brak logo

Extend Vision

Kraków

Opinie o Extend Vision

ad vocem EV 2017-02-22 19:33
@Trochę faktów 2017-02-21 14:16
@@R 2017-02-21 16:25
@ABC 2017-02-22 13:49

W firmie E.V. było już kilka sytuacji, podobnych do zachowań osoby, która w tak wylewny sposób przedstawiła powyżej swoje wyjście z E.V., w tym przypadku - jak pisze w roku 2013 ( i dla jasności obrazu z wyprowadzeniem transakcji wartych kilkaset tysięcy złotych do swojej firmy).
Postępowanie sądowe, o którym wspomina wskazana powyżej osoba zostało zawieszone na etapie przedsądowym w sprawie o zaniechanie przez p.D. czynów nieuczciwej konkurencji z inicjatywy firmy E.V., a nie zainteresowanego, a tym bardziej nie z rozstrzygnięcia Sądu. Może warto przy okazji przytoczyć fragment ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na którą tak bardzo powołuje się ta osoba.

Art. 11. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Zaznaczyć przy tym również należy, że p.D założył firmę konkurencyjną do swojego pracodawcy jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy.

Wypis z rejestru CEIDG , data wpisu 2012-12-13 15:13:16
Założenie działalności gospodarczej, numer wniosku 001697626/2012


Z ostatnich wpisów na tym forum można również wyczytać jak p.D bez żadnych dowodów okrzyknął się Wikileaks forów internetowych, na których 'widzi' wszechobecny czarny PR na swój i nie tylko swój temat, oczerniając przy tym osobę przywoływaną przez niego z imienia. To tylko potwierdza, że jeśli ktoś ma coś na sumieniu, to ma wrażenie że wszyscy go obserwują, piętnują i potępiają.

Zastanawiające jest też, czy takie wpisy nie podpadają pod paragraf za naruszenie dóbr osobistych przywołanej m.in.przez p.D z imienia - osoby i reprezentowanej przez nią firmy.

Pomimo wszystkich sytuacji - wielokrotnego nadszarpnięcia w firmie zaufania przez niektórych byłych pracowników, właściciele nadal jako nadrzędną wartość przyjmują zasadę obdarzania pełnym zaufaniem swoich Klientów, Partnerów, Kooperantów, a w szczególności Pracowników.
7
@ad vocem EV 2017-02-23 11:55
Warto cofnąć się nieco w czasie i zastanowić się z jakich powodów pracownicy odchodzą z firmy Extend Vision która tak usilnie próbuje na tym forum nienagannie zaistnieć próbując wpłynąć na poprawę swojego wizerunku żonglując faktami obecnie jak i w przeszłości.

Warto również wyciągnąć samemu wnioski z jakich powodów postępowanie szybko zostało zawieszone z inicjatywy firmy Extend Vision.

@ad vocem EV opisujący powyżej swoją wersję rzekomych wydarzeń a w szczególności rozpowszechniając publicznie nieprawdziwe informacje cyt. "wyprowadzeniem transakcji wartych kilkaset tysięcy złotych do swojej firmy" okrzyknął się sędzią w powyższej sprawie do której nawet nie doszło i zdaje się sam dokonał wyroku myląc wyrok sądu z pozwem w którym każdy bez najmniejszego trudu może wypisać co się mu żywnie podoba powołując się na Art. 11. 1. lub dowolnie inne.
Ponadto manipulując przykrywa prawdziwą istotę sprawy chociażby przywołując tu datę złożenia wniosku myląc ją z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej która rozpoczęła się po ustaniu stosunku pracy.

To prosty przykład z jaką łatwością można uprawiać retorykę miedzy innymi na takim forum jak to dezinformując otoczenie. Naturalnie nie trzeba nikomu tłumaczyć czy Extend Vision ma interes czy nie w powstawaniu firm o konkurencyjnym charakterze.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm., dalej „ustawa”), rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy może powodować także odpowiedzialność karną (za wykroczenie).

