:17:31 Odnośnie pensji w działach poza produkcyjnych, wynagrodzenia są różne ale nie odstają od średnich pensji na danych stanowiskach w innych firmach. Spokojnie możesz liczyć na wyższe wynagrodzenie. odpowiedz
obserwator 2014-07-03 06:53:24 @And. - 2014-07-01 22:53:53 No kolego jak zauważyłeś to komuna juz dawno upadła i mamy teraz wolność słowa , no to jak już mamy te wolność to kto mi broni powiedzieć parę słów PRAWDY ? Wiem ze prawda boli i teraz widzę kogo ! Nikt tez nie znieważanie firmy tym bardziej dyrekcji jak juz to dyrekcja swoim hamskim nieraz zachowaniem zniewaza ludzi z bhp-owcem na czele. I jak tego kolegi nie widzisz to znaczy ze punktu w którym siedzisz tego nie widać i z tego powodu żal mi ciebie. A czasy mam jaki mamy gdzieś trzeba pracować i jak juz to ktoś zauważył firma trzyma się dzięki starym pracownikom którzy niedługo odejda na emerytury i desperatom ktorym tu jest dobrze bo wiele nie muszą umieć i nie wymaga się od nich
za wiele a to ze stary po krzyczy i wyzywa od idiotów itp to maja gdzieś, a reszta prędzej czy puźniej odejdzie wiec się o to nie martw ida lepsze czasy i oferty pracy tez lepsze niż Stomil . 3 odpowiedz
obserwator 2014-07-04 07:45:16 Tak oszczędzając ale na tych co wyrabiają budżet firmy czyli tych co na produkcji wyciskaja ostatnie poty odpowiedz
stary dziaduś 2014-07-04 16:15:05 Arek jak jestes pracowity to raczej radził bym poszukać czegoś innego. Nie chce Cie zniechęcać, ale twojego zaangażowania nie docenią, a szkoda żebyś przyszedł, zawiódł się i poszedł. A jeżeli do tego jesteś ambitny i coś umiesz to nie wiem czy cenisz się na 1200zł.. plusy to dojazd do pracy autobusem, wypłata na czas, dużo miłych, wesołych osób na stanowiskach fizycznych. minusy- brak profesjonalizmu, bałaganiarstwo, tandectwo, brak życzliwości i wielu przypadkach kultury osobistej, dużo ludzi z przypadku, lenistwo, opieszałość, brak podstawowych umiejętności do pracy (czesto zrobienia prostej rzeczy, posłużenia się przyrządem, rozwiązanie problemu), brak szacunku do ludzi na stanowiskach fizycznych totalny, chaos, organizacja pracy przypadkowa i tandetna, dział jakości wogóle bez kome
śpiwur 2017-01-14 23:05:27
pościemniasz. jak zrobisz 80% akordu (w praktyce robisz z potem na czole) to dostaniesz około 1000zł plus 200zł dopłaty do wynagrodzenia minimalnego. obaj pracownicy otrzymują wówczas 1200zł. system jest tak zorganizowany że nawet robiąc blisko 90% akordu i dostając 10% premii (luksus) i tak nie wyjdziesz poza najniższą krajową.łatwo policzyć około 1080zł plus 108zł - około 10zł dopłata. odpowiedz
anonim 2014-06-30 20:48:06 Witam mam pytanie dla pracowników wulkanizacji. Czy pracują jeszcze ziomale z bieszczad?? pozdro dla starej ekipy za czasów Pingwina odpowiedz
luzik 2014-06-30 21:59:32 czy dla studentów czy emerytów czy jeszcze kogoś innego to już kwestia uznania. punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Co tu dużo mówić: "jaki koń jest każdy widzi". zarobki jakie są też każdy widzi. zawsze ktoś z kuronia się znajdzie kto troche popracuje, pośmierdzi, zobaczy jak to wygląda i nara następny i się kręci karuzela. czy w tą stronę się kręci co trzeba to nie mi oceniać. takie realia. odpowiedz
And. 2014-07-01 22:53:53 Szkoda mi was, czy ktoś was tu trzyma na siłę w pracy. Nie odpowiada wam praca i płaca to sobie zmieńcie, nie zauważyliście że komuna się skończyła i nie ma przymusu pracy. Umiecie tylko znieważać firmę w której pracujecie. Każdy z was to zapewne niezastąpiony fachowiec, wręcz ekspert, więc po co jeździcie z Środy codziennie tyle kilometrów za 1500zł miesięcznie, tacy świetni pracownicy są przecież poszukiwani i w innych firmach od razu dostaniecie po 3 albo 4 tyś. Trochę szacunku dla firmy w której pracujecie oraz dyrekcji odpowiedz
ziomal 2014-07-02 17:18:43 Ja też powtarzam moje pytanie czy pracują jeszcze hanysy bo chciałem się na browar umówić?? odpowiedz
and 2014-07-02 23:17:31 Odnośnie pensji w działach poza produkcyjnych, wynagrodzenia są różne ale nie odstają od średnich pensji na danych stanowiskach w innych firmach. Spokojnie możesz liczyć na wyższe wynagrodzenie. odpowiedz
obserwator 2014-07-03 06:53:24 @And. - 2014-07-01 22:53:53 No kolego jak zauważyłeś to komuna juz dawno upadła i mamy teraz wolność słowa , no to jak już mamy te wolność to kto mi broni powiedzieć parę słów PRAWDY ? Wiem ze prawda boli i teraz widzę kogo ! Nikt tez nie znieważanie firmy tym bardziej dyrekcji jak juz to dyrekcja swoim hamskim nieraz zachowaniem zniewaza ludzi z bhp-owcem na czele. I jak tego kolegi nie widzisz to znaczy ze punktu w którym siedzisz tego nie widać i z tego powodu żal mi ciebie. A czasy mam jaki mamy gdzieś trzeba pracować i jak juz to ktoś zauważył firma trzyma się dzięki starym pracownikom którzy niedługo odejda na emerytury i desperatom ktorym tu jest dobrze bo wiele nie muszą umieć i nie wymaga się od nich
za wiele a to ze stary po krzyczy i wyzywa od idiotów itp to maja gdzieś, a reszta prędzej czy puźniej odejdzie wiec się o to nie martw ida lepsze czasy i oferty pracy tez lepsze niż Stomil . 3 odpowiedz
obserwator 2014-07-04 07:45:16 Tak oszczędzając ale na tych co wyrabiają budżet firmy czyli tych co na produkcji wyciskaja ostatnie poty odpowiedz
stary dziaduś 2014-07-04 16:15:05 Arek jak jestes pracowity to raczej radził bym poszukać czegoś innego. Nie chce Cie zniechęcać, ale twojego zaangażowania nie docenią, a szkoda żebyś przyszedł, zawiódł się i poszedł. A jeżeli do tego jesteś ambitny i coś umiesz to nie wiem czy cenisz się na 1200zł.. plusy to dojazd do pracy autobusem, wypłata na czas, dużo miłych, wesołych osób na stanowiskach fizycznych. minusy- brak profesjonalizmu, bałaganiarstwo, tandectwo, brak życzliwości i wielu przypadkach kultury osobistej, dużo ludzi z przypadku, lenistwo, opieszałość, brak podstawowych umiejętności do pracy (czesto zrobienia prostej rzeczy, posłużenia się przyrządem, rozwiązanie problemu), brak szacunku do ludzi na stanowiskach fizycznych totalny, chaos, organizacja pracy przypadkowa i tandetna, dział jakości wogóle bez komentarza, często patrząc na niektóre osoby wątpliwość wzbudza ich iloraz inteligencji 1 odpowiedz
okej 2014-07-09 09:42:45 świetnie!
akurat w zakładowych ogłoszeniach - "tygodniowych aktualnych wydarzeniach"
widnieje dumnie napis "W ZAKŁADZIE BRAKUJE RĄK DO PRACY !" - serio :)
także składaj podanie i sie nie oglondaj !
mistrzowie chodzą różnie 2-3 zmiany , a zarobki to od 2000zł - do 3600zł netto - no ale umieć coś trza , bo na gumie są brygadziśći co nie wiedzą co to szczelinomierz czy jak mierzyć sówmiarką ! - śmiech - ale prawda! odpowiedz
rozbawiony. 2014-07-13 00:07:09 Śmiejesz się z ludzi z gumy, że nie potrafią mierzyć a ty analfab..to nie potrafisz nawet napisać poprawnie suwmiarka. :( odpowiedz
okej 2014-07-15 16:10:26 spox :) :P - ta ortografia to celowo była jak by co ... :)
ja sie z nickogu nie śmieje - ale mówie, bo wiem jak jest :)
co do zarobków to podałem kwoty netto na ręke, ale to że brygadzista zarobi 2 tysie netto to nie znaczy ,że "zwykł
śpiwur 2017-01-14 23:06:03
pościemniasz. jak zrobisz 80% akordu (w praktyce robisz z potem na czole) to dostaniesz około 1000zł plus 200zł dopłaty do wynagrodzenia minimalnego. obaj pracownicy otrzymują wówczas 1200zł. system jest tak zorganizowany że nawet robiąc blisko 90% akordu i dostając 10% premii (luksus) i tak nie wyjdziesz poza najniższą krajową.łatwo policzyć około 1080zł plus 108zł - około 10zł dopłata. odpowiedz
anonim 2014-06-30 20:48:06 Witam mam pytanie dla pracowników wulkanizacji. Czy pracują jeszcze ziomale z bieszczad?? pozdro dla starej ekipy za czasów Pingwina odpowiedz
luzik 2014-06-30 21:59:32 czy dla studentów czy emerytów czy jeszcze kogoś innego to już kwestia uznania. punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Co tu dużo mówić: "jaki koń jest każdy widzi". zarobki jakie są też każdy widzi. zawsze ktoś z kuronia się znajdzie kto troche popracuje, pośmierdzi, zobaczy jak to wygląda i nara następny i się kręci karuzela. czy w tą stronę się kręci co trzeba to nie mi oceniać. takie realia. odpowiedz
And. 2014-07-01 22:53:53 Szkoda mi was, czy ktoś was tu trzyma na siłę w pracy. Nie odpowiada wam praca i płaca to sobie zmieńcie, nie zauważyliście że komuna się skończyła i nie ma przymusu pracy. Umiecie tylko znieważać firmę w której pracujecie. Każdy z was to zapewne niezastąpiony fachowiec, wręcz ekspert, więc po co jeździcie z Środy codziennie tyle kilometrów za 1500zł miesięcznie, tacy świetni pracownicy są przecież poszukiwani i w innych firmach od razu dostaniecie po 3 albo 4 tyś. Trochę szacunku dla firmy w której pracujecie oraz dyrekcji odpowiedz
ziomal 2014-07-02 17:18:43 Ja też powtarzam moje pytanie czy pracują jeszcze hanysy bo chciałem się na browar umówić?? odpowiedz
and 2014-07-02 23:17:31 Odnośnie pensji w działach poza produkcyjnych, wynagrodzenia są różne ale nie odstają od średnich pensji na danych stanowiskach w innych firmach. Spokojnie możesz liczyć na wyższe wynagrodzenie. odpowiedz
obserwator 2014-07-03 06:53:24 @And. - 2014-07-01 22:53:53 No kolego jak zauważyłeś to komuna juz dawno upadła i mamy teraz wolność słowa , no to jak już mamy te wolność to kto mi broni powiedzieć parę słów PRAWDY ? Wiem ze prawda boli i teraz widzę kogo ! Nikt tez nie znieważanie firmy tym bardziej dyrekcji jak juz to dyrekcja swoim hamskim nieraz zachowaniem zniewaza ludzi z bhp-owcem na czele. I jak tego kolegi nie widzisz to znaczy ze punktu w którym siedzisz tego nie widać i z tego powodu żal mi ciebie. A czasy mam jaki mamy gdzieś trzeba pracować i jak juz to ktoś zauważył firma trzyma się dzięki starym pracownikom którzy niedługo odejda na emerytury i desperatom ktorym tu jest dobrze bo wiele nie muszą umieć i nie wymaga się od nich
za wiele a to ze stary po krzyczy i wyzywa od idiotów itp to maja gdzieś, a reszta prędzej czy puźniej odejdzie wiec się o to nie martw ida lepsze czasy i oferty pracy tez lepsze niż Stomil . 3 odpowiedz
obserwator 2014-07-04 07:45:16 Tak oszczędzając ale na tych co wyrabiają budżet firmy czyli tych co na produkcji wyciskaja ostatnie poty odpowiedz
stary dziaduś 2014-07-04 16:15:05 Arek jak jestes pracowity to raczej radził bym poszukać czegoś innego. Nie chce Cie zniechęcać, ale twojego zaangażowania nie docenią, a szkoda żebyś przyszedł, zawiódł się i poszedł. A jeżeli do tego jesteś ambitny i coś umiesz to nie wiem czy cenisz się na 1200zł.. plusy to dojazd do pracy autobusem, wypłata na czas, dużo miłych, wesołych osób na stanowiskach fizycznych. minusy- brak profesjonalizmu, bałaganiarstwo, tandectwo, brak życzliwości i wielu przypadkach kultury osobistej, dużo ludzi z przypadku, lenistwo, opieszałość, brak podstawowych umiejętności do pracy (czesto zrobienia prostej rzeczy, posłużenia się przyrządem, rozwiązanie problemu), brak szacunku do ludzi na stanowiskach fizycznych totalny, chaos, organizacja pracy przypadkowa i tandetna, dział jakości wogóle bez komentarza, często patrząc na niektóre osoby wątpliwość wzbudza ich iloraz inteligencji 1 odpowiedz
okej 2014-07-09 09:42:45 świetnie!
akurat w zakładowych ogłoszeniach - "tygodniowych aktualnych wydarzeniach"
widnieje dumnie napis "W ZAKŁADZIE BRAKUJE RĄK DO PRACY !" - serio :)
także składaj podanie i sie nie oglondaj !
mistrzowie chodzą różnie 2-3 zmiany , a zarobki to od 2000zł - do 3600zł netto - no ale umieć coś trza , bo na gumie są brygadziśći co nie wiedzą co to szczelinomierz czy jak mierzyć sówmiarką ! - śmiech - ale prawda! odpowiedz
rozbawiony. 2014-07-13 00:07:09 Śmiejesz się z ludzi z gumy, że nie potrafią mierzyć a ty analfab..to nie potrafisz nawet napisać poprawnie suwmiarka. :( odpowiedz
okej 2014-07-15 16:10:26 spox :) :P - ta ortografia to celowo była jak by co ... :)
ja sie z nickogu nie śmieje - ale mówie, bo wiem jak jest :)
co do zarobków to podałem kwoty netto na ręke, ale to że brygadzista zarobi 2 tysie netto to nie znaczy ,że "zwykł
gosz 2017-01-14 23:09:17
Zawory ALLIGATOR można znaleźć nie tylko przy oponach, przykładem może służyć
opatentowany Zawór ciśnienia minimalnego, dla nowoczesnego zawieszenia
pneumatycznego w pojazdach terenowych i luksusowych limuzynach.


