brak logo

Bank BPH

Gdańsk

Podstawą każdego banku jest sieć oddziałów i właśnie do naszych placówek na terenie całej Polski prowadzimy najwięcej rekrutacji – na stanowiska związane z obsługą klienta, operacjami kasowymi i sprzedażą produktów bankowych
Wywiadu udzieliła:
Renata Zrobek Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich Bank BPH
Od sierpnia 2014 r. Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich w Banku BPH. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w obszarze HR, zdobyte w pracy w globalnych korporacjach sektora finansowego i produkcyjnego. Jest ekspertem w zakresie budowania i wdrażania strategii HR wspierających osiąganie pożądanych wyników biznesowych organizacji. Przed dołączeniem do Banku BPH, przez ponad 11 lat, pracowała dla AXA Group. Jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów Executive MBA Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Maryland. Ukończyła także program dla coachów organizowany przez Coach U w Stanach Zjednoczonych.
 
Jakie były początki firmy w Polsce? 
Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 25 lat. Powstał w 1989 r. w wyniku podziału struktur NBP i od 1995 r. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank przechodził wiele strategicznych zmian, z których największe znaczenie miała przeprowadzona z końcem 2001 r. fuzja dwóch banków giełdowych BPH i PBK, która doprowadziła do powstania trzeciego co do wielkości pod względem sumy bilansowej, ogólnopolskiego banku uniwersalnego o nazwie Bank BPH. W listopadzie 2007 r. Bank został podzielony, a jego większa część (ponad 80 proc. aktywów) została włączona do Banku Pekao S.A. Większościowy pakiet akcji pozostałej po podziale części Banku BPH został zakupiony przez jedną z największych korporacji na świecie - General Electric Company. W 2009 r. przeprowadzono fuzję Banku BPH z wcześniej nabytą przez GE spółką zależną w Polsce - GE Money Bankiem i od tego czasu połączony Bank BPH działa jako jeden podmiot. 
 
Proszę opowiedzieć o swoich usługach i produktach.
Bank BPH oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, korporacyjnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. W naszej ofercie znajdują się konta osobiste, rachunki oszczędnościowe, lokaty, kredyty gotówkowe i hipoteczne oraz karty kredytowe, a także produkty kompleksowej obsługi finansowej firm. Nasz Bank prowadzi też działalność w zakresie usług maklerskich oraz bankowości skarbowej. Wiele naszych produktów cieszy się uznaniem klientów i wyróżnia nas wśród konkurencji. Czołowe miejsca w niezależnych rankingach systematycznie zajmują nasze kredyty hipoteczne. W rankingach przygotowywanych przez ekspertów wysoko plasują się także konta osobiste oraz oszczędnościowe. Jesteśmy również dumni z innowacyjnych usług wdrażanych dla zwiększenia satysfakcji i bezpieczeństwa naszych klientów. Takim rozwiązaniem jest np. technologia Finger Vein umożliwiająca identyfikację biometryczną i akceptowanie transakcji przy użyciu własnego palca. Kolejny przykład to aplikacja mobilna, która zapewnia bardzo wygodne wykonywanie przelewów, doładowania telefonów i wiele innych użytecznych funkcji na smartfonach i tabletach. Od tego roku klienci Banku BPH, dzięki płatnościom mobilnym w technologii NFC, w sklepach i punktach usługowych mogą płacić zbliżeniowo za pomocą smartfona - podobnie, jak zbliżeniową kartą debetową czy kredytową. 
 
Siedziba Banku – Centrala Warszawa
 
Ilu pracowników zatrudniacie Państwo w tym momencie? 
Jesteśmy dużą organizacją, zatrudniającą ponad 5 tysięcy pracowników, realizujących swoje zadania w różnych komórkach Banku – siedzibach centrali w Gdańsku, Krakowie i Warszawie oraz sieci ponad 250 oddziałów na terenie całego kraju.
 
Jak przedstawia się przyrost nowych pracowników w skali kilku ostatnich lat? 
Po restrukturyzacji zatrudnienia w 2012 r., dla realizacji celów biznesowych i w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację rynkową, zasilamy szeregi pracowników naszego Banku głownie specjalistami z branży IT oraz sprzedaży i obsługi klienta, co wynika z naturalnej rotacji i nowo pojawiających się potrzeb biznesowych. Rocznie pozyskujemy około 500 nowych osób.
 