Przywołany na tutejszym forum Pan R. od dawna i nie tylko na forach internetowych uprawia czarny PR w stosunku do innych firm konkurencyjnych. Nawoływanie do potępiania i piętnowania innych ludzi oraz próby wpływania na zatrudnienie pracowników w innych firmach podszywając się pod innych rzekomych pracowników to działania co najmniej nie mające nic wspólnego z jak przeczytamy wyżej nienaganną etyką przedsiębiorstwa Extend Vision.
2
@ad vocem EV 2017-02-23 11:55 2017-02-23 13:05
Uderz w stół a nożyce się odezwą!
Wszystkie sprawy dotyczące kultury organizacyjnej firmy E.V. , współpracowników, kooperantów oraz współpracy na jakimkolwiek polu powinny znaleźć się poza kręgiem pańskich rozważań i zainteresowań p.D.

Żegnam pana i życzę zdrowia!
5
Studio 2017-02-24 09:36
Można się dowiedzieć ile wpłynęło prac w konkursie na logotyp?
@Studio 2017-02-24 14:00
Wszystko powinno odbyć się zgodnie z regulaminem - ogłoszenie wyników powinno nastąpić niebawem. Proszę śledzić stronę organizatora
Weronika Popławska 2017-02-26 20:10
Najwyższa kultura w kontakcie , ogromne doświadczenie, bezproblemowość i elastyczność - tak określiłabym współpracę z firmą Extend Vision
4
art. 26 ust. 1 i 2 2017-03-06 11:55
Firma od lat i nie tylko na forach internetowych uprawia czarny PR w stosunku do innych osób oraz firm konkurencyjnych, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje oraz nawołuje do potępiania i piętnowania innych ludzi a także próbuje wpływać na zatrudnienie pracowników w innych firmach, to niektóre z nieetycznych działań firmy Extend Vision.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy może powodować także odpowiedzialność karną (za wykroczenie).

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm., dalej „ustawa”), rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
ad Bogusław D. 2017-03-06 11:55 2017-03-06 18:03
Nie wszystko co jest dozwolone jest uczciwe p.D.B.
Jeśli nawet wszystko jest dozwolone
Co prawnie nie zostało zabronione
To nie wszystko co dozwolone jest uczciwe i godziwe
Resztę proszę dopowiedzieć sobie sam p.Bogusławie D.
6
Ad Extend Vision , p. Robert J. 2017-03-07 14:34
Firma Extend Vision od lat i nie tylko na forach internetowych uprawia czarny PR w stosunku do innych osób a w szczególności w stosunku do firm konkurencyjnych lub osób które w przeszłości świadczyły usługi na rzecz firmy Extend Vision.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz nawoływanie do potępiania i piętnowania innych ludzi a także próby wpływania na zatrudnienie pracowników w innych firmach to fałszywe, nieuczciwe i nieetyczne działania konkurencyjnej firmy Extend Vision.

Próby wywierania wpływu na opinię publiczną poprzez pomawianie i dezinformowanie.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm., dalej „ustawa”), rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy może powodować także odpowiedzialność karną (za wykroczenie).
@D.B. 2017-03-07 16:35
Kłam­stwa nie staną­ się prawdą tyl­ko dlatego, że komuś się wydaje że uwie­rzy w nie więcej osób p.D.B

Warto przytoczyć jeszcze raz dla pełnego obrazu :

W firmie E.V. było już kilka sytuacji, podobnych do zachowań osoby, która w tak wylewny sposób przedstawiła powyżej swoje wyjście z E.V., w tym przypadku -jak pisze w roku 2013 ( i dla jasności obrazu z wyprowadzeniem transakcji wartych kilkaset tysięcy złotych do swojej firmy).
Postępowanie sądowe, o którym wspomina wskazana powyżej osoba zostało zawieszone na etapie przedsądowym w sprawie o zaniechanie przez p.D. czynów nieuczciwej konkurencji z inicjatywy firmy E.V., a nie zainteresowanego, tym bardziej nie z rozstrzygnięcia sądu. Może warto przy okazji przytoczyć fragment ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na którą tak bardzo powołuje się ta osoba.

Art. 11. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Zaznaczyć przy tym również należy, że p.D założył firmę konkurencyjną do swojego pracodawcy jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy.