Oczywiście ALLIGATOR rozwiązuje także problemy poza przemysłem samochodowym.
Zawór do odpowietrzania form ALLIGATOR stosowany w produkcji opon
pozwala ograniczyć koszty ich wyprodukowania oraz podnieść ich jakość.Specjalistyczna wiedza

Związana nie tylko z oponami i zaworami. Tu znajdą państwo różne
informacje dotyczące zaworów – ich zastosowań, wyboru, wskazówki
dotyczące montażu, regulacje prawne i wiele innych.
[ więcej ]

Rozwiązania „na miarę”

W szybkim rozwiązywaniu problemów naszych klientów, zarówno z branży motoryzacyjnej,
jak i z innych gałęzi przemysłu, pomagać będzie nasz zespół złożony z fachowców i specjalistów
od projektowania oraz wdrażania innowacji. Zespół ten będzie zawsze do dyspozycji naszych klientów.
[ więcej ] 1 odpowiedz
ja 2016-12-10 22:39:51
Przemysł samochodowy i pierwsze wyposażenie

Producenci samochodów oraz ich dostawcy to ważni klienci naszej firmy od samego początku jej istnienia. Do naszych zadowolonych klientów należy większość światowych producentów samochodów.


Często w tej grupie klientów powstają pomysły i impulsy do nowych rozwiązań, które stają się podstawową „produkcją jutra” – obojętnie czy dotyczą systemów kontroli ciśnienia w ogumieniu, zaworów do pneumatycznych układów zawieszenia, czy też specjalnych zaworów dla pojazdów hybrydowych.Aby sprostać innowacyjności przemysłu motoryzacyjnego, utworzyliśmy kompetentną grupę rozwojową oraz odpowiednio wyposażone laboratorium.
Nasza główna filia, położona w centralnych Niemczech, wspomagana przez współpracowników z Ameryki, Azji i wschodniej Europy, oferuje łatwo i szybko dostępne wsparcie dla rozwoju międzynarodowych projektów naszych klientów.

Umiejętności naszego zespołu są ciągle rozwijane poprzez kooperację z dostawcami oraz uczelniami wyższymi.Ważna jest także sprawna praca z gotowymi produktami. Precyzyjnie przygotowane plany logistyczne oraz elastyczność produkcji, umiejscowionej w centrum Europy, pozwalają na punktualne dostawy ponad 250 mln części rocznie.

Ciągły rozwój naszych procesów jest oczywiście równie ważny, jak zarządzanie jakością według norm ISO/TS 16949.


