Kurs dla Menedżerów Sprzedaży MBA w języku polskim 160h

 PROMOCJA!!!!
Do 31.08.2016 r. kurs MBA w cenie:
Kurs MBA I stopnia -
2500 zł 1899 zł
Kurs MBA II stopnia -
2600 zł 1999 zł
Kurs MBA I i II stopnia -
5100 zł 3898 zł (łącznie)
mba
Kurs dla menadżerów sprzedaży MBA w języku polskim organizujemy w kilkunastu miastachBiałymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Zielonej Górze, Rzeszowie.

Do czego przygotuje mnie ten kurs?
Kurs MBA Master of Business Administration dla kierowników działów sprzedaży to kompleksowy kurs wykraczający swoim zakresem tematycznym poza tematykę studiów podyplomowych. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompleksowej wiedzy zgodnej z najnowszymi światowymi i europejskimi trendami. Podczas zajęć omawiana jest szczegółowo tematyka związana z zarządzaniem nowoczesnym działem sprzedaży, biurem obsługi klienta bądź inaczej zdefiniowanym zespołem sprzedażowym, którego celem jest przynoszenie zysku organizacji.

Do kogo adresowany jest ten kurs?
Szkolenie w szczególny sposób rekomendowane jest dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, pracujących na stanowiskach kierowniczych, związanych z zarządzaniem personelem sprzedażowym firmy, bądź pracujących na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem sprzedażą lub obsługą klienta.
Szkolenie skierowane jest również do osób aspirujących do obsady w najbliższej przyszłości jakichkolwiek stanowisk menedżerskich w obszarze zarządzania sprzedażą bądź w działach obsługi klienta.

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?
Głównym celem szkolenia jest szczegółowe omówienie każdego z elementów procesu zarządzania personelem sprzedażowym oraz identyfikacja czynników wpływających na skuteczność i efektywność sprzedawców w firmie oraz produktywność pracowników służb sprzedażowych. Ponadto uczestnicy szkolenia zyskają sposobność poznania najnowszych trendów występujących w zakresie zarządzania personelem sprzedażowym na podstawie case study przypadków z doświadczenia innych managerów.

Każdy uczestnik kursu dla kierowników działów sprzedaży przystępuje do egzaminu, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w danym zakresie oraz zaświadczenie.

W jakim zawodzie mogę pracować po ukończeniu kursu?
Po ukończeniu kursu możesz objąć stanowisko przede wszystkim jako kierownik działu sprzedaży, biur handlowych i centrów obsługi klienta czy jako pracownik pełniący w firmach oraz organizacjach niedochodowych funkcje managerów ds. sprzedaży, obsługi klienta bądź tzw. product lub account menedżerów.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Na kursie zdobędziesz szczególnie cenną wiedzę i umiejętności praktyczne i kwalifikacje na najwyższym poziomie z zakresu zarządzania zespołem sprzedaży. Wiadomości przekazywane podczas zajęć przewyższają zakres tematyczny studiów podyplomowych z ww zakresu. Wiedza przekazywana jest przede wszystkim w formie ćwiczeń grupowych, swobodnej wymiany doświadczeń. Proponujemy także zadania i projekty, które realizowane będą w całej grupie.
Metody nauczania stosowane podczas tego szkolenia m.in.
 • symulacje;
 • gry sytuacyjne: odgrywanie ról;
 • dyskusje i debaty;
 • rozwiązywanie problemów;
 • „burza mózgów”;
 • wywiady;
 • kwestionariusze, quizy, testy;
 • analiza dokumentów źródłowych, w tym dokumentów prawnych;
 • analiza przypadku;
 • podejmowanie decyzji metodą „drzewa decyzyjnego”;
 • konstrukcja analiz sprzedażowych;
 • analiza argumentów „za” i „przeciw”;
ze względu na swój aktywizujący charakter uznawane są za najskuteczniejsze formy nauczania, daleko pozostawiając za sobą uczelniane wykłady w przepełnionych grupach oparte o treści slajdów z projektora multimedialnego.