Wypis z rejestru CEIDG
Data wpisu 2012-12-13 15:13:16
Założenie działalności gospodarczej
Numer wniosku 001697626/2012

Z ostatnich wpisów na tym forum można również wyczytać jak p.D bez żadnych dowodów okrzyknął się Wikileaks forów internetowych, na których 'widzi' wszechobecny czarny PR na swój i nie tylko swój temat, oczerniając przy tym osobę przywoływaną przez niego z imienia. To tylko potwierdza, że jeśli ktoś ma coś na sumieniu, to ma wrażenie że wszyscy go obserwują, piętnują i potępiają.

Zastanawiające jest też, czy takie wpisy nie podpadają pod paragraf za naruszenie dóbr osobistych przywołanej przez p.D z imienia osoby i reprezentowanej przez niego firmy.

Pomimo wszystkich sytuacji, kiedy wielokrotnie nadszarpnięte zostało w firmie zaufanie , właściciele firmy E.V. jako nadrzędny cel przyjmują zasadę obdarzania pełnym zaufaniem swoich pracowników, partnerów i kooperantów!
7
bleee 2017-03-09 11:16
Zarząd Extend Vision to mistrzowie w profesjonalnym uprawianiu retoryki w stosunku do swoich pracowników jak i innych podmiotów. Manipulowanie ludźmi to codzienność w tej firmie, wraz z profesjonalnie przeprowadzoną rekrutacją mydlenie oczu, składanie obietnic potem rzeczywistość okazuje się zaskakująca.
@R.J 2017-03-09 11:24
Zarząd Extend Vision a ściślej p. R.J. od lat i nie tylko na forach internetowych uprawia czarny PR w stosunku do innych osób a w szczególności w stosunku do firm konkurencyjnych lub osób które w przeszłości świadczyły usługi na rzecz firmy Extend Vision.

Manipuluje otoczeniem dezinformując i rozpowszechniając fałszywe informacje, nawołuje do potępiania i piętnowania innych ludzi a także próbuje wywierać wpływ na zatrudnienie pracowników w innych firmach, to fałszywe, nieuczciwe i nieetyczne działania konkurencyjnej firmy należącej do tego człowieka.

Próby wywierania wpływu na opinię publiczną poprzez pomawianie i dezinformowanie.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm., dalej „ustawa”), rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy może powodować także odpowiedzialność karną (za wykroczenie).
@bleee @B.D. 2017-03-09 15:07
Nie ma rzeczy bardziej niewiarygodnej od prawdy p.D.B., bo wiekszość wie, że z suchej szmaty woda nie poleci, jakbyś nie wykręcał!
5
@bleee 2017-03-09 18:01
A zatem Pan Robert jest ekspertem od prawdy. Od dawna ma z nią problem więc manipulując samodzielnie postanowił ją ukształtować i wyspecjalizował się w uprawianiu czarnego PR w stosunku do innych osób.

Takie nierozważne anonimowe podszywanie się i nawoływanie do potępiania i piętnowania innych ludzi oraz próby wpływania na zatrudnienie pracowników w innych firmach to działania nie mające nic wspólnego z wiarygodnością takich osób. Jego nierozważne zachowanie nie tylko obciąża samego siebie ale też najbliższe jego otoczenie.
Ad D. 2017-03-10 11:41
Są sytuacje, w których milczeć po prostu nie wolno panie D., bo im większa tutaj histeria, tym bardziej oczywiste kłamstwo!
2
ble 2017-03-13 12:33
To prawda, milczenie to przyzwolenie na takie działania jak chorobliwe szkalowanie 6-8 byłych pracowników oraz współpracowników firmy Extend Vision z którymi p. R. nie był wstanie rozsądnie i po ludzku się rozstać.
Tu należy szukać przyczyn bo raczej mało prawdopodobnym jest aby wszystkie te osoby okazały się nieuczciwe, chyba że te działania to ten nadrzędny cel firmy o którym mowa wyżej :)
@D. 2017-03-13 15:53
Istotnie, pana wypowiedź to ironia robienia z niedostatku wiedzy oznaki wyższości p.D
2
Klo 2017-03-15 08:32
Pan Robert bije na głowę Krzysztofa Jackowskiego, zawsze wie kto do niego pisze... litości.
Nostradamus 2017-03-15 13:36
Twoja maska tak się zużyła, że widać przez nią twoją twarz Boguś!
3
takijeden 2017-03-16 18:48
Pracuje w firmie od dłuższego czasu i jakoś nie widzę opisywanych problemów, fakt z osób które odeszły raczej nikomu się nie wiedzie stąd pewnie te gorzkie żale, są i tacy co wracają, generalnie cieniasy pozostaną ciency i będą szczekać po internetach, Boguś "chodź tu prosiaczku" pamiętasz aferę którą po tych słowach nakręciłeś hrabio jaśnie oświecony handlowcu i jedyny namaszczony przez muzę reklamy człowieku.
1
bleee 2017-03-17 09:46
w końcu zakulisowa twarz extend vision :)
@Bogusław 2017-03-17 09:50
Myślę, że nie powinniśmy prosić Cię o szczerość, ale o milczenie Boguś
2
ble 2017-03-17 10:52
Słaba stawiająca extend vision w fatalnym świetle prowokacja Robert, a może powinieneś pisać na forach brajlem? Robiłeś z siebie już durnia pisząc po forach do mnie po chińsku i alfabetem morsa, czy na pewno wszystko ok ze zdrowiem?