ALLIGATOR Certyficat
ISO/TS 16949:2009Pytania? Chętnie odpowiemy! 1 odpowiedz
ja 2016-12-10 22:42:50
Ogólne warunki zakupów firmy ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH


I. Przepisy ogólne

Dla wszystkich dostaw i świadczeń, które Państwo nam dostarczają (w dalszej części umowy zwani „Dostawcą“), obowiązują wyłącznie nasze warunki zakupów. Obowiązuje to także wtedy, gdy nasze ogólne warunki zakupów nie są zgodne z Państwa ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

Nasze warunki zakupów obowiązują także dla przyszłych kontaktów handlowych, nawet jeśli nie zostały one powtórnie zawarte w sposób wyraźny.

Zmiany umowy, uzupełnienia lub uzgodnienia ustne obowiązują tylko pod rygorem pisemnego potwierdzenia ich przez obydwie strony.

II. Zamówienie

Zamówienia, odmówienie dostawy i podobne zmiany wymagają formy pisemnej. Uzgodnienia ustne, obojętnie, czy przed, czy po zawarciu umowy, wymagają formy pisemnej w celu ważności.

Zlecenia poddostaw dostawca może wykonywać jedynie za naszą zgodą.

III. Ceny i zapłata

Oznaczona w zamówieniu cena jest wiążąca i wlicza się do niej dostawę typu „franco siedziba”, włącznie z opakowaniem a także formalnościami celnymi i cłem. Zmiany ceny na podstawie później następujących wzrostów kosztów, a także innego rodzaju zwyżka ceny są wykluczone, o ile przez nas jednoznacznie nie zostały zawarte pisemnie inne warunki.

Rachunki od dostawcy należy dostarczać po dostawie oddzielnie i w przepisowej formie.

Prawa do rozliczenia i retencji przysługują nam w zakresie prawnym.

IV. Dostawa

Dostawa następuje franco siedziba. Jeśli w naszym zamówieniu podaliśmy numer zamówienia lub artykułu, należy go uwidaczniać na wszelkiej dokumentacji z dostawcą i na wszystkich papierach przesyłowych i dostaw.

Podany w zamówieniu termin dostawy jest wiążący. Dostawca odpowiada za pozyskanie niezbędnych do wykonania dostawy i świadczenia poddostaw i świadczeń obcych także w przypadku niezawinienia.

Jeśli dostawy musiały nastąpić w sposób przyspieszony poprzez zawinienie dostawcy, to ponosi on powstałe w ten sposób koszty dodatkowe
DNO 2017-01-17 19:11:57
DNO
garsia 2017-01-18 11:58:07
za wiele a to ze stary po krzyczy i wyzywa od idiotów itp to maja gdzieś, a reszta prędzej czy puźniej odejdzie wiec się o to nie martw ida lepsze czasy i oferty pracy tez lepsze niż Stomil . 3 odpowiedz
obserwator 2014-07-04 07:45:16 Tak oszczędzając ale na tych co wyrabiają budżet firmy czyli tych co na produkcji wyciskaja ostatnie poty odpowiedz
stary dziaduś 2014-07-04 16:15:05 Arek jak jestes pracowity to raczej radził bym poszukać czegoś innego. Nie chce Cie zniechęcać, ale twojego zaangażowania nie docenią, a szkoda żebyś przyszedł, zawiódł się i poszedł. A jeżeli do tego jesteś ambitny i coś umiesz to nie wiem czy cenisz się na 1200zł.. plusy to dojazd do pracy autobusem, wypłata na czas, dużo miłych, wesołych osób na stanowiskach fizycznych. minusy- brak profesjonalizmu, bałaganiarstwo, tandectwo, brak życzliwości i wielu przypadkach kultury osobistej, dużo ludzi z przypadku, lenistwo, opieszałość, brak podstawowych umiejętności do pracy (czesto zrobienia prostej rzeczy, posłużenia się przyrządem, rozwiązanie problemu), brak szacunku do ludzi na stanowiskach fizycznych totalny, chaos, organizacja pracy przypadkowa i tandetna, dział jakości wogóle bez komentarza, często patrząc na niektóre osoby wątpliwość wzbudza ich iloraz inteligencji 1 odpowiedz
okej 2014-07-09 09:42:45 świetnie!
akurat w zakładowych ogłoszeniach - "tygodniowych aktualnych wydarzeniach"
widnieje dumnie napis "W ZAKŁADZIE BRAKUJE RĄK DO PRACY !" - serio :)
także składaj podanie i sie nie oglondaj !
mistrzowie chodzą różnie 2-3 zmiany , a zarobki to od 2000zł - do 3600zł netto - no ale umieć coś trza , bo na gumie są brygadziśći co nie wiedzą co to szczelinomierz czy jak mierzyć sówmiarką ! - śmiech - ale prawda! odpowiedz
rozbawiony. 2014-07-13 00:07:09 Śmiejesz się z ludzi z gumy, że nie potrafią mierzyć a ty analfab..to nie potrafisz nawet napisać poprawnie suwmiarka. :( odpowiedz
okej 2014-07-15 16:10:26 spox :) :P - ta ortografia to celowo była jak by co ... :)
ja sie z nickogu nie śmieje - ale mówie, bo wiem jak jest :)
co do zarobków to podałem kwoty netto na ręke, ale to że brygadzista zarobi 2 tysie netto to nie znaczy ,że "zwykł odpowiedz
gosz 2017-01-14 23:09:17 Zawory ALLIGATOR można znaleźć nie tylko przy oponach, przykładem może służyć
opatentowany Zawór ciśnienia minimalnego, dla nowoczesnego zawieszenia
pneumatycznego w pojazdach terenowych i luksusowych limuzynach.


Oczywiście ALLIGATOR rozwiązuje także problemy poza przemysłem samochodowym.
Zawór do odpowietrzania form ALLIGATOR stosowany w produkcji opon
pozwala ograniczyć koszty ich wyprodukowania oraz podnieść ich jakość.Specjalistyczna wiedza

Związana nie tylko z oponami i zaworami. Tu znajdą państwo różne
informacje dotyczące zaworów – ich zastosowań, wyboru, wskazówki
dotyczące montażu, regulacje prawne i wiele innych.
[ więcej ]

Rozwiązania „na miarę”

W szybkim rozwiązywaniu problemów naszych klientów, zarówno z branży motoryzacyjnej,
jak i z innych gałęzi przemysłu, pomagać będzie nasz zespół złożony z fachowców i specjalistów
od projektowania oraz wdrażania innowacji. Zespół ten będzie zawsze do dyspozycji naszych klientów.
[ więcej ] 1 odpowiedz
ja 2016-12-10 22:39:51
Przemysł samochodowy i pierwsze wyposażenie

Producenci samochodów oraz ich dostawcy to ważni klienci naszej firmy od samego początku jej istnienia. Do naszych zadowolonych klientów należy większość światowych producentów samochodów.


Często w tej grupie klientów powstają pomysły i impulsy do nowych rozwiązań, które stają się podstawową „produkcją jutra” – obojętnie czy dotyczą systemów kontroli ciśnienia w ogumieniu, zaworów do pneumatycznych układów zawieszenia, czy też specjalnych zaworów dla pojazdów hybrydowych.Aby sprostać innowacyjności przemysłu motoryzacyjnego, utworzyliśmy kompetentną grupę rozwojową oraz odpowiednio wyposażone laboratorium.
Nasza główna filia, położona w centralnych Niemczech, wspomagana przez współpracowników z Ameryki, Azji i wschodniej Europy, oferuje łatwo i szybko dostępne wsparcie dla rozwoju międzynarodowych projektów naszych klientów.

Umiejętności naszego zespołu są ciągle rozwijane poprzez kooperację z dostawcami oraz uczelniami wyższymi.Ważna jest także sprawna praca z gotowymi produktami. Precyzyjnie przygotowane plany logistyczne oraz elastyczność produkcji, umiejscowionej w centrum Europy, pozwalają na punktualne dostawy ponad 250 mln części rocznie.

Ciągły rozwój naszych procesów jest oczywiście równie ważny, jak zarządzanie jakością według norm ISO/TS 16949.