Uwaga! Nie ma wymogu formalnego posiadania wykształcenia wyższego, wystarczy wykształcenie min. średnie, natomiast warunkiem formalnym przyjęcia na kurs jest posiadanie min. 1,5 rocznego doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym/ managerskim. Opis doświadczenia należy przesłać na specjalnym formularzu przed przystąpieniem do kursu na adres mailowy koordynatora szkolenia.

Organizacja zajęć

Kurs podzielony jest na dwa stopnie i prowadzony jest w dwóch trybach: dziennym lub weekendowym.
Tryb dzienny: 20 dni czyli 4 tygodnie, spotkania 5 dni w tygodniu, pon - pt, w godz. 8:00 - 14:00 bądź 9.00-15.00.
Tryb weekendowy: 20 dni czyli 10 zjazdów, czyli 3 miesiące w godz. 8.00-14.00 lub 14.00-20.00. Siatka godzin zajęć ułożona jest naprzemiennie tzn. w jeden weekend zajęcia prowadzone są przedpołudniowo w kolejny popołudniowo.
Po I stopniu kursu przewidziana jest tygodniowa przerwa.

Grupy
Ilość osób w grupie nie przekracza 12 os. Umożliwia to indywidualne podejście wykładowców, którzy służą również pomocą w ramach konsultacji  po zajęciach przez okres trwania kursu. Dzięki kameralnym spotkaniom podczas zajęć sprzyja otwarta i przyjazna atmosfera, wpływająca na jakość nauki.

Egzamin

Aby przystąpić do egzaminu niezbędne jest uzyskanie zaliczenia z każdego z prowadzonych modułów m.in. zasady zarządzania nowoczesnymi organizacjami sprzedażowymi, teoria i diagnoza konkurencyjności przedsiębiorstwa, analiza możliwości sprzedażowych w oparciu o strategie, podejmowanie decyzji, prawo pracy i prawo cywilne, specyfika pracy w zespołach sprzedażowych.

Kurs MBA po każdym stopniu zakończony jest egzaminem w formie testu. Po zdanym egzaminie z każdego stopnia uczestnik otrzymuje:

 • dyplom (na dyplomie wyszczególniony jest dokładnie zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin)
 • zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r.

Materiały szkoleniowe

Materiały tradycyjne - cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych czy drukowanych skryptów lub innej, w zależności od ustaleń.

Materiały elektroniczne- opcja płatna dodatkowo 250 zł. Cena zawiera 7- calowy tablet  goclever tab premium combo stanowiący formę elektroniczną materiałów. W komplecie otrzymują Państwo firmowe etui wraz z klawiaturą, które spełnią oczekiwania wymagających użytkowników. Urządzenie pracuje na systemie operacyjnym lepszym od poprzedniego modelu Android 4.4.2. Posiada między innymi: dwurdzeniowy procesor DualCore, wbudowaną kamerę 3 Mpix, możliwość podłączenia Internetu WIFI. Gadżet po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów. Wymagane dokumenty:
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister) bądź zaświadczenie uzyskania wykształcenia średniego;
 • wypełniona i podpisana umowa zgłoszenie wygenerowana automatycznie z systemu
 • życiorys/CV z opisem doświadczenia zawodowego min. 1,5 roku doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym bądź deklaracja zatrudnienia na stanowisku managerskim
 • potwierdzenie dokonania przelewu w 1 racie bądź zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za kurs w 3 ratach (wzór deklaracji do pobrania u koordynatora)

Powyższe dokumenty można założyć w siedzibie naszych placówek bądź przesłać elektronicznie na adres mailowy koordyntora szkolenia.


Program kursu

1.  Zarządzanie sprzedażą

 • Strategia i plan sprzedaży
 • Analiza możliwości sprzedażowych firmy
 • Ocena potencjału rynku i prognozowanie sprzedaży
 • Ocena pozycji konkurencyjnej firmy
 • Budowa przewagi konkurencyjnej
 • System dystrybucji rynkowej
 • Planowanie wydatków sprzedażowych

2.Tworzenie zespołu sprzedażowego

 • Rekrutacja i selekcja specjalistów ds. sprzedaży
 • Adaptacja nowo pozyskanych sprzedawców do organizacji
 • Szkolenie i coaching sprzedawców
 • Tworzenie efektywnych zespołów sprzedażowych