 
Siedziba Banku – Gdańsk
 
Z jakich kanałów rekrutacyjnych najczęściej Państwo korzystacie? 
Przy każdej rekrutacji korzystamy z naszej bazy kandydatów, tworzonej z osób, które aplikowały do nas w ciągu ostatnich kilku lat. Promujemy również ogłoszenia na portalach dla poszukujących pracy, wykorzystujemy też program poleceń pracowniczych, a w przypadku stanowisk niszowych prowadzimy poszukiwania bezpośrednie. Gdy stanowisko zlokalizowane jest poza miastami wojewódzkimi, korzystamy dodatkowo z portali lokalnych oraz urzędów pracy. W każdej sytuacji, gdy menedżer zespołu jest zainteresowany zatrudnieniem absolwenta lub studenta wyszukujemy lokalne uczelnie i tam umieszczamy informacje o rekrutacji.
 
Na jakie stanowiska najczęściej Państwo rekrutujecie? 
Podstawą każdego banku jest sieć oddziałów i właśnie do naszych placówek na terenie całej Polski prowadzimy najwięcej rekrutacji – na stanowiska związane z obsługą klienta, operacjami kasowymi i sprzedażą produktów bankowych. Na drugim miejscu są rekrutacje do Pionu Operacji w Gdańsku, do którego szukamy osób, które m.in. prowadzą telefoniczną obsługę naszych klientów. Potrzebujemy również osób do zespołów IT w Gdańsku i Krakowie oraz analityków ryzyka i finansów do jednostek w Warszawie i Gdańsku. 
 
 
Siedziba Banku – BPH Office Park Gdańsk
 
Ile trwa przeciętny proces rekrutacji w Państwa firmie? Jakich metod używacie, czy stosujecie testy, case study, itp.? 
Każda rekrutacja jest inna i do każdej podchodzimy indywidualnie. Nasi kandydaci przechodzą przez 2 lub 3 etapy rozmów, w które zaangażowane są zarówno osoby z zespołu HR, jak i komórki do której prowadzona jest rekrutacja. W większości procesów bazujemy na wywiadach bezpośrednich w oparciu o kompetencje, w przypadku doradców klienta i stanowisk w Pionie Operacji wykorzystujemy Assessment Centre, a także testy wiedzy merytorycznej, sprawdzian znajomości narzędzi informatycznych. Dzięki tym działaniom udaje nam się znaleźć odpowiednie osoby w ciągu 4-7 tygodni.
 
Na jakie stanowisko odbywała najtrudniejsza dla Państwa rekrutacja? 
Obecnie chyba nie ma już  tzw. łatwych rekrutacji – dopasowanie do siebie dwóch osób, czyli menedżera oraz jednego spośród wielu kandydatów, jest zawsze bardzo dużym wyzwaniem. Wskazując najtrudniejsze obszary trzeba wspomnieć o wysoce wyspecjalizowanych stanowiskach z obszaru zarządzania ryzykiem oraz IT, a także profesjonalne stanowiska sprzedażowe w miejscowościach średniej wielkości.
 
Czy macie Państwo programy stażowe, bądź praktyki dla studentów? 
Absolwentom szkół wyższych, nie posiadającym jeszcze doświadczenia zawodowego Bank BPH oferuje zdobycie przydatnych w pracy zawodowej umiejętności w ramach programów stażowych. Za organizowanie praktyk nasz bank został wyróżniony znakiem „Staż Wysokiej Jakości” przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami firmom, które spełniają wyznaczone przez PSZK normy. Znak ten jest potwierdzeniem, że udział w stażu w Banku BPH przynosi uczestnikowi wymierne korzyści i jest równoznaczny z faktycznym zdobywaniem doświadczenia zawodowego. 
 