ALLIGATOR Certyficat
ISO/TS 1
garsia 2017-01-18 11:58:17
za wiele a to ze stary po krzyczy i wyzywa od idiotów itp to maja gdzieś, a reszta prędzej czy puźniej odejdzie wiec się o to nie martw ida lepsze czasy i oferty pracy tez lepsze niż Stomil . 3 odpowiedz
obserwator 2014-07-04 07:45:16 Tak oszczędzając ale na tych co wyrabiają budżet firmy czyli tych co na produkcji wyciskaja ostatnie poty odpowiedz
stary dziaduś 2014-07-04 16:15:05 Arek jak jestes pracowity to raczej radził bym poszukać czegoś innego. Nie chce Cie zniechęcać, ale twojego zaangażowania nie docenią, a szkoda żebyś przyszedł, zawiódł się i poszedł. A jeżeli do tego jesteś ambitny i coś umiesz to nie wiem czy cenisz się na 1200zł.. plusy to dojazd do pracy autobusem, wypłata na czas, dużo miłych, wesołych osób na stanowiskach fizycznych. minusy- brak profesjonalizmu, bałaganiarstwo, tandectwo, brak życzliwości i wielu przypadkach kultury osobistej, dużo ludzi z przypadku, lenistwo, opieszałość, brak podstawowych umiejętności do pracy (czesto zrobienia prostej rzeczy, posłużenia się przyrządem, rozwiązanie problemu), brak szacunku do ludzi na stanowiskach fizycznych totalny, chaos, organizacja pracy przypadkowa i tandetna, dział jakości wogóle bez komentarza, często patrząc na niektóre osoby wątpliwość wzbudza ich iloraz inteligencji 1 odpowiedz
okej 2014-07-09 09:42:45 świetnie!
akurat w zakładowych ogłoszeniach - "tygodniowych aktualnych wydarzeniach"
widnieje dumnie napis "W ZAKŁADZIE BRAKUJE RĄK DO PRACY !" - serio :)
także składaj podanie i sie nie oglondaj !
mistrzowie chodzą różnie 2-3 zmiany , a zarobki to od 2000zł - do 3600zł netto - no ale umieć coś trza , bo na gumie są brygadziśći co nie wiedzą co to szczelinomierz czy jak mierzyć sówmiarką ! - śmiech - ale prawda! odpowiedz
rozbawiony. 2014-07-13 00:07:09 Śmiejesz się z ludzi z gumy, że nie potrafią mierzyć a ty analfab..to nie potrafisz nawet napisać poprawnie suwmiarka. :( odpowiedz
okej 2014-07-15 16:10:26 spox :) :P - ta ortografia to celowo była jak by co ... :)
ja sie z nickogu nie śmieje - ale mówie, bo wiem jak jest :)
co do zarobków to podałem kwoty netto na ręke, ale to że brygadzista zarobi 2 tysie netto to nie znaczy ,że "zwykł odpowiedz
gosz 2017-01-14 23:09:17 Zawory ALLIGATOR można znaleźć nie tylko przy oponach, przykładem może służyć
opatentowany Zawór ciśnienia minimalnego, dla nowoczesnego zawieszenia
pneumatycznego w pojazdach terenowych i luksusowych limuzynach.


Oczywiście ALLIGATOR rozwiązuje także problemy poza przemysłem samochodowym.
Zawór do odpowietrzania form ALLIGATOR stosowany w produkcji opon
pozwala ograniczyć koszty ich wyprodukowania oraz podnieść ich jakość.Specjalistyczna wiedza

Związana nie tylko z oponami i zaworami. Tu znajdą państwo różne
informacje dotyczące zaworów – ich zastosowań, wyboru, wskazówki
dotyczące montażu, regulacje prawne i wiele innych.
[ więcej ]

Rozwiązania „na miarę”

W szybkim rozwiązywaniu problemów naszych klientów, zarówno z branży motoryzacyjnej,
jak i z innych gałęzi przemysłu, pomagać będzie nasz zespół złożony z fachowców i specjalistów
od projektowania oraz wdrażania innowacji. Zespół ten będzie zawsze do dyspozycji naszych klientów.
[ więcej ] 1 odpowiedz
ja 2016-12-10 22:39:51
Przemysł samochodowy i pierwsze wyposażenie

Producenci samochodów oraz ich dostawcy to ważni klienci naszej firmy od samego początku jej istnienia. Do naszych zadowolonych klientów należy większość światowych producentów samochodów.


Często w tej grupie klientów powstają pomysły i impulsy do nowych rozwiązań, które stają się podstawową „produkcją jutra” – obojętnie czy dotyczą systemów kontroli ciśnienia w ogumieniu, zaworów do pneumatycznych układów zawieszenia, czy też specjalnych zaworów dla pojazdów hybrydowych.Aby sprostać innowacyjności przemysłu motoryzacyjnego, utworzyliśmy kompetentną grupę rozwojową oraz odpowiednio wyposażone laboratorium.
Nasza główna filia, położona w centralnych Niemczech, wspomagana przez współpracowników z Ameryki, Azji i wschodniej Europy, oferuje łatwo i szybko dostępne wsparcie dla rozwoju międzynarodowych projektów naszych klientów.

Umiejętności naszego zespołu są ciągle rozwijane poprzez kooperację z dostawcami oraz uczelniami wyższymi.Ważna jest także sprawna praca z gotowymi produktami. Precyzyjnie przygotowane plany logistyczne oraz elastyczność produkcji, umiejscowionej w centrum Europy, pozwalają na punktualne dostawy ponad 250 mln części rocznie.

Ciągły rozwój naszych procesów jest oczywiście równie ważny, jak zarządzanie jakością według norm ISO/TS 16949.


ALLIGATOR Certyficat
ISO/TS 1
garsia 2017-01-18 11:58:27
za wiele a to ze stary po krzyczy i wyzywa od idiotów itp to maja gdzieś, a reszta prędzej czy puźniej odejdzie wiec się o to nie martw ida lepsze czasy i oferty pracy tez lepsze niż Stomil . 3 odpowiedz
obserwator 2014-07-04 07:45:16 Tak oszczędzając ale na tych co wyrabiają budżet firmy czyli tych co na produkcji wyciskaja ostatnie poty odpowiedz
stary dziaduś 2014-07-04 16:15:05 Arek jak jestes pracowity to raczej radził bym poszukać czegoś innego. Nie chce Cie zniechęcać, ale twojego zaangażowania nie docenią, a szkoda żebyś przyszedł, zawiódł się i poszedł. A jeżeli do tego jesteś ambitny i coś umiesz to nie wiem czy cenisz się na 1200zł.. plusy to dojazd do pracy autobusem, wypłata na czas, dużo miłych, wesołych osób na stanowiskach fizycznych. minusy- brak profesjonalizmu, bałaganiarstwo, tandectwo, brak życzliwości i wielu przypadkach kultury osobistej, dużo ludzi z przypadku, lenistwo, opieszałość, brak podstawowych umiejętności do pracy (czesto zrobienia prostej rzeczy, posłużenia się przyrządem, rozwiązanie problemu), brak szacunku do ludzi na stanowiskach fizycznych totalny, chaos, organizacja pracy przypadkowa i tandetna, dział jakości wogóle bez komentarza, często patrząc na niektóre osoby wątpliwość wzbudza ich iloraz inteligencji 1 odpowiedz
okej 2014-07-09 09:42:45 świetnie!
akurat w zakładowych ogłoszeniach - "tygodniowych aktualnych wydarzeniach"
widnieje dumnie napis "W ZAKŁADZIE BRAKUJE RĄK DO PRACY !" - serio :)
także składaj podanie i sie nie oglondaj !
mistrzowie chodzą różnie 2-3 zmiany , a zarobki to od 2000zł - do 3600zł netto - no ale umieć coś trza , bo na gumie są brygadziśći co nie wiedzą co to szczelinomierz czy jak mierzyć sówmiarką ! - śmiech - ale prawda! odpowiedz
rozbawiony. 2014-07-13 00:07:09 Śmiejesz się z ludzi z gumy, że nie potrafią mierzyć a ty analfab..to nie potrafisz nawet napisać poprawnie suwmiarka. :( odpowiedz
okej 2014-07-15 16:10:26 spox :) :P - ta ortografia to celowo była jak by co ... :)
ja sie z nickogu nie śmieje - ale mówie, bo wiem jak jest :)
co do zarobków to podałem kwoty netto na ręke, ale to że brygadzista zarobi 2 tysie netto to nie znaczy ,że "zwykł odpowiedz
gosz 2017-01-14 23:09:17 Zawory ALLIGATOR można znaleźć nie tylko przy oponach, przykładem może służyć
opatentowany Zawór ciśnienia minimalnego, dla nowoczesnego zawieszenia
pneumatycznego w pojazdach terenowych i luksusowych limuzynach.


Oczywiście ALLIGATOR rozwiązuje także problemy poza przemysłem samochodowym.
Zawór do odpowietrzania form ALLIGATOR stosowany w produkcji opon
pozwala ograniczyć koszty ich wyprodukowania oraz podnieść ich jakość.Specjalistyczna wiedza

Związana nie tylko z oponami i zaworami. Tu znajdą państwo różne
informacje dotyczące zaworów – ich zastosowań, wyboru, wskazówki
dotyczące montażu, regulacje prawne i wiele innych.
[ więcej ]

Rozwiązania „na miarę”

W szybkim rozwiązywaniu problemów naszych klientów, zarówno z branży motoryzacyjnej,
jak i z innych gałęzi przemysłu, pomagać będzie nasz zespół złożony z fachowców i specjalistów
od projektowania oraz wdrażania innowacji. Zespół ten będzie zawsze do dyspozycji naszych klientów.
[ więcej ] 1 odpowiedz
ja 2016-12-10 22:39:51
Przemysł samochodowy i pierwsze wyposażenie

Producenci samochodów oraz ich dostawcy to ważni klienci naszej firmy od samego początku jej istnienia. Do naszych zadowolonych klientów należy większość światowych producentów samochodów.


