logo Casus Finanse

Casus Finanse

Wrocław

Casus Finanse na tle konkurencji to: indywidualne podejście do potrzeb klientów, kompleksowa obsługa oraz komplementarność usług. Wartości związane z przestrzeganiem najwyższych standardów działania oraz zasad etycznych przyświecają zarówno naszej firmie, jak i pracownikom. Casus Finanse jest marką, która przełamała ustalone wcześniej schematy, czyniąc odzyskiwanie wierzytelności prostszym i bardziej zrozumiałym, realizowanym z poszanowaniem dla obu stron procesu windykacyjnego.
Wywiadu udzielił:
Sławomir Szarek Prezes Casus Finanse
Współtwórca i Prezes Zarządu Casus Finanse, ekspert rynku outsourcingu usług finansowych oraz obszaru zarządzania ryzykiem biznesowym. Obecnie odpowiedzialny za strategię i kierunki rozwoju Grupy Casus Finanse, a także za kluczowych klientów Grupy i relacje inwestorskie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych w SGH i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
 
Casus Finanse działa prężnie od prawie 20 lat, jak do tego doszło?
Grupa Casus Finanse istnieje od 1997 roku. Obecnie składa się z kilku ściśle współpracujących ze sobą spółek: Casus Finanse SA, Casus Detektyw Sp. z o.o., Casus Kancelaria Prawna, BPO Management, Casus Service oraz Casus Fundusz Sekurytyzacyjny. Od 18 lat Grupa Casus Finanse prężnie działa w zakresie zarządzania ryzykiem, oferując swoje usługi zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Produkty i usługi Casus Finanse przeznaczone dla biznesu to szereg nowoczesnych narzędzi, które gwarantują klientom pełną obsługę obszaru usług prawno-finansowych i zarządzania wierzytelnościami w firmie – począwszy od monitoringu należności, poprzez windykację polubowną i wywiad gospodarczy, aż po windykację przedegzekucyjną i sądową. W maju 2013 roku Casus Finanse SA zadebiutował na rynku obligacji Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Według zestawienia Gazety Rzeczpospolita (z dnia 17.02.2015 r.) Grupa Casus Finanse znajduje się na drugim miejscu wśród firm zarządzających wierzytelnościami pod względem wartości nominalnej spraw przyjętych do windykacji na rynku polskim w 2014 roku. Także drugie miejsce przypada Casus Finanse pod względem wartości wierzytelności zleconych (na podstawie Gazety Giełdy Parkiet z 17.02.2015 r.). 
 
Jaka jest misja firmy?
Od początku swojej działalności przełamujemy schematy, wprowadzając do procesu odzyskiwania wierzytelności unikalne rozwiązania biznesowe, zapewniające bezpieczeństwo transakcji i skuteczne odzyskiwanie zaciągniętych zobowiązań finansowych. Misją Casus Finanse jest zapewnienie wszystkim klientom najlepszej możliwej obsługi procesów zarządzania wierzytelnościami przy jednoczesnym stałym rozwoju całej Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników. Misję tę realizujemy z sukcesem od blisko 20 lat. Świadczy o tym stale rosnąca liczba naszych klientów (obecnie ponad 1000) oraz szybko powiększające się grono pracowników (obecnie przeszło 700 osób).
 
 
Jakie wartości przyświecają firmie / pracownikom?
Tym, co wyróżnia Casus Finanse na tle konkurencji, jest indywidualne podejście do potrzeb klientów, kompleksowa obsługa oraz komplementarność usług. Wartości związane z przestrzeganiem najwyższych standardów działania oraz zasad etycznych przyświecają zarówno naszej firmie, jak i pracownikom. Casus Finanse jest marką, która przełamała ustalone wcześniej schematy, czyniąc odzyskiwanie wierzytelności prostszym i bardziej zrozumiałym, realizowanym z poszanowaniem dla obu stron procesu windykacyjnego. Grupa Casus Finanse we wszystkich realizowanych przez siebie działaniach przenosi akcenty z etapu sądowego na prewencyjne sposoby weryfikacji partnerów biznesowych, tak aby klienci podejmowali ważne decyzje biznesowe wyłącznie w oparciu o rzetelne, pozyskane zgodnie z prawem dane, minimalizując tym samym ryzyko utraty płynności w przypadku niewypłacalności kontrahenta. 
Podchodzimy do zarządzania wierzytelnościami holistycznie, dając naszym klientom profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu windykacyjnego. Wszystkie działania realizujemy zgodnie z najwyższymi standardami etyki, jakości i terminowości. 
 