Przypomnij sobie:
alfa 2015-11-10 17:51:59
..-. .. .-. -- .-
-....-..----..-..-
.--.---.-...-.-..-....-

Alfabet życia 2015-11-13 15:41:12
..-. .. .-. -- .- .--- .- -.- .. .-- .-.. .- ... -.-. .. -.-. .. . .-.. -. .. . -.. --- -.. -. .. .--. --- .-.. . -.-. . -. .. .-

客人 2015-11-16 00:10:40
本公司与
@b.d. 2017-03-17 11:29
Wspólnicy twoich wspólników nie są naszymi wspólnikami p. Bogusławie D.
Jak już coś piszesz, to rób to chociaż z talentem!
2
profesjonalizm 2017-03-24 17:28
Firma o wyjątkowej kulturze i b.dobrej organizacji pracy. Byłem pod wrażeniem wykonania stoiska w Paryżu. Wszelkie formalności wzięli na siebie profesjonalnie. Polecam do współpracy!
1
Michał 2017-03-24 17:29
Jak traktują pracowników?
Z szacunkiem i w taki sposób jak sam chciałbym aby mnie traktowano. Niby niewiele, ale takie podejście podoba mi się! Atmosfera, samodzielność, kultura w traktowaniu innych choć nie raz pewnie niektórym opr by się przydał!
1
Darek S. 2017-03-24 17:30
Zdecydowanie polecam. Spędziłem w firmie ponad 4 lata i był to dla mnie bardzo dobry okres. Firma pro-rodzinna, na poziomie, nigdy nie czułem presji...
Wielki szacun dla (usunięte przez administratora)
3
Zysk i strata 2017-03-24 17:37
'Ażeby dostać kawałek kiełbasy,
Zgodnym sposobem wziął chłopiec trzy basy.
Ledwie się strzepnął i skarbem nabytym
Łzy ocierając, powąchał go przy tym,
Biegnie ze szkoły wygłodniały żaczek:
- Stój! - krzyczy - nie jedz. odkupię przysmaczek.
- Mądryś! - odpowie właściciel kiełbasy -
Dopiero za nią dostałem trzy basy.
- Dajże mi pięć, a daj ją zjeść! -
Targ w targ - wyrzepił mu sześć
I dał,
Co miał.
Grosz na groszu - lichwa czysta,
Jednak kapitalista,
Rozważywszy sobie,
Coś się w głowę skrobie. -
Nie tylko to szkolne żaki
Biorą z handlów skutek taki;
Często
Gęsto,
Los szalony
Gdy z rachubą pójdzie w tuzy,
Stratą - plony;
Zyskiem - guzy'
No co ty 2017-03-24 17:50
Pewnie, że kobieta jest jak herbata w torebce - z jej mocy można zdać sobie sprawę tylko w gorącej wodzie
aug 2017-03-29 22:21
Pracowałem w EV przez 6 lat i dla Mnie był to dobry czas .Jak każdy pracodawca ma swoje wady ale w ogólnym rozrachunku duży plus dla właścicieli za stworzenie miejsca pracy przyjaznego dla pracowników.
3
B.D. 2017-03-30 11:45
Robert, zdecyduj się w końcu czy piszesz do Pani Anety czy do mnie bo już nie wiem czy oszalałeś czy jestem Panią Anetą :) a tak w ogóle to noji?