Często w tej grupie klientów powstają pomysły i impulsy do nowych rozwiązań, które stają się podstawową „produkcją jutra” – obojętnie czy dotyczą systemów kontroli ciśnienia w ogumieniu, zaworów do pneumatycznych układów zawieszenia, czy też specjalnych zaworów dla pojazdów hybrydowych.Aby sprostać innowacyjności przemysłu motoryzacyjnego, utworzyliśmy kompetentną grupę rozwojową oraz odpowiednio wyposażone laboratorium.
Nasza główna filia, położona w centralnych Niemczech, wspomagana przez współpracowników z Ameryki, Azji i wschodniej Europy, oferuje łatwo i szybko dostępne wsparcie dla rozwoju międzynarodowych projektów naszych klientów.

Umiejętności naszego zespołu są ciągle rozwijane poprzez kooperację z dostawcami oraz uczelniami wyższymi.Ważna jest także sprawna praca z gotowymi produktami. Precyzyjnie przygotowane plany logistyczne oraz elastyczność produkcji, umiejscowionej w centrum Europy, pozwalają na punktualne dostawy ponad 250 mln części rocznie.

Ciągły rozwój naszych procesów jest oczywiście równie ważny, jak zarządzanie jakością według norm ISO/TS 16949.


ALLIGATOR Certyficat
ISO/TS 1
garsia 2017-01-18 12:00:00
Zawór Schradera[edytuj]

Zawór Schradera w dętce

Rdzeń zaworu (po prawej) z nakrętką-kluczem do jego wykręcania
Zawór Schradera – rodzaj zaworu skonstruowanego przez Augusta Schradera, stosowany w części dętek rowerowych oraz w niemal wszystkich dętkach i felgach samochodowych – stąd też potocznie określany jako „wentyl samochodowy”, zwany również wentylem AV.

Budowa[edytuj]
Zawór ma postać metalowej rurki posiadającej wewnętrzny i zewnętrzny gwint. W środku osadzony jest wymienny rdzeń z dwiema uszczelkami i sprężyną dociskającą zawór. Jedyną widoczną na zewnątrz częścią tego mechanizmu jest centralnie umieszczona w otworze zaworu iglica, której wciśnięcie otwiera zawór.

Uzupełnieniem konstrukcji zaworu jest zakrywająca otwór wlotowy nakrętka ochronna. Pełni ona głównie funkcję zabezpieczenia przed zabrudzeniem, lecz może być też wyposażona w uszczelkę i stanowić tym samym dodatkowe uszczelnienie zaworu.

Nakrętka ochronna zaworu może być także wyposażona w klucz do wykręcania środka zaworu, w postaci charakterystycznej wypustki z wcięciem – ten rodzaj nakrętki potocznie bywa nazywany kaperką. W odróżnieniu od zwykłych nakrętek, ta najczęściej wykonana jest ze stali (nierdzewnej lub zabezpieczonej przed korodowaniem), tak aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość mechaniczną niezbędną do wkręcania i wykręcania wentyla. Nakrętkę w tej właśnie postaci Schrader opatentował w 1896 roku.

Działanie i zastosowania[edytuj]
Zawór Schradera jest zaworem pneumatycznym. Najpowszechniej stosowany jest w motoryzacji, w dętkach i kołach bezdętkowych. Często występuje również w dętkach rowerów, jednak duża średnica (w porównaniu do zaworu Presta) ogranicza jego zastosowanie do szerokich lub tanich obręczy kół (relatywnie duży otwór w obręczy osłabia ją). Za pośrednictwem zaworu Schradera pompowane są również rowerowe amortyzatory ze sprężyną powietrzną (wymagają specjalnej pompki, umożliwiającej dokładne ustawienie ciśnienia) oraz małe zbiorniki hydroforowe.

Czynnikiem zamykającym zawór jest sprężyna, która przy prawidłowym osadzeniu rdzenia zaworu wewnątrz rurki powinna dociskać uszczelkę wylotową. Wysokie ciśnienie wewnątrz zaworu dodatkowo domyka go.

Iglica otwierająca zawór pozwala regulować ciśnienie panujące w zamykanym zbiorniku, jak również ułatwiać wtłaczanie powietrza. Wprawdzie pompowanie jest możliwe bez wciśnięcia iglicy, jednak jest wtedy znacznie utrudnione, ponieważ oprócz ciśnienia w zbiorniku trzeba pokonać także docisk sprężyny. Z tego powodu końcówki pompek lub sprężarek są skonstruowane tak, by otwierały przepływ po nałożeniu ich na zawór.

Zobacz też[edytuj]
zawór Dunlopa
zawór Presta
garsia 2017-01-18 12:00:22
Zawór Dunlopa[edytuj]

Zawór Dunlopa
Zawór Dunlopa – rodzaj zaworu stosowanego w dętkach rowerowych, najczęściej nazywany wentylem rowerowym lub też wentylem DV.

Budowa[edytuj]
Jest najprostszym z trzech najbardziej rozpowszechnionych wentyli rowerowych (obok Presta i Schradera). Składa się z gwintowanej zewnętrznie metalowej rurki, zwulkanizowanej z dętką, oraz rdzenia osadzonego na zewnętrznym końcu rurki. Dodatkowo może być wyposażony w nakrętkę zabezpieczającą przed zabrudzeniem.

Konstrukcja rdzenia zaworu różni się nieco w zależności od producenta. Jednym z możliwych typów jest metalowa rurka o zamkniętym końcu, z otworem wlotowym powietrza w bocznej ściance; na tę rurkę naciągnięta jest ciasno rurka z miękkiej gumy. Wyższe ciśnienie w dętce powoduje zaciskanie się gumowej membrany na rdzeniu, blokując otwór wlotowy. Obecnie najczęściej spotyka się wersje wentyla z zastosowaniem kulki stalowej wewnątrz rdzenia zamiast gumowej rurki na zewnątrz.

Zastosowanie[edytuj]
Przed rokiem 1990 był praktycznie jedynym typem zaworu w dostępnych na polskim rynku dętkach rowerowych – stąd określany często jako wentyl rowerowy.

Największą zaletą tego zaworu jest jego prosta budowa i związana z tym duża odporność na uszkodzenie podczas pompowania – zwłaszcza w porównaniu do wentyla Presta. Zasadniczą wadą tej konstrukcji jest jednostronne działanie zaworu – wypuszczenie powietrza jest możliwe tylko przez wykręcenie rdzenia, niemożliwe jest zmierzenie ciśnienia. Obecnie montowany głównie w najtańszych rowerach, jednak i tam konkuruje z nim wentyl Schradera, który ma bardzo podobną średnicę (często pasuje do tych samych obręczy) i może być pompowany pompkami samochodowymi.
garsia 2017-01-18 12:01:06
Zawór Presta[edytuj]

Zawór Presta w pozycji zamkniętej – nakrętka zabezpieczająca jest odkręcona
Zawór Presta – rodzaj zaworu stosowanego w dętkach rowerowych. Zwany również wentylem SV lub rzadziej FV.

Budowa[edytuj]
Zawór składa się z gwintowanej zewnętrznie metalowej rurki, zwulkanizowanej z dętką, oraz rdzenia osadzonego na zewnętrznym końcu rurki. Dodatkowo może być wyposażony w nakrętkę zabezpieczającą przed zabrudzeniem.

Rdzeń zaworu ma postać tulei z umieszczonym na stałe gwintowanym tłoczkiem. Na tłoczku, również na stałe, umieszczona jest nakrętka blokująca zawór – w pełni dokręcona unieruchamia tłoczek, odkręcona pozwala na jego ruch; do otwarcia zaworu potrzebne jest wciśnięcie tłoczka, w przeciwnym razie ciśnienie panujące w dętce domyka zawór.

Zastosowanie[edytuj]
Zawór stosowany jest w dętkach rowerów oraz w rowerowych obręczach bezdętkowych. Ma najmniejszą średnicę z trzech popularnych wentyli rowerowych, dlatego dominuje on w obręczach rowerów profesjonalnych i amatorskich, gdzie istotna jest jak największa wytrzymałość koła (większy otwór w obręczy bardziej osłabia jej konstrukcję). Najmniejsza średnica (oraz często znaczna długość) powoduje jednak, że ten typ wentyli jest najbardziej podatny na mechaniczne uszkodzenia, jak złamanie czy wygięcie.

Zobacz też[edytuj]
garsia 2017-01-18 12:02:12
Dętka rowerowa - komora z elastycznego materiału w kształcie torusa znajdująca się na obwodzie koła, między oponą a obręczą. Do produkcji dętek używa się głównie gumy butylowej lub lateksowej. Po wewnętrznej stronie dętki znajduje się wentyl, który przechodzi przez otwór w obręczy i jest jedynym widocznym elementem dętki w gotowym do jazdy kole. Można spotkać się z trzema rodzajami wentyli: Schradera (samochodowy), Presta lub Dunlopa.