 
Jak wyglądają struktury firmy? 
Firmy, które zapewniają kompleksowe rozwiązania oraz doradztwo z zakresu zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw muszą nie tylko wiedzieć, w jaki sposób pozyskiwać informacje gospodarcze, przeprowadzać monitoring przedsiębiorstwa czy zarzadzanie wierzytelnościami, ale też oferować swoim klientom pełne spektrum działań prewencyjnych i sądowych. Dlatego Grupa Casus Finanse składa się z pięciu ściśle współpracujących ze sobą spółek – Casus Finanse, Casus Detektyw, Casus Szczurowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna, BPO Management. Casus Finanse SA specjalizuje się w odzyskiwaniu należności i mienia oraz monitoringu należności, stosując innowacyjne narzędzia windykacji polubownej, terenowej oraz działań prewencyjnych. Casus Szczurowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna uzupełnia ofertę Casus Finanse o działania z zakresu windykacji sądowej i egzekucyjnej, a także oferuje cały zakres usług prawnych, jak chociażby weryfikację umów czy proces due dilligence. Gwarantuje obsługę wszystkich aspektów windykacji prawnej od przygotowania wniosku i reprezentacji klienta do prowadzenia sprawy po bezskutecznej egzekucji. 
 
 
Casus Detektyw zajmuje się weryfikacją informacji na temat przedsiębiorców, wywiadem gospodarczym oraz badaniem stanu prawnego podmiotów, ruchomości i nieruchomości, ustalając informacje o sytuacji majątkowej i prawnej przedsiębiorców działających na terenie całej Europy. BPO Management specjalizuje się w usługach outsourcingu. Posiada nowoczesne call center, które może stanowić wirtualne biuro obsługi klienta, zapewniające telesprzedaż i pełniące funkcję asystenta handlowego. Przeprowadza na zlecenie telefoniczne badania rynkowe. Casus NSFIZ to z kolei fundusz sekurytyzacyjny, powołany w celu nabywania wierzytelności i zarządzania nimi. Zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem ryzykiem, wymagalnością i zapadalnością portfela wierzytelności. Umożliwia emisję papierów wartościowych opartych na wierzytelnościach. 
 
Ile w tym momencie jest zatrudnianych osób? 
Obecnie zatrudniamy ponad 700 osób na różnorodnych stanowiskach – od pracowników call i contact center, negocjatorów telefonicznych i terenowych, specjalistów ds. sprzedaży, przez radców prawnych oraz licencjonowanych detektywów, po wykwalifikowaną kadrę managerską. W każdej ze spółek zatrudnionych jest od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Management poszczególnych spółek ściśle ze sobą współpracuje, dbając o spójną, regularną komunikację całej Grupy. Kładziemy duży nacisk na przepływ informacji wewnętrznych, co usprawnia system zarządzania całą organizacją i pozwala na efektywne realizowanie celów.
 
 
Jakie są silne strony firmy, dzięki którym jest ona konkurencyjna na rynku? 
Casus Finanse od blisko 20 lat jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami. Siła naszej Grupy tkwi w kompleksowości działań. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami etyki, jakości i rzetelności. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, w tym nowoczesnym systemom IT, możemy zaproponować naszym klientom unikalne usługi biznesowe dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań. Nasza praca opiera się przede wszystkim na kontakcie z drugim człowiekiem, dlatego od lat z sukcesem powiększamy zespół kompetentnych, komunikatywnych osób.  
 
Jakie są topowe produkty / usługi Państwa firmy? 
Najważniejszą z oferowanych przez nas usług jest holistyczna koncepcja zarządzania ryzykiem finansowym. Jej efektem ma być nie tylko uzyskanie płynności finansowej przez naszych klientów, ale także zapobieganie narastaniu nieterminowo spłacanych należności.  Świadczymy więc kompleksowe usługi zarządzania wierzytelnościami – od działań prewencyjnych, takich jak monitoring płatności, wywiad gospodarczy, a także działania monitujące i ostrzegające kontrahentów np. pieczęć prewencyjna, poprzez windykację polubowną, aż po windykację przedegzekucyjną, sądową i działania komornicze. 
 