Jakie szkolenia jesteście Państwo w stanie zapewnić swoim pracownikom? 
Organizujemy szkolenia związane z poszczególnymi stanowiskami. Każdy nowo przyjęty pracownik jest najpierw przez nas przygotowywany do pracy, co w przypadku stanowisk związanych z bezpośrednią obsługą klienta może trwać kilka lub nawet kilkanaście tygodni. Wszyscy pracownicy mają także możliwość korzystania z dużej liczby szkoleń dostępnych na platformie e-learningowej. Zachęcamy ich także do udziału w szkoleniach rozwojowych. W tym roku skupiamy się na tematyce związanej z procesem zmian w organizacji, kulturą coachingu i udzielaniem informacji zwrotnej oraz znajomością funkcjonowania biznesu. Planujemy, że w tych szkoleniach weźmie udział ponad 2000 osób. Uzupełnieniem szkoleń są programy rozwojowe, w ramach których pracownicy mogą rozwijać kompetencje oraz programy menedżerskie. W programach tego typu co roku uczestniczy kilkuset naszych pracowników. Oferujemy też możliwość nauki języka angielskiego on-line. Co roku Bank BPH organizuje akcję Tydzień Rozwoju, w ramach której pracownikom centrali i oddziałów proponujemy różnorodne działania rozwojowe: m.in. szkolenia, warsztaty, spotkania, czaty. W trakcie przeprowadzonej w 2014 r. akcji zorganizowaliśmy 30 szkoleń, w których udział wzięło ponad 2000 pracowników. Warto wspomnieć także o działalności prowadzonej przez funkcjonującą w Banku organizację Women’s Network, która swoim członkom – pracownikom Banku zapewnia rocznie kilkadziesiąt szkoleń z zakresu rozwoju zawodowego i osobistego, podnoszenia umiejętności menedżerskich oraz budowania relacji i własnego wizerunku.
 
Siedziba Banku - Chełm                                   Siedziba Banku - Kraków
 
Czy oprócz stałej pensji pracownicy mogą liczyć na dodatkowe benefity? 
Polityka Wynagrodzeń i Benefitów Banku BPH obejmuje działania na rzecz wszystkich pracowników. Każdy ma zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną w prywatnej klinice. Istnieje także możliwość objęcia podobną opieką członków rodziny pracownika. Każdy pracownik może też przystąpić do finansowanego przez Bank ubezpieczenia na życie, a także korzystając z atrakcyjnej oferty, ubezpieczyć członków swojej rodziny. Wszyscy pracownicy uczestniczą również w Programie Ubezpieczenia Chubb, który obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci lub inwalidztwa w wyniku wypadku oraz ubezpieczenie w podróżach służbowych. Pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści zatrudnieni niegdyś w Banku BPH, mogą liczyć na dofinansowanie wypoczynku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z Funduszu dofinansowane są także karnety wstępu do obiektów rekreacyjno-sportowych (MultiSport) lub kulturalno-rozrywkowych (zgodnie z wyborem pracownika). Pochodzące stąd środki, podobnie jak te zgromadzone w specjalnym Funduszu Pomocy, przeznaczane są również na wsparcie pracowników, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji (pokrycie kosztów leczenia, finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, wypłata rent dla dzieci zmarłych pracowników itd.). Działalność socjalna Banku obejmuje również udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe dla osób, które nie mają mieszkania własnościowego oraz pożyczek na remont mieszkania. Mamy także nowatorski Program Wyróżniania i Nagradzania Above & Beyond, stwarzający pracownikom wyjątkową szansę nagradzania i bycia nagradzanym za niezwykłe i znaczące osiągnięcia wykraczające poza standardowe obowiązki służbowe. Każdy może zostać nominowany i nominować do nagrody swoich współpracowników. 
 
Czy organizujecie Państwo imprezy integracyjne, eventy? 
Tradycją są u nas wyjścia zespołowe, które mają miejsce kilka razy w roku. Pracownicy mają także możliwość rozwijania sieci kontaktów w banku przy okazji różnych wydarzeń organizowanych w poszczególnych pionach, czy warsztatach nakierowanych na wypracowanie planów na kolejny rok. W minionych latach w ramach inicjatywy HealthAhead organizowaliśmy także rodzinne pikniki promujące zdrowy styl życia oraz akcje mikołajkowe, w których pracownicy uczestniczyli ze swoimi rodzinami.
 
Czy angażujecie się Państwo w działania prospołeczne? 
Bank BPH jest instytucją odpowiedzialną społecznie. Nie tylko dostarcza wysokiej jakości usługi finansowe, ale także angażuje się społecznie, realizując liczne projekty pod wspólnym hasłem: Bank BPH. Po prostu fair. Pracownicy banku od lat angażują się także w liczne akcje wolontariackie, pomagając społecznościom w działaniach z zakresu ochrony środowiska, edukacji, zdrowia a także promowania postaw fair. Taki cel ma również ogólnopolska akcja Zwykły Bohater, którą Bank BPH, wspólnie z telewizją TVN i Onet.pl, zorganizował już cztery razy z rzędu. 
 
Dziękujemy za rozmowę.