Zadaniem dętki jest wypełnienie opony. Dzięki napompowanej dętce, ciśnienie rozpiera oponę od środka, napina oplot i opona nabiera właściwego kształtu. Odpowiednie ciśnienie dla roweru górskiego to ok. 45 PSI dla 26'' 2.25, rozmiar opony i dętki, masa jej powinna wynosić 180g +/- 5g dla zapewnienia wytrzymałości mechanicznej. Zbyt niskie ciśnienie zwiększa opory toczne i może doprowadzić do uszkodzenia obręczy ale dobrze amortyzuje nierówności, zbyt wysokie ciśnienie zmniejsza komfort jazdy, lecz jest niezbędne dla osób ciężkich i kolarzy. Producenci tych ostatnich zwykle podają zalecany zakres ciśnień na bocznych ściankach opon w PSI.

Rozmiary[edytuj]
W rowerach górskich stosowane są dętki o wielkości 26 cali. Z kolei rozmiary dętek szosowych to najczęściej 23 – 25 cali. Szerokość dętek waha się między 1 a 2,5 cala[1].

Opony bezdętkowe[edytuj]
W niektórych rowerach stosuje się połączoną oponę z dętką (szytka), jej zaletą jest niska masa, jednak ze względu na wysokie koszty eksploatacji oraz trudniejszą naprawę, stosowane praktycznie wyłącznie przez sportowców.
garsia 2017-01-18 12:02:42
Odpowiednie opony i dętki rowerowe to podstawa bezpiecznej i komfortowej jazdy. Przy ich wyborze powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko parametry pojazdu, ale także preferowany typ aktywności.

W rowerach górskich, wykorzystywanych do jazdy wyczynowej po grząskiej i niejednokrotnie stromej nawierzchni stosowane są opony o wielkości 26 cali. Z kolei rozmiary opon szosowych to najczęściej 23 – 25 mm. Oczywiście należy pamiętać, że wielkości opon i dętek rowerowych podawane są w trzech jednostkach: cale, milimetry lub system ETRTO (ISO).

W każdej z miar oznacza się średnicę opony i jej szerokość. W wypadku systemu angielskiego (wyrażonego w calach) pierwsza wartość to średnica opony lub dętki, druga zaś to szerokość. Rozmiar metryczny (francuski) opiera się na trzech wielkościach: średnica wewnętrzna opony x szerokość wewnętrzna i litera. System ISO to z kolei oznaczenie składające się z dwóch wartości oddzielonych myślnikiem, z których pierwsza symbolizuje szerokość wyrażoną w milimetrach, a druga średnicę.

Rozmiar opon i dętek rowerowych
(system angielski)
Rozmiar opon wyrażony w milimetrach (system francuski)
Rozmiar opon ISO wyrażony w milimetrach
26x1,00 25-559
26x1,10 28-559
26x1,35 35-559
26x1,40 37-559
26x1,50 40-559
26x1,60 42-559
26x1,625 - 26x1,75 44-559
26x1,75 - 26x1,90 47-559
26x1,90 - 26x2,00 50-559
26x2,10 - 26x 54-559
26x2,125 - 26x2,25 57-559
26x2,35 60-559
26x2,40 - 26x2,50 62-559
650x20A 20-590
26x11/8 x11/4 650x25A 25-590
26x11/8 650x28A 28-590
26x11/4
26x13/8x11/4
650x32A 32-590
26x13/8 650x35A
35-590
37-590
26x13/8x11/2 650x38A 40-590
27x3/4 20-630
27x7/8 22-630
27x1,00 25-630
27x11/8
27x11/4 Fifty

28-630

27x11/4 32-630
27x13/8 35-630
28x3/4 700x18C 18-622
700x19C 19-622
28x3/4 700x20C 20-622
28x7/8 700x22C 22-622
28x7/8 700x23C 23-622
28x1,00
28x11/16
700x25C 25-622
28x1,10 700x28C 28-622
28x1,20 700x30C 30-622
28x1,25 700x32C 32-622
28x1,35 700x35C 35-622
28x1,50 700x38C 40-622
28x1,60 700x40C 42-622
28x1,625 700x42C 44-622
28x1,75 700x45C 47-622
28x1,90 - 28x2,00 50-622
28x2,10 54-622
28x2,10 57-622
28x2,35 60-622
28x11/2x11/8
770x28B
700x28B
32-635
28x15/8x11/2 700x40/42B 44-635


Czy wiesz że?

W rowerach górskich, ze względu na ich przeznaczenie, stosuje się opony bezdętkowe, w przeciwieństwie do rowerów szosowych. Przy zakupie opon warto wziąć pod uwagę nie tylko ich rozmiary, ale również takie cechy, jak wytrzymałość, opory toczenia, przyczepność, wagę i odporność na uszkodzenia. Pamiętajmy, że nawet jeśli zamierzamy poruszać się rowerem jedynie po drogach asfaltowych, ich nawierzchnia często może być w złym stanie, dlatego warto zainwestować w jak najlepsze ogumienie.

A czy Wam zdarzyło się wymieniać opony z powodu dziurawych dróg? Zachęcamy do komentarzy.
NASTĘPNA STRONA

Napisz swoją odpowiedź, weź udział w dyskusji

imię lub nick
1-1 =
Dodaj
Dodam tylko do poniższej uwagi że chodzi o zastosowania najbardziej uniwersalne. Czyli nie typowo zawodnicze, nie do wyścigów, nie do wyczynu - w takich zastosowaniach wybiera się opony o wysokiej specjalizacji
1 autor: lolek dodano: 09.08.2016r. 22:06
Zamieszanie w tych rozmiarach jest takie że nawet sklepy z rowerami potrafią się pogubić. Przy wyborze opony trzeba brać także szerokość felgi pod uwagę. Nie założymy wąskiej szosowej 622 (700C/28") o szerokości na przykład 18 na obręcz typowo krekingową. Na przykład 25 ani też odwrotnie dużej opony na wąska felgę. Nawet jeśli to jest możliwe technicznie to będą problemy z prowadzeniem roweru. Szkoda ze w Artykuje zabrakło tabeli z dopasowaniem szerokości opon do szerokości obręczy. Tak z mojego doświadczenia wynika. Wąska opona szosowa (wyścigowa) musi być pompowana do 8-11 Atmosfer. Żaden kompresor na stacji benzynowej takiej opony nie napompuje a także większość pompek z marketów które w teorii mogą dobić do 8 atmosfer będzie miało w praktyce z tym kłopoty - bo nie utrzymają ciśnienia na łączeniach. Wąska opona to konieczność stosowania odpowiednich opasek na obręcz które zabezpieczą dętkę przy takim ciśnieniu. Oraz duże niebezpieczeństwo wypadku w przypadku utraty ciśnienia w oponie, oraz bardzo niski komfort jazdy. Opony tego typu nadają się praktycznie tylko na asfalt. Wąska wysokociśnieniowa opona ma niskie opory tuczeni ale najlepiej sprawdza się na
garsia 2017-01-18 12:04:49

Zobacz również:
Rozmiary obrączek
Rozmiar stanika
Rozmiary ubrań
Rozmiary wizytówek
Wymiary bagażu
Wymiary kartek i kopert
Rozmiary opon i felg samochodowych
Rozmiary opon i dętek rowerowych
Rozmiary boisk sportowych
Wymiary zdjęć
Rozmiary obuwia
Rozmiary kurtek, płaszczy męskich
Rozmiary spódnic
Rozmiary żakietów, marynarek damskich
Wymiary zdjęć
Rozmiar głowy – Jak zmierzyć obwód głowy?
Znajomość rozmiarów felg i opon samochodowych stanowi niezbędny warunek ich właściwego doboru oraz bezpiecznej jazdy.

Rozmiar felg samochodowych jest ściśle uzależniony od marki samochodu, a z kolei rozmiar opony zależy od wymiarów felgi. Należy się tu kierować przede wszystkim wskazówkami producenta pojazdu. Informacje o odpowiednich rozmiarach umieszczone są najczęściej na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa. Muszą się one również znajdować w instrukcji samochodu.

Stosuje się następujące oznaczenia: pierwsza wartość to szerokość opony w milimetrach, druga to wskaźnik profilu opony (procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości), R – opona radialna (konstrukcja opony), ostatnia wartość to natomiast średnica osadzenia na feldze (wyrażona w calach).