 
Pracowników na jakie stanowiska poszukujecie Państwo najczęściej? 
Grupa Casus Finanse dynamicznie się rozwija, dlatego nieprzerwanie prowadzi proces rekrutacji. Stale poszukujemy nowych, ambitnych, zaangażowanych osób, które wzmocnią naszą organizację w kluczowych obszarach dla wzrostu efektywności każdej ze spółek. Obecnie poszukujemy specjalistów ds. windykacji telefonicznej, negocjatorów terenowych, konsultantów na projektach infolinii i projektach sprzedażowych, pracowników działu IT i analiz oraz specjalistów ds. obsługi klienta. W związku z dynamicznym rozwojem naszych struktur i potrzebami klientów Grupa Casus Finanse poszukuje także ekspertów w danej dziedzinie. Chodzi o managerskie stanowiska związane z zarządzaniem ryzykiem, rozwojem
projektów, a także stanowiska administracyjne i prawne. W ubiegłym roku zatrudniliśmy ponad 150 osób, co spowodowało wzrost liczby pracowników o 30%. Od stycznia 2015 roku zatrudniliśmy już przeszło 40 nowych pracowników. Prognozujemy, że w tym roku liczba pracowników Casus Finanse wzrośnie o 20%.
 
 
Czy firma zatrudnia studentów umożliwiając im start w karierę? 
Jak najbardziej zatrudniamy studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy w Grupie Casus Finanse zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Jak wynika z naszych analiz na najpopularniejsze stanowisko w branży zarządzania wierzytelnościami – negocjatora telefonicznego – aplikują zazwyczaj młode osoby. Średnia wieku to 25 lat, co daje możliwość pracy w młodym zespole. Co ważne praca ta gwarantuje stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju i awansu w obrębie całej struktury Grupy Casus Finanse. Pracownicy, którzy zaczynali swoją karierę jako negocjatorzy telefoniczni, dostrzegają, że wiele nowych kompetencji nabyli właśnie na tym stanowisku. Wśród najważniejszych wymieniają: umiejętność negocjacji, motywowania, perswazji, dążenia do celu oraz zdolności komunikacyjne. Stali się asertywni i zyskali pewność siebie. Negocjatorzy zdobyli też umiejętność współpracy z klientem. Potrafią doskonale planować i organizować czas pracy i szybko podejmować decyzje, przy jednoczesnym panowaniu nad stresem i emocjami. Dodają, że praca ta uczy cierpliwości i pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej szeroko pojętych procesów windykacyjnych. 
Działania negocjatora telefonicznego to szeroko rozumiane mediacje z klientami. Wiedza z zakresu finansów czy prawa może być pomocna, jednak warto zaznaczyć, że osoby bez wykształcenia ekonomicznego czy prawnego również doskonale radzą sobie na tym stanowisku. Brak  doświadczenia również nie przekreśla szans na rozpoczęcie pracy w tym zawodzie. Liczą się osobiste predyspozycje, które weryfikowane są już podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast niezbędną wiedzę i umiejętności pomocne w pracy, negocjator nabywa w trakcie szkoleń oraz coachingów indywidualnych. Nowo zatrudnione osoby uczestniczą w kilkudniowych szkoleniach wstępnych i specjalistycznych. Dzięki nim zapoznają się ze swoimi obowiązkami i charakterem branży. To szansa zarówno dla osób, które jeszcze szukają swojego zawodowego powołania, jak i tych, którzy mają jasno zaplanowaną ścieżkę kariery. Grupa Casus Finanse zapewnia swoim pracownikom także inne benefity, jak na przykład: prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe oraz katalog zniżek (rabaty w lokalach gastronomicznych, usługowych, handlowych). Dodatkowo pracownicy mają szansę poznać się lepiej podczas odbywających się regularnie spotkań i wyjazdów integracyjnych. 
 
