Kurs Java 60hO szczegóły zapytaj koordynatora:

Katarzyna Stępień
tel. 531-448-034

Java należy do grupy języków kompilowanych, którego głównym założeniem jest hasło: „write once, run everywhere”. Język ten rozwijany jest już od wielu lat, ma znakomitą dokumentację i jest jednym z najpopularniejszych obiektowych języków programowania, dający niemal nieograniczone możliwości.

Java to obecnie światowy standard wykorzystywany do tworzenia oprogramowania, wszelkich aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne, a także gier i zawartości stron internetowych.

Samo oprogramowanie rozwijane jest przez ponad 9 milionów programistów, a jeśli dodamy do tego 3 miliardy telefonów komórkowych czy 125 milionów urządzeń telewizyjnych korzystających z Javy, to wychodzi na to, że jest ona wszędzie. Co za tym idzie – zapotrzebowanie na programistów Java jest ogromne, a z każdym rokiem - coraz większe.

Kurs kierujemy do osób, które NIE mają doświadczenia w programowaniu.


Kurs Javy prowadzimy w trybie dziennym i wieczorowym.

Tryb dzienny

Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 - 15:00, przez 2 tygodnie.

Tryb wieczorowy

Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach 17:15 - 21:15, przez 5 tygodni.

Tryb weekendowy

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w co drugi weekend - łącznie 5 weekendów w Szkole Programowania Codeskills.Program kursu

Szkolenie Java – moduł I (30h)

Przed rozpoczęciem kursu należy przerobić materiały wstępne - na prework trzeba przeznaczyć ok 3 tygodni.

1) Wstęp do programowania

a) wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript

2) Java wstęp do technologii

a) platforma

b) narzędzia programistyczne

c) dokumentacja, wybrane pozycje książkowe, zasoby internetowe

d) system kontroli wersji

3) Podstawy składni

a) podstawowe pojęcia

b) typy proste

c) tablice

d) deklaracje klas, interfejsów, metod, zmiennych oraz modyfikatory dostępu

e) instrukcje warunkowe

f) struktura kodu w Javie:

pliki źródłowe, klasy, pakiety, importowanie, układ katalogów

4) Programowanie obiektowe

a) modelowanie obiektowe

b) obiekty i referencje

c) klasy, klasy abstrakcyjne, interfejsy

d) pola i metody statyczne a pola i metody instancyjne

e) inicjalizacja klas, konstruktory

f) dziedziczenie

g) jawne i niejawne rzutowanie

h) dostęp do pól, metod i konstruktorów z nadklasy, słowa kluczowe this i super

i) modyfikatory final dla klas, metod, pól i zmiennych

j) enkapsulacja

k) polimorfizm

5) Zasady obsługi błędów i wyjątków

a) wyjątki oraz błędy

b) instrukcja try…catch

c) hierarchia standardowych wyjątków

6) Kolekcjei generyki

a) interfejsy Collection, Set, List, Mapb) metody hashCode, equals, toString

c) tworzenie i użycie klas generycznych

7) Przetwarzanie tekstu

a) klasa String

b) Stringvs StringBuffer vs StringBuilder

8) Informacje na temat certyfikatu i egzaminu Java SE 8 Programmer I


Szkolenie Java – moduł II (30h)

1. Zaawansowane elementy języka Java

a) klasy anonimowe, finalne i statyczne

b) klasy zagnieżdżone

c) interfejsy i metody domyślne

d) typy wyliczeniowe

2. Wyjątki i asercje

3. Kolekcje w Javie

a) porównywanie obiektów

b) interfejsy Queue, Dequeue

c) klasa pomocnicza Collections

4. Programowanie funkcyjne w Javie

a) wyrażenia lambda

b) interfejsy funkcyjne

c) referencje do metod

d) strumienie

5. Operatory wejścia/wyjścia

a) strumienie wejściowe i wyjściowe

b) serializacja

c) obsługa plików

6. Date/Time API

7. Dostęp do bazy danych za pomocą interfejsu JDBC

8. Programowanie wielowątkowe

a) tworzenie i uruchamianie wątków

b) synchronizacja

c) współbieżność

d) równoległe strumienie

9. Informacje o certyfikacie i egzaminie Jaba SE 8 Programmer IIO wysokiej jakości naszych szkoleń świadczy certyfikat ISO 9001:2015


Zapisz się