3.  Proces zarządzania działem sprzedaży firmy

 • Typy sprzedawców
 • Organizacja wysiłku sprzedażowego
 • Liczebność działu sprzedaży
 • Wyznaczanie zadań i kształtowanie terytoriów sprzedażowych

4.   Motywowanie pracowników i delegowanie zadań

 • Narzędzia motywacji pozamaterialnej
 • Delegowanie i rozliczanie zadań sprzedawców
 • O demotywacji sprzedawców
 • Przyczyny niepowodzeń sprzedawców
 • Główne przekroje oceny sprzedawców
 • Wypalenie zawodowe i fluktuacja sprzedawców
 • Nowoczesne techniki wspomagania sprzedaży osobistej

5.   Nowe kompetencje menadżerskie

 • Zarządzanie czasem
 • Sztuka autoprezentacji
 • Prowadzenie rozmów z pracownikami
 • Wywieranie wpływu
 • Współpraca menedżera sprzedaży z innymi działami firmy

6.   Zarządzanie zgodnie z prawem

 • Elementy prawa pracy dla menedżera sprzedaży
 • Elementy prawa cywilnego dla menedżera sprzedaży
 • Umowy handlowe
 • Zasady reprezentacji firmy

7.   Rozliczanie budżetu  działu sprzedaży

 • Sprawiedliwość organizacyjna w zarządzaniu działem sprzedaży
 • Wynagradzanie specjalistów ds. sprzedaży
 • Standardy w sprzedaży osobistej
 • Six Sigma dla Menedżerów Sprzedaży

8.   Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji marketingowej oraz wycena produktów i usług

 • Wybrane techniki promocji
 • Kalkulacje cenowe
 • Kształtowanie rabatów i opustów cenowych
 • Promocja handlowa

9.   Zarządzanie zmianą 

 • Diagnoza i ocena poziomu jakości usług i produktów
 • Projekt zmian w organizacji sprzedażowej i ich wdrożenie
 • Wspomaganie sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji

Szkolenia uzupełniające

Koordynator

 
Zdjęcie Zapytaj koordynatora

Karolina Jońska

Tel.: 22 622 13 09 wew. 809

Kom.: 531 618 036

karolina.jonska@gowork.pl

 

Siedziby szkoleniowe

Oddział Główny:

ul. Żurawia 47, piętro III, 00-680 Warszawa ścisłe centrum

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8.00 do 15.00

Tel. 22 622 13 09

 • Warszawa:

  ul. Żurawia 47 piętro III

  00-680 Warszawa

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 22 622 13 09

 • Katowice:

  Ul. 3 Maja 13 (wejście od ul. Stawowej 10)

  40-096 Katowice

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 32 701 25 50

 • Kraków:

  Wielopole 18b, II piętro

  31-072 Kraków

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 12 359 99 00

 • Lublin:

  ul. Przechodnia 4, p. 2 (biuro), 20-002 Lublin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 81 477 90 00

 • Łódź:

  ul. Gdańska 90, piętro I

  lokal nr 1-4, klatka A

  90-508 Łódź,

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 42 292 81 00

 • Olsztyn:

  ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 201

  10-006 Olsztyn

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Białystok:

  ul. Lipowa 32, pok. 210 - sekretariat

  15-428 Białystok

  zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Poznań:

  Św. Marcin 66/72, piętro 11

  61-807 Poznań

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 61 818 28 14

 • Szczecin:

  ul. Kaszubska 52, lokal 210

  70-226 Szczecin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 91 820 70 00

 • Bydgoszcz:

  ul. Jagiellońska 12, I piętro

  85-067 Bydgoszcz

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 525208000

 • Siedlce:

  ul. Kochanowskiego 18

  08-110 Siedlce

  zobacz na mapie

  Tel. 25 749 39 00

 • Wrocław:

  ul. Ruska 51B

  50-079 Wrocław

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 71 729 39 00

 • Gdańsk:

  ul. Wały Piastowskie 1, piętro 5, pokój 510 C

  80-749 Gdańsk

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 58 717 89 00

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto. Zapisu dokonujemy poprzez kliknięcie opcji "Zapisz się"
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy- zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłata zaliczki(lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.
 9. Stawiamy na małe grupy - liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zobacz terminy
Zapisz się