 
Jak często są przeprowadzane szkolenia w firmie i jakich obszarów dotyczą? 
W strategii Casus Finanse duży nacisk położony jest na politykę zarządzania zasobami ludzkimi, która została wyróżniona licznymi nagrodami i certyfikatami. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami doceniło nas za przestrzeganie najwyższych rynkowych standardów, przyznając Certyfikat HR Najwyższej Jakości 2013. W grudniu 2013 roku nasza firma dołączyła też do grona podmiotów zrzeszonych w Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji, co jest świadectwem sprawnej i efektywnej komunikacji z pracownikami.
Zarządzanie zasobami ludzkimi rozumiemy jako zarzadzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, dlatego stale szkolimy ich w różnych obszarach. Już w pierwszym dniu pełnopłatnej pracy nowo zatrudniona osoba bierze udział w 8-dniowym szkoleniu. Przez pierwsze 2 dni poznaje firmę, jej działy, managerów. Pozostałe dni to szkolenie stanowiskowe, które m.in. pozwala zapoznać się  z konkretnymi obowiązkami.
Oto lista szkoleń przeprowadzanych w Grupie Casus Finanse: 
- Szkolenie wstępne - służy wdrożeniu nowo zatrudnionych osób w strukturę Grupy. Zapoznanie z poszczególnymi departamentami, osobami decyzyjnymi, managementem. Uczestnicy szkolenia poznają strategię rozwoju Grupy, jej misję i wartości. 
- Szkolenie start-up - polega na wdrożeniu nowo zatrudnionych osób w struktury firmy oraz zapoznanie z charakterem wykonywanej pracy. Szkolenie to ma na celu dostarczenie narzędzi, wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. 
- Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych - jego celem jest podniesienie kwalifikacji i udoskonalenie kompetencji zawodowych pracowników. Są to cykliczne, otwarte warsztaty organizowane dla konkretnej grupy uczestników przy uwzględnieniu ich potrzeb szkoleniowych. 
- Szkolenia managerskie - poszerzają i rozwijają kompetencje managerskie kadry zarządzającej. Odbywają się w formie otwartych warsztatów lub spotkań kadry zarządzającej danej komórki organizacyjnej.
-  Coaching - dotyczący obszarów zawodowych, związanych z zakresem wykonywanych obowiązków danego pracownika. Z kolei coaching managerski pozwala rozwijać kompetencje kadry kierowniczej.
 
 
Czy angażują się Państwo w działania prospołeczne? 
Główna siedziba Grupy Casus Finanse mieści się we Wrocławiu, dlatego jako lokalni patrioci angażujemy się w różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej.  Cyklicznie bierzemy udział w biegach charytatywnych i w zbiórce środków finansowych na rehabilitacje ciężko chorych podopiecznych fundacji z Wrocławia i okolic. Braliśmy udział w Biegu Firmowym organizowanym na terenie Wrocławia i zbiórce środków na rzecz Mateusza i Łukasza Koniecznych, podopiecznych Fundacji Everest, oraz akcji „Płuca dla Justyny”, czyli zbiórce środków na przeszczep płuc dla ciężko chorej dolnośląskiej harcerki. Angażujemy się także w akcje pomocowe dla zwierząt z wrocławskich schronisk i towarzystw opieki, a od kilku lat działamy na rzecz różnych dolnośląskich rodzin w ramach Szlachetnej Paczki. Działania te mają nie tylko wymiar społeczny. Mają też charakter integracyjny. Wszystkich nas łączy bowiem wspólny cel, który tylko razem jesteśmy w stanie w pełni zrealizować. 
 
 
Jak często i czy w ogóle odbywają się imprezy integracyjne?
Kilka razy w roku organizujemy spotkania i wyjazdy integracyjne, które mają na celu bliższe poznanie pracowników między sobą. Pod koniec października organizujemy imprezę jubileuszową z okazji urodzin Casus Finanse, w okresie Bożego Narodzenia rokrocznie odbywają się spotkania wigilijne, a na początku roku bal karnawałowy – imprezę z tradycją przebrań. Ponadto co roku odbywają się 2-dniowe wyjazdy, w których udział biorą managerowie różnych szczebli i przedstawiciele Zarządu. Wówczas w pięknych okolicznościach przyrody ustalane są kwestie strategiczne dotyczące całej Grupy Casus Finanse. 
 
 
 
 
 
Dziękujemy za rozmowę.