ps... Twoje zachowanie mało że nie odstrasza od odchodzenia z Extend Vision to może nawet zachęcać.
@aug 2017-03-30 11:52
Dobrze napisane @Aug, bo to co mamy i my z tej przygody, to po prostu najczystsza radość !
2
Ela 2017-03-31 16:56
'Bardzo polecam, ogromna kultura organizacji, szacunek dla pracownika, zaufanie, współpraca na wysokim poziomie. Pensja bardzo ok chociaż trzeba na nią zapracować. Po 7 latach pracy w Extend Vision zawsze będę tą firmę wspominała jako ogromnie pozytywne przeżycie ! Dajecie rade!'
4
A gdzież by tam 2017-03-31 17:04
16.11.2015. Pani Premier w nowym gabinecie w pierwszym dniu urzędowania. Wchodzi do niej sekretarka i mówi, że przydzedł jakiś facet.
Pani Premier żeby zrobić dobre wrażenie, jaka to ona jest teraz ważna i zapracowawana, każe mu czekać. Po 20 minutach każe go wpuścić, ale by zrobić na nim wrażenie podnosi słuchawkę telefonu i zaczyna fantazjować, mówiąc do słuchawki:
"Tak..., tak... jasne, przekaże Putinowi że na pewno się na to nie zgodzimy, nie...nie ma mowy,
tak...to nasze ostatnie słowo".

W końcu odkłada słuchawkę i udaje, że dopiero w tej chwili zauważyła faceta i pyta:
-Co pana tu sprowadza?
-Jestem z telekomunikacji. Przyszedłem podłączyć telefon!
Extend Vision 2017-04-06 12:11
Firma Extend Vision od lat i nie tylko na forach internetowych uprawia czarny PR w stosunku do innych osób a w szczególności w stosunku do firm konkurencyjnych lub osób które w przeszłości świadczyły usługi na rzecz firmy Extend Vision.

Próby wywierania wpływu na opinię publiczną poprzez pomawianie i dezinformowanie oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, nawoływanie do potępiania a także próby wpływania na zatrudnienie pracowników w firmach konkurencyjnych to fałszywe, nieuczciwe i nieetyczne działania firmy Extend Vision.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm., dalej „ustawa”), rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy może powodować także odpowiedzialność karną (za wykroczenie).
@Bogusław D. 2017-04-06 16:06
W nawiązaniu do ostatniego wpisu warto przytoczyć ponownie dla pełnego obrazu :

Pomimo wszystkich sytuacji, kiedy wielokrotnie nadszarpnięte zostało w firmie zaufanie , właściciele firmy E.V. jako nadrzędny cel przyjmują zasadę obdarzania pełnym zaufaniem swoich pracowników, partnerów i kooperantów!

W firmie E.V. było już kilka sytuacji, podobnych do zachowań osoby, która w tak wylewny sposób przedstawiła powyżej swoje wyjście z E.V. ( i dla jasności obrazu z wyprowadzeniem transakcji wartych kilkaset tysięcy złotych do swojej firmy).
Może warto przy tej okazji przytoczyć fragment ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na którą tak bardzo powołuje się ta osoba.

Art. 11. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Zaznaczyć przy tym również należy, że p.Bogusław D. założył firmę konkurencyjną do swojego pracodawcy jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy.

Wypis z rejestru CEIDG
Data wpisu 2012-12-13 15:13:16
Założenie działalności gospodarczej
Numer wniosku 001697626/2012


Z ostatnich wpisów na tym forum można również wyczytać jak p.D bez żadnych dowodów okrzyknął się Wikileaks forów internetowych, oczerniając przy tym osobę przywoływaną przez niego z imienia oraz swojego byłego pracodawcę. To tylko potwierdza, że jeśli ktoś ma coś na sumieniu, to ma wrażenie że wszyscy go obserwują, piętnują i potępiają.