Rozmiary opon (wyrażone w milimetrach)
Rozmiary felg (minimum i maksimum wyrażone w calach)
135/80 R 13
3,5 - 4,5
145/70 R 13
4,5 - 5,0
145/80 R 13
4,5 - 5,0
155/65 R 13
4,5 - 5,5
155/70 R 13
4,5 - 5,0
155/80 R 13
4,5 - 5,0
165/65 R 13
5,0 - 6,0
165/65 R 14
5,0 - 6,0
165/70 R 13
5,0 - 5,5
165/70 R 14
5,0 - 5,5
165/80 R 13
4,5 - 5,5
175/65 R 14
5,0 - 6,0
175/70 R 13
5,0 - 6,0
175/70 R 13
5,0 - 6,0
175/70 R 14
5,0 - 6,0
175/80 R 14
5,0 - 6,0
185/55 R 15
6,0 - 6,5
185/60 R 13
5,5 - 6,5
185/60 R 14
5,5 - 6,5
185/65 R 14
5,5 - 6,5
185/65 R 15
5,5 - 6,5
185/70 R 13
5,5 - 6,0
185/70 R 14
5,5 - 6,0
185/80 R 14
5,5 - 6,0
195/50 R 15
6,0 - 7,0
195/55 R 15
6,0 - 7,0
195/60 R 14
6,0 - 7,0
195/60 R 15
6,0 - 7,0
195/65 R 14
6,0 - 7,0
195/65 R 15
6,0 - 7,0
195/70 R 14
6,0 - 6,5
195/70 R 15
6,0 - 6,5
205/40 R 17
7,5 - 8,0
205/45 R 16
7,0 - 7,5
205/50 R 15
6,5 - 7,5
205/50 R 15
6,5 - 7,5
205/50 R 16
6,5 - 7,5
205/55 R 15
6,5 - 7,5
205/55 R 16
6,5 - 7,5
205/60 R 15
6,0 - 7,5
205/65 R 15
6,0 - 7,5
205/70 R 14
6,0 - 7,0
205/70 R 15
6,0 - 7,0
215/40 R 17
7,5 - 8,5
215/45 R 17
7,0 - 8,0
215/70 R 15
6,5 - 7,0
215/75 R 15
6,0 - 7,0
225/45 R 16
7,5 - 8,5
225/45 R 17
7,5 - 8,5
225/50 R 16
7,0 - 8,0
225/55 R 16
7,0 - 8,0
225/60 R 15
6,5 - 8,0
225/60 R 16
6,5 - 8,0
225/65 R 15
6,5 - 8,0
225/70 R 15
6,5 - 7,5
235/40 R 17
8,5 - 9,5
235/45 R 17
8,0 - 9,0
235/65 R 16
7,0 - 8,5
235/65 R 16
7,0 - 8,5
235/70 R 15
7,0 - 8,0
235/70 R 16
7,0 - 8,0
245/40 R 17
8,5 - 9,5
245/40 R 18
8,5 - 9,5
245/45 R 16
8,0 - 9,0
245/45 R 17
8,0 - 9,0
245/50 R 16
7,5 - 8,5
245/70 R 16
7,0 - 8,0
255/40 R 17
9,0 - 10,0
255/45 R 17
8,5 - 9,5
255/45 R 18
8,5 - 9,5
255/50 R 16
8,0 - 9,0
255/55 R 17
8,0 - 9,0
255/55 R 18
8,0 - 9,0
255/60 R 16
7,5 - 9,0
255/65 R 15
7,5 - 9,0
255/65 R 16
7,5 - 9,0
265/70 R 15
8,0 - 9,0
265/70 R 16
8,0 - 9,0
275/40 R 17
9,5 - 11
275/60 R 15
8,0 - 9,5
275/70 R 16
8,0 - 9,0


Czy wiesz że?

Opona nie musi idealnie pasować do szerokości felgi, jednak każde odstępstwo od normy grozi szybszym zużywaniem się opony. Warto również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o ruchu drogowym, koło nie może wystawać poza obrys samochodu (dokładnie błotnika), a więc nie może być za szerokie.
A czy Wy mieliście kiedyś dylemat przy wyborze felg i opon samochodowych?
garsia 2017-01-18 12:05:46

Międzynarodowe wymiary kopert określa norma ISO 269, natomiast kartek ISO 216. Przyjął je również Polski Komitet Normalizacyjny. Jakie formaty mogą zatem posiadać kartki i koperty?


Jeśli chodzi o kartki, zgodnie z ogólną zasadą im wyższy numer oznaczenia, tym mniejszy format kartki. A0 to zatem kartka o największych wymiarach - 841 x 1189 mm, natomiast symbolem kartek najmniejszych rozmiarów jest A10. Z kolei standardowym oznakowaniem kopert są litery: DL, C, B i E opatrzone odpowiednimi cyframi. Największa koperta (E3) posiada wymiary 280 × 400 mm, co odpowiada formatowi arkusza B4, najmniejsza koperta natomiast (C7/C6) to 1/3 A5, czyli 81 x 162.
Rozmiary kartek:


Format zasadniczy
Typ kartki
Wymiar w milimetrach (szerokość x wysokość)
A0
841×1189
A1
594×841
A2
420×594
A3
297×420
A4
210×297
A5
148×210
A6
105×148
A7
74×105
A8
52×74
A9
37×52
A10
26×37

Formaty pomocnicze
Format B Wymiary w mm Format C Wymiary w mm
B0 1000×1414 C0 917×1297
B1 707×1000 C1 648×917
B2 500×707 C2 458×648
B3 353×500 C3 324×458
B4 250×353 C4 229×324
B5 176×250 C5 162×229
B6 125×176 C6 114×162
B7 88×125 C7 81×114
B8 62×88 C8 57×81
B9 44×62 C9 40×57
B10 31×44 C10 28×40


Rozmiary kopert
Format koperty Rozmiar w milimetrach
E3 280 × 400
B4 250 × 353
B5 176 × 250
B6 125 × 176
C3 324 × 458
C4 229 × 324
C5 162 × 229
C6/C5 114 × 229
C6 114 × 162
C7/C6 81 x 162
DL 110 × 220


Czy wiesz że?

Wyróżnia się trzy rodzaje standardowych formatów: A, B i C. Pierwszy ma zastosowanie w wypadku kartek (plakaty, ulotki, zeszyty), drugi używa się przede wszystkim w branży drukarskiej (jako jeden z etapów drukowania książek), trzeci z kolei to podstawowy format kopert. Jeśli chodzi o DL – jest to format powstały w wyniku złożenia formatu A na trzy części (przez podział wysokości na 3).

Warto wiedzieć, że w formacie A2 najczęściej drukuje się plakaty, A4 to standardowa wielkość strony maszynopisu, kartki A5 posiadają zeszyty, w formacie A6 najczęściej natomiast występują ulotki reklamowe.
garsia 2017-01-18 12:08:57
Rolnictwo to jedna z podstawowych gałęzi przemysłu w Polsce, która cały czas się rozwija. Każdy rolnik, który chce maksymalnie wykorzystać możliwości swojego gospodarstwa, powinien zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. Podstawową maszyną używaną przy pracy na roli jest rzecz jasna ciągnik. Popularne traktory charakteryzują się przede wszystkim ogromnymi kołami osi tylnej oraz dużo mniejszymi kołami przednimi.

Użytkownicy takich pojazdów często mają problem z doborem odpowiedniego ogumienia. To głównie ze względu na brak znajomości oznaczeń rozmiaru opon. Na rynku znajdziemy setki różnych modeli opon rolniczych w różnych rozmiarach. Poniżej znajdziecie wyjaśnienie, w jaki dokładnie sposób odczytywać oznaczenia rozmiaru i rodzaju opony, co pozwoli w późniejszym czasie na uniknięcie błędów i doborze modelu najlepiej spełniającego swoje zadanie.

Niżej zaś umieściliśmy tabelę z najpopularniejszymi rozmiarami opon do ciągników oraz innych maszyn rolniczych.

średnica felgi w calach oznaczenie rozmiaru

15" 11L-15 185/65-15 13x15.5-15 5.00-15 6.5/80=15
16" 6.50/80-15 11.00-16 200/70 R16 210/95 R16 240/64 R16 240/70 R16 210/95 R16
20" 11.2 R20 12.4 R20 300/70 R20 320/70 R20 320/85 R20 340/64 R20 440/65 R20
24" 11.2 R24 15.5/80-24 320/85 R24 340/85 R24 540/65 R24 440/80 R24 8.3 R24
28" 11.2 R28 12.4-28 280/85 R28 360/70 R28 440/64 R28 600/70 R28 620/70 R28
34" 14.9 R34 420/85 R34 600/65 R34 800/60 R34 750/55 R34 480/80 R34 750/45 R34
38" 12.4 R38 270/95 R38 520/70 R38 580/70 R38 600/65 R38 710/60 R38 850/60 R38


Jak odczytywać rozmiar opony?

Zazwyczaj największą czcionką opisuje się rozmiar opony. Ten najczęściej przedstawiany jest w nastepującym formacie:
315/80R22.5, gdzie:
315 - Szerokość opony w mm
80 Profil - stosunek wysokości do szerokości wyrażony w procentach
R - Konstrukcja radialna
22.5 - Średnica felgi

Obok, nieco mniejszą czcionką producenci nanoszą indeks nośności opony, np 156/160 (maksymalna waga przy nominalnej prędkości pojazdu - koło pojedyncze / koło podwójne)

Oznaczenia literowe:
- indeks prędkości opony:

Symbol Prędkość (km/h)
Y 300
W 270
V 240
H 210
U 200
T 190
S 180
R 170
Q 160
P 150
N 140
M 130
L 120
K 110
J 100
G 90
F 80
E 70
D 65
C 60
B 50
A8 40
A7 35
A6 30
A5 25
A4 20
A3 15
A2 10
A1 5

Pozostałe:

TL Tubeless - opona bezdętkowa
TT Tube Type - opona dętkowa


Czy wiesz, że?