Zastanawiające jest też, czy takie wpisy nie podpadają pod paragraf za naruszenie dóbr osobistych przywołanej przez p.D z imienia osoby i reprezentowanej przez niego firmy .
Znów to szuranie... 2017-04-06 16:10
"Wznoszą się prostaczkowie i osiągają niebo - a my ze swoją wiedzą
pogrążamy się w piekle."
Św. Augustyn

Znów to szuranie, bełkotu chór,
Znów na ulice wylazło z nór
Dwieście tysięcy, trzysta tysięcy
Poprzebieranych świątecznych zmór.

Zieje pustynią zeszklały wzrok,
W otchłań zapada każdy ich krok,
W ultra-kolorach, w meta ubiorach
Łażą rozwlekle przez cały rok.

To oni - sprawcy brzuchatych bab,
Sznycla, gazety, tryumfów, klap,
Skrótów, paszportów, forsy i sportów,
Słowa "gustowny" i słowa "schab".

To oni - naród, społeczność, wiek,
Styl i epoka, i dziejów bieg,
Ten sam odwieczny wróg niebezpieczny,
Podsłuch powszechny, masowy szpieg.

Rozstąp się, bruku upiornych miast!
Rozstąp się, niebo, zbrojownio łask!
Biesa tępego, biesa głupiego
Oświeć i przeraź gradem swych gwiazd!
Job 2017-04-07 17:22
'praca w dobrej atmosferze i za dobra kasę, jak najbardziej!'
2
Janek 2017-04-07 17:24
Polecam, dobra organizacja pracy i zarobki ok!
2
Luka 2017-04-07 17:25
'Dobra firma, przyjazna rodzinna atmosfera, przychylne i otwarte nastawienie pracodawcy do pracownika niespotykane w innych firmach. Mozna na nich polegac w trudnych sytuacjach'
4
Extend Vision 2017-04-10 11:06
Firma Extend Vision od lat i nie tylko na forach internetowych uprawia czarny PR w stosunku do innych osób a w szczególności w stosunku do firm konkurencyjnych lub osób które w przeszłości świadczyły usługi na rzecz firmy Extend Vision.

Próby wywierania wpływu na opinię publiczną poprzez pomawianie i dezinformowanie oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, nawoływanie do potępiania a także próby wpływania na zatrudnienie pracowników w firmach konkurencyjnych to fałszywe, nieuczciwe i nieetyczne działania firmy Extend Vision.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm., dalej „ustawa”), rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy może powodować także odpowiedzialność karną (za wykroczenie).
@Boguś 2017-04-10 17:06
Boguś sio, sio - panu już dziękujemy
Darek S. 2017-04-11 17:24
Zdecydowanie polecam. Spędziłem w firmie ponad 4 lata i był to dla mnie bardzo dobry okres. Firma pro-rodzinna, na poziomie, nigdy nie czułem presji...
Wielki szacun dla (usunięte przez administratora)
5
Gość 2017-04-11 17:45
'Zgadzam się z poniższymi wpisami, istnieją wiele lat na rynku a ja współpracuję z nimi od 2005 roku. Dla mnie najważniejsze jest to, że potrafią za każdym razem przygotować projekt, który odpowiada moim oczekiwaniom. Potrafią dopasować się do mojego budżetu nawet wtedy gdy mam ograniczone finanse. Polecam firmę szczerze. Izabella T.'
3
pracownik chetny 2017-04-12 17:07
z wielka przyjemnościa dostarcze dodatkowych informacji, jesli moje doswiadczenie i kwalifikacje beda odpowiadać waszej firmie
chetny pracownik 2017-04-12 17:09
bardzo was uprzejmie prosze, odpiszcie czy mam szanse
kariera 2017-04-13 09:58
Proszę pisać bezpośrednio do firmy bez względu na to jakiej pracy poszukuje
nowy 2017-04-14 13:28
Szukam pracy żeby zdobyć doświadczenie, a słyszałem dużo dobrego, że w tej firmie mogę się nauczyć czegoś nowego i chciałbym się rozwijać
3
Nahda 2017-04-14 14:25
Doswiadczenie zawodowe uczy nas, że wyksztalcenie często nie ma znaczenia. Liczy się praca i to, czy się w niej czegoś uczysz...czy się rozwijasz. 
5
kpwd 2017-05-31 19:35
Prawdę mówić a obrazić nietrudno
Zostaw swoją opinię o Extend Vision - Kraków
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Extend Vision