Obecnie trwają pracę nad oponami, dzięki którym już nigdy nie złapiemy "kapcia". Ich konstrukcja przypomina plaster miodu i nie wymaga wypełnienia wnętrza opony powietrzem.


A Wy opony jakich producentów preferujecie?
garsia 2017-01-18 12:09:47
Ryby stanowią najbardziej zróżnicowaną i zarazem najliczniejszą grupę żyjących obecnie kręgowców. Prawdopodobnie istnieją na świecie już od 480 milionów lat. Poruszają się za pomocą płetw oraz oddychają skrzelami. Wiele gatunków posiada także zęby.

A jakie są rozmiary ryb oceanicznych?

Obecnie rozróżnia się około 32 tysiące gatunków ryb. Każdego roku naukowcy dokonują odkrycia 150 do 200 nowych osobników. Największą zagadką są bardzo niedostępne ryby głębinowe.

Aby zobrazować rozmiary ryb oceanicznych, należy porównać najmniejsze osobniki z największymi. Jednak nie sposób przedstawić rozmiarów ponad 30 tysięcy różnych ryb.

Tabela przedstawia porównanie rozmiaru najmniejszej i największej ryby oceanicznej

Nazwa ryby Rozmiar
Trimmatom nanus 8-10 mm
Rekin wielorybi max. 18,8 m (przy wadze ok. 15 ton)


Trimmatom nanus jest rybą zamieszkującą pasmo tropikalne Oceanu Indyjskiego, oraz zachodnie i centralne Oceanu Spokojnego. Żyje na głębokości od 5 do 30 metrów. Księga Rekordów Guinnesa podaje, iż jest to najmniejsza ryba i dodatkowo najmniejszy kręgowiec na Ziemi.
Rekin wielorybi występuje we wszystkich wodach tropikalnych i subtropikalnych, poza Morzem Śródziemnym. Naukowcy zaobserwowali, iż te gatunki pojawiają się cyklicznie w tych samych miejscach o tych samych porach roku. Prawdopodobnie związane jest to z obecnością planktonu, którym się żywią oraz z okresami godowymi.

Czy wiesz że?

Rekiny wielorybie zostały objęte ochroną na całym świecie, z racji możliwości wyginięcia. Mimo to, głównie na Tajwanie i Filipinach, dochodzi do nielegalnych połowów tych ryb. Sprawę ułatwia fakt, iż wieloryb jest łagodny w stosunku do ludzi i nie ucieka na ich widok. W zachodniej Australii wielką atrakcją jest nurkowanie w asyście tej olbrzymiej ryby.

A Ty jaką najmniejsza lub największą rybę miałeś okazję widzieć? Czy miałbyś odwagę nurkować w towarzystwie największej ryby na świecie? Co sądzisz o takim rodzaju atrakcji?
garsia 2017-01-18 12:11:21
Domowy baleron to potrawa, której przygotowanie wymaga trochę czasu, jednak efekt jest tego warty. Smakowite mięso skradnie serca wszystkich domowników.

Przygotowanie domowej roboty baleronu to wieloetapowe zadanie. Mięso trzeba odpowiednio wcześniej zamarynować, jednak samo pieczenie nie jest już zbyt czasochłonne. Baleron o masie 1,5 kg pieczemy w naczyniu żaroodpornym w temperaturze 180 stopni przez 75 minut.

Mięso Czas pieczenia
Baleron 1, 5 kg 75 minut, 180 st. C

Czy wiesz, że...?

Komu zawdzięczamy obecność baleronu na polskich stołach? Produkt ten przybył do nas z Niemiec i szybko zyskał dużą popularność w naszym kraju. Delikatne mięso przypadnie do gustu wszystkim smakoszom!

Jakie danie z dodatkiem baleronu lubicie najbardziej?
garsia 2017-01-18 12:12:42
Średnia krajowa to dwa magiczne słowa, które dość często przytaczane są podczas rozmowy o wynagrodzeniach. Obecnie średnia krajowa pensja wynosi nieco ponad 4100 zł brutto. Jednak różni się ona w przypadku poszczególnych województw. A różnice te czasem bywają znaczące.

Najmniej zarabiają mieszkańcy takich województw, jak: podkarpackie czy świętokrzyskie, gdzie średnie wynagrodzenie brutto oscyluje w okolicach kwoty 3300zł. Na najwyższe pensje mogą zaś liczyć mieszkańcy województwa mazowieckiego. Tutaj średnie wynagrodzenie wynosi bowiem blisko 5000zł.

Poniżej znajduje się tabela z dokładnymi danymi o średnich zarobkach brutto w danym województwie:

województwa średnie miesięczne wynagrodzenie brutto
zachodniopomorskie 3751 PLN
pomorskie 4121 PLN
warmińsko-mazurskie
3450 PLN
podlaskie 3415 PLN
lubuskie 3452 PLN
wielkopolskie 3713 PLN
kujawsko-pomorskie 3413 PLN
mazowieckie 4996 PLN
dolnośląskie 4093 PLN
łódzkie 3878 PLN
lubelskie 3913 PLN
opolskie 3647 PLN
śląskie 4112 PLN
świętokrzyskie 3351 PLN
małopolskie 3848 PLN
podkarpackie 3358 PLN

Czy wiesz, że?

Na zarobki równe lub wyższe średniej krajowej może liczyć niespełna 30% pracujących w Polsce. Bardziej miarodajną wartością mówiącą o rzeczywistych średnich zarobkach w naszym kraju jest mediana. Ta wynosi około 3100zł brutto.

Czy według Was średnie zarobki w Waszych województwach są na odpowiednio wysokim poziomie?
garsia 2017-01-18 12:14:47
Jeśli zamierzamy podróżować samolotem, jedną z najważniejszych rzeczy, jaką musimy wziąć pod uwagę podczas pakowania, są wymiary bagażu. W bagażu podręcznym możemy umieścić jedynie najbardziej potrzebne, osobiste przedmioty. Inne z kolei należy włożyć do bagażu rejestrowanego.

Wymiary obu typu bagażów są ściśle uzależnione od konkretnych linii lotniczych oraz od klasy, w której wykupimy bilet. W wypadku bagażu podręcznego dopuszczalna waga mieści się w granicach od 6 do 12 kg. Z kolei bagaż rejestrowany może być przewożony w systemie sztukowym (np. 2 sztuki – zwykle po około 32 kg każda).


Bagaż podręczny i rejestrowany w wybranych liniach lotniczych:
Linie lotnicze Klasa Bagaż podręczny

Bagaż rejestrowany


LOT


Klasa Biznes 2 sztuki do 9 kg każda 23*40*55 cm
3 sztuki do 32 kg każda (USA, Kanada Chiny)
2 sztuki do 32 kg każda (Europa, Afryka Północna, Bliski Wschód)
158 cm
Premium Club 2 sztuki do 12 kg łącznie 23*40*55 cm 2 sztuki do 23 kg każda (USA, Kanada, Chiny) 158 cm
Klasa Ekonomiczna 1 sztuka do 8 kg 23*40*55 cm 1 sztuka do 23 kg (rejsy dalekiego, średniego i krótkiego zasięgu) 158 cm
Wizz Air 1 sztuka do 10 kg
42*32*25 cm (mały bagaż podręczny)
56*45*25 cm (duży bagaż podręczny
6 sztuk do 32 kg każda 149,9*119,4*171*5 cm
Ryanair 1 sztuka do 10 kg
55*40*20 cm
35*20*20 cm (mała torebka)
2 sztuki po 15 lub 20 kg każda 81*119*119 ccm


Czy wiesz że?

Na pokład samolotu nie można wnosić żadnych ostrych lub nadających się do podpalania przedmiotów. Nie zabierzemy więc ze sobą nożyczek, pilnika, zapałek czy zapalniczki. Trzeba również uważać na przewożenie płynów. Muszą się one znajdować w przezroczystych pojemnikach o pojemności 100 ml. Warto natomiast wiedzieć, że w ramach bagażu podręcznego można wziąć na przykład laptop czy aparat fotograficzny.

Oczywiście wszelkie przekroczenie obowiązujących rozmiarów jest dodatkowe płatne w ramach nadbagażu. A czy Wy mieliście kiedyś problem z objętością lub zawartością bagażu? Czekamy na Wasze opinie.

NASTĘPNA STRONA
DNO 2017-01-18 12:18:30
DNO
DNO 2017-01-18 12:19:11
32kg na pokład samolotu DNO
DNO 2017-01-18 12:20:30
DNO
42*32*25 cm (mały bagaż podręczny)
56*45*25 cm (duży bagaż podręczny
6 sztuk do 32 kg każda 149,9*119,4*171*5 cm
Zostaw swoją opinię o Stomil - Nekla
test
